Hóa đơn điện thoại tỷ đôla Hóa đơn điện thoại tỷ đôla - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Hóa đơn điện thoại tỷ đôla Người quản lý một hãng rượu ở Pháp ngã ngửa khi nhận được hóa đơn điện thoại lên tới 1,02 tỷ USD. Mới đây, Gerard Chaussee, ông chủ hãng rượu xa xỉ Maison Vedrenne ở Nuits-Saint-Georges, miền đông nước Pháp nhận hóa đơn điện thoại hàng tháng như mọi lần. Tuy nhiên lần này ông ngã ngửa vì số tiền ông phải trả in trong hóa đơn là 716.414.273 euro, tương đương 1,02 tỷ USD. "Tôi bị sốc khi nhận được hóa đơn với rất nhiều chữ số như thế. Đó thực sự là một con số khổng lồ. không thể tin được. Tôi phải gọi vài người đến xem mình có hoa mắt hay không", Gerard Chaussee nói với AFP. "Lúc đầu tôi cứ nghĩ hóa đơn này là trò lừa đảo của ai đó. Bạn biết đấy, thời bây giờ người ta có thể làm giả mọi thứ với chỉ một cái máy tính. Nên tôi săm soi hóa đơn từng góc một", ông nói tiếp. Cuối cùng ông đã đem hóa đơn lên nhà cung cấp mạng là Orange để hỏi. Sau khi kiểm tra, hãng Orange cho biết đây là một sai sót trong quá trình in hóa đơn. "Lỗi xảy ra ở quá trình in. Số tiền thực ở trong máy tính vẫn đúng. Do đó, dù ông Chaussee không xem hóa đơn này và không khiếu nại, thì số tiền bị trừ trong tài khoản của ông vẫn không bị sai", nhà mạng cho biết. Hãng tin AFP cho biết nhà cung cấp viễn thông Orange đã xin lỗi khách hàng vì đã làm ông này hoảng sợ. Thanh Bình Việt Báo // Hoa don dien thoai tY dola Nguoi quan lY mot hang ruou o Phap nga ngua khi nhan duoc hoa don dien thoai len toi 1,02 tY USD. Moi day, Gerard Chaussee, ong chu hang ruou xa xi Maison Vedrenne o Nuits-Saint-Georges, mien dong nuoc Phap nhan hoa don dien thoai hang thang nhu moi lan. Tuy nhien lan nay ong nga ngua vi so tien ong phai tra in trong hoa don la 716.414.273 euro, tuong duong 1,02 tY USD. "Toi bi soc khi nhan duoc hoa don voi rat nhieu chu so nhu the. Do thuc su la mot con so khong lo. khong the tin duoc. Toi phai goi vai nguoi den xem minh co hoa mat hay khong", Gerard Chaussee noi voi AFP. "Luc dau toi cu nghi hoa don nay la tro lua dao cua ai do. Ban biet day, thoi bay gio nguoi ta co the lam gia moi thu voi chi mot cai may tinh. Nen toi sam soi hoa don tung goc mot", ong noi tiep. Cuoi cung ong da dem hoa don len nha cung cap mang la Orange de hoi. Sau khi kiem tra, hang Orange cho biet day la mot sai sot trong qua trinh in hoa don. "Loi xay ra o qua trinh in. So tien thuc o trong may tinh van dung. Do do, du ong Chaussee khong xem hoa don nay va khong khieu nai, thi so tien bi tru trong tai khoan cua ong van khong bi sai", nha mang cho biet. Hang tin AFP cho biet nha cung cap vien thong Orange da xin loi khach hang vi da lam ong nay hoang so. Thanh Binh Viet Bao //

Hóa đơn điện thoại tỷ đôla Người quản lý một hãng rượu ở Pháp ngã ngửa khi nhận được hóa đơn điện thoại lên tới 1,02 tỷ USD. Mới đây, Gerard Chaussee, ông chủ hãng rượu xa xỉ Maison Vedrenne ở Nuits-Saint-Georges, miền đông nước Pháp nhận hóa đơn điện thoại hàng tháng như mọi lần. Tuy nhiên lần này ông ngã ngửa vì số tiền ông phải trả in trong hóa đơn là 716.414.273 euro, tương đương 1,02 tỷ USD. "Tôi bị sốc khi nhận được hóa đơn với rất nhiều chữ số như thế. Đó thực sự là một con số khổng lồ. không thể tin được. Tôi phải gọi vài người đến xem mình có hoa mắt hay không", Gerard Chaussee nói với AFP. "Lúc đầu tôi cứ nghĩ hóa đơn này là trò lừa đảo của ai đó. Bạn biết đấy, thời bây giờ người ta có thể làm giả mọi thứ với chỉ một cái máy tính. Nên tôi săm soi hóa đơn từng góc một", ông nói tiếp. Cuối cùng ông đã đem hóa đơn lên nhà cung cấp mạng là Orange để hỏi. Sau khi kiểm tra, hãng Orange cho biết đây là một sai sót trong quá trình in hóa đơn. "Lỗi xảy ra ở quá trình in. Số tiền thực ở trong máy tính vẫn đúng. Do đó, dù ông Chaussee không xem hóa đơn này và không khiếu nại, thì số tiền bị trừ trong tài khoản của ông vẫn không bị sai", nhà mạng cho biết. Hãng tin AFP cho biết nhà cung cấp viễn thông Orange đã xin lỗi khách hàng vì đã làm ông này hoảng sợ. Thanh Bình Việt Báo //file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business