Học bổng Chevening năm học 2008 - 2009 Học bổng Chevening năm học 2008 - 2009 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Đại sứ quán Anh tại Việt Nam thông báo tuyển sinh cho Chương trình học bổng Chevening. Hồ sơ đăng ký xin học bổng gửi về văn phòng hội đồng Anh Hà Nội trước 18h giờ ngày 23/11. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Học bổng Chevening năm học 2008 - 2009 Đại sứ quán Anh tại Việt Nam thông báo tuyển sinh cho Chương trình học bổng Chevening. Hồ sơ đăng ký xin học bổng gửi về văn phòng hội đồng Anh Hà Nội trước 18h giờ ngày 23/11. Chương trình học bổng Chevening là một chương trình học bổng danh giá do Bộ Ngoại Giao Anh đài thọ dưới sự quản lý của Hội Đồng Anh. Chương trình dành cho các sinh viên mới tốt nghiệp và các cán bộ trẻ tuổi trên mọi miền của đất nước Việt Nam mong muốn được đào tạo sau đại học tại một đại học hoặc học viện của Vương quốc Anh nhằm tiếp thu những kiến thức và chuyên môn mới để đóng góp vào sự phát triển của nước nhà. Từ năm 1993 đến nay hơn 240 học bổng đã được trao cho các cán bộ tài năng trẻ của Việt nam với nhiều lĩnh vực từ nhân quyền đến ngân hang và tài chính. Thông tin chi tiết về chương trình học bổng và mẫu đơn xin học bổng có thể lấy tại văn phòng hội đồng Anh tại Hà Nội và TP HCM hoặc có thể tải từ trang web của hội đồng Anh và Đại sứ quán Anh. Liên hệ: Hội đồng Anh40 Cát Linh, Hà NộiT +84 (0)4 843 6780 - F +84(0) 4 843 4962 25 Lê Duẩn, Quận 1, TP HCMT +84 (0)8 8232862 - F +84 (0)8 8232861 www.britishcouncil.org/vietnam www.britishembassy.gov.uk/vietnamTrích dẫn từ VnExpress.net  Hoc bong Chevening nam hoc 2008 - 2009 Dai su quan Anh tai Viet Nam thong bao tuyen sinh cho Chuong trinh hoc bong Chevening. Ho so dang kY xin hoc bong gui ve van phong hoi dong Anh Ha Noi truoc 18h gio ngay 23/11. Chuong trinh hoc bong Chevening la mot chuong trinh hoc bong danh gia do Bo Ngoai Giao Anh dai tho duoi su quan lY cua Hoi Dong Anh. Chuong trinh danh cho cac sinh vien moi tot nghiep va cac can bo tre tuoi tren moi mien cua dat nuoc Viet Nam mong muon duoc dao tao sau dai hoc tai mot dai hoc hoac hoc vien cua Vuong quoc Anh nham tiep thu nhung kien thuc va chuyen mon moi de dong gop vao su phat trien cua nuoc nha. Tu nam 1993 den nay hon 240 hoc bong da duoc trao cho cac can bo tai nang tre cua Viet nam voi nhieu linh vuc tu nhan quyen den ngan hang va tai chinh. Thong tin chi tiet ve chuong trinh hoc bong va mau don xin hoc bong co the lay tai van phong hoi dong Anh tai Ha Noi va TP HCM hoac co the tai tu trang web cua hoi dong Anh va Dai su quan Anh. Lien he: Hoi dong Anh40 Cat Linh, Ha NoiT +84 (0)4 843 6780 - F +84(0) 4 843 4962 25 Le Duan, Quan 1, TP HCMT +84 (0)8 8232862 - F +84 (0)8 8232861 www.britishcouncil.org/vietnam www.britishembassy.gov.uk/vietnamTrich dan tu VnExpress.net 

Học bổng Chevening năm học 2008 - 2009 Đại sứ quán Anh tại Việt Nam thông báo tuyển sinh cho Chương trình học bổng Chevening. Hồ sơ đăng ký xin học bổng gửi về văn phòng hội đồng Anh Hà Nội trước 18h giờ ngày 23/11. Chương trình học bổng Chevening là một chương trình học bổng danh giá do Bộ Ngoại Giao Anh đài thọ dưới sự quản lý của Hội Đồng Anh. Chương trình dành cho các sinh viên mới tốt nghiệp và các cán bộ trẻ tuổi trên mọi miền của đất nước Việt Nam mong muốn được đào tạo sau đại học tại một đại học hoặc học viện của Vương quốc Anh nhằm tiếp thu những kiến thức và chuyên môn mới để đóng góp vào sự phát triển của nước nhà. Từ năm 1993 đến nay hơn 240 học bổng đã được trao cho các cán bộ tài năng trẻ của Việt nam với nhiều lĩnh vực từ nhân quyền đến ngân hang và tài chính. Thông tin chi tiết về chương trình học bổng và mẫu đơn xin học bổng có thể lấy tại văn phòng hội đồng Anh tại Hà Nội và TP HCM hoặc có thể tải từ trang web của hội đồng Anh và Đại sứ quán Anh. Liên hệ: Hội đồng Anh40 Cát Linh, Hà NộiT +84 (0)4 843 6780 - F +84(0) 4 843 4962 25 Lê Duẩn, Quận 1, TP HCMT +84 (0)8 8232862 - F +84 (0)8 8232861 www.britishcouncil.org/vietnam www.britishembassy.gov.uk/vietnamTrích dẫn từ VnExpress.net file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business