Hoàn thiện thể chế kinh tế vận hành theo pháp luật để thúc đẩy quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Hoàn thiện thể chế kinh tế vận hành theo pháp luật để thúc đẩy quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng, ĐH Kinh tế Quốc dân. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Hoàn thiện thể chế kinh tế vận hành theo pháp luật để thúc đẩy quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng, ĐH Kinh tế Quốc dân. Hoan thien the che kinh te van hanh theo phap luat de thuc day qua trinh chuyen sang nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia o Viet Nam Tac gia: PGS. TS. Nguyen Thuong Lang, DH Kinh te Quoc dan.

Hoàn thiện thể chế kinh tế vận hành theo pháp luật để thúc đẩy quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng, ĐH Kinh tế Quốc dân.

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business