Kết quả thi Anh văn trình độ B1, B2 ngày 2.12.2012 tại trường ĐHKTQD Kết quả thi Anh văn trình độ B1, B2 ngày 2.12.2012 tại trường ĐHKTQD - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện ĐTSĐH thông báo kết quả thi Anh văn trình độ B1, B2 ngày 2.12.2012. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Kết quả thi Anh văn trình độ B1, B2 ngày 2.12.2012 tại trường ĐHKTQD Viện ĐTSĐH thông báo kết quả thi Anh văn trình độ B1, B2 ngày 2.12.2012. Chúc mừng các Anh (Chị) đã ĐẠT trong kỳ thi này. Kỳ thi tiếp theo được tổ chức vào ngày 31/03/2013. Quyết định công nhận đạt trình độ sẽ được chuyển cho Cán bộ chủ nhiệm lớp. Trân trọng thông báo! Ket qua thi Anh van trinh do B1, B2 ngay 2.12.2012 tai truong DHKTQD Vien DTSDH thong bao ket qua thi Anh van trinh do B1, B2 ngay 2.12.2012. Chuc mung cac Anh (Chi) da DAT trong kY thi nay. KY thi tiep theo duoc to chuc vao ngay 31/03/2013. Quyet dinh cong nhan dat trinh do se duoc chuyen cho Can bo chu nhiem lop. Tran trong thong bao!

Kết quả thi Anh văn trình độ B1, B2 ngày 2.12.2012 tại trường ĐHKTQD Viện ĐTSĐH thông báo kết quả thi Anh văn trình độ B1, B2 ngày 2.12.2012. Chúc mừng các Anh (Chị) đã ĐẠT trong kỳ thi này. Kỳ thi tiếp theo được tổ chức vào ngày 31/03/2013. Quyết định công nhận đạt trình độ sẽ được chuyển cho Cán bộ chủ nhiệm lớp. Trân trọng thông báo!

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business