Góc Công nghệ thông tin Góc Công nghệ thông tin - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Góc Công nghệ thông tin Goc Cong nghe thong tin

Phần mềm đọc file có đuôi ".pdf"

Phần mềm giải nén file WinRAR

Công cụ loại bỏ phần mềm nguy hiểm của Mircosoft

UninstallAbility 1.0 - Gỡ bỏ triệt để chương trình đã cài đặt

Danh sách các phần mềm diệt Virus, Spyware

Thêm lệnh Copy và Move vào menu ngữ cảnh trong HĐH Windows

Khôi phục dữ liệu bị mất

FineReader 8.0 - Chuyển ảnh thành văn bản

Góc Công nghệ thông tin

Phần mềm đọc file có đuôi ".pdf"

Phần mềm giải nén file WinRAR

Công cụ loại bỏ phần mềm nguy hiểm của Mircosoft

UninstallAbility 1.0 - Gỡ bỏ triệt để chương trình đã cài đặt

Danh sách các phần mềm diệt Virus, Spyware

Thêm lệnh Copy và Move vào menu ngữ cảnh trong HĐH Windows

Khôi phục dữ liệu bị mất

FineReader 8.0 - Chuyển ảnh thành văn bản

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business