Khi công ty chứng khoán đem tiền gửi tiết kiệm Khi công ty chứng khoán đem tiền gửi tiết kiệm - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Thị trường đang xôn xao việc Công ty chứng khoán Kim Long (KLS) báo cáo lỗ cả năm 2010 nhưng có “cục” tiền tới gần 1.800 tỷ đồng. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Khi công ty chứng khoán đem tiền gửi tiết kiệm Thị trường đang xôn xao việc Công ty chứng khoán Kim Long (KLS) báo cáo lỗ cả năm 2010 nhưng có “cục” tiền tới gần 1.800 tỷ đồng. Thị trường đang xôn xao việc Công ty chứng khoán Kim Long (KLS) báo cáo lỗ cả năm 2010 nhưng có “cục” tiền tới gần 1.800 tỷ đồng. Giá cổ phiếu KLS tính đến 10h30 hôm nay đã có phản ứng khá tốt với báo cáo tài chính quý 4 Theo báo cáo tài chính quý 4 vừa công bố hôm qua, KLS lãi quý 4/2010 khoảng 29,4 tỷ đồng (chưa kiểm toán). Tính chung cả năm 2010, KLS lỗ 172,82 tỷ đồng. Việc KLS lỗ bây giờ không còn gì bất ngờ. Tin đồn về KLS làm ăn tốt trong sóng tháng 11-12 vừa qua cũng đã được kiểm chứng. Điều thị trường quan tâm là khoản tiền mặt được ghi nhận trong báo cáo cuối kỳ 2010 với tổng lượng tiền và tương đương tiền 1.768,95 tỷ đồng. Trước hết, cơ cấu tiền của KLS trong tổng số 1.768,95 tỷ đồng đó, bao gồm tiền trong két và tiền gửi ngân hàng có thể sử dụng ngay khoảng 9,93 tỷ đồng. Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán là 101,55 tỷ đồng. Tiền gửi thanh toán bù trừ và giao dịch chứng khoán là 12,72 tỷ đồng. Còn lại khoản lớn nhất 1.644,75 tỷ đồng là tiền KLS gửi có kỳ hạn tại ngân hàng. Rõ ràng lượng tiền mặt gửi tiết kiệm lớn như vậy là rất đáng quan tâm. Nói chung trong đầu tư tài chính, gửi tiết kiệm cũng được coi là một chiến lược. Khi thị trường khó khăn, việc bảo toàn đồng vốn là điều cần được đặt lên hàng đầu. Ngay với nhà đầu tư cá nhân, cũng không ít người chấp nhận gửi tiết kiệm lãi suất tốt thời điểm này để chờ thị trường có xu hướng rõ ràng hơn. Gửi tiết kiệm kỳ hạn vừa an toàn, gần như không có rủi ro, vừa tránh mất giá cho đồng vốn trước lạm phát. Tuy nhiên, câu chuyện “cục” tiền mặt lớn với KLS lại có điểm khác biệt. Không giống như các doanh nghiệp khác, KLS là một tổ chức đầu tư tài chính, do đó việc sử dụng hiệu quả đồng vốn cũng quan trọng như việc có bao nhiêu tiền. Nhà đầu tư nhìn xu hướng cổ phiếu KLS trên thị trường cũng đánh giá khác nhau về khoản tiền mặt mà doanh nghiệp này đang có. Những người tích cực cho rằng khoản tiền mặt đó là lợi thế cho chiến lược đầu tư thời gian tới. Rõ ràng khi thị trường sụt giảm, người có nhiều tiền là có lợi thế. Khoản tiền mặt cũng có thể đảm bảo giá trị cổ phiếu ở một mức nhất định theo giá trị thực sự của doanh nghiệp. Người cẩn trọng lại nhìn vào việc sử dụng đồng vốn. Nhiều tiền không có nghĩa là có thể thắng lớn khi thị trường có sóng. Tiền chỉ là điều kiện cần, còn lại quan trọng hơn là chất lượng của hoạt động đầu tư, mà với Công ty chứng khoán là chất lượng tự doanh. Năm 2010 KLS có phát hành thêm tăng vốn và thu được thặng dư lớn. Điều đó nghĩa là một phần không nhỏ trong lượng tiền mặt hiện tại thực chất là tiền cổ đông góp vào. So với cuối năm 2009, lượng tiền mặt gửi tiết kiệm kỳ hạn của KLS tăng lên rất mạnh (thời điểm 31/12/2009 chỉ có 999,9 tỷ đồng). Như vậy KLS trong năm 2010 đã thu hẹp đáng kể hoạt động tư doanh, bán bớt danh mục và quý 4 vừa qua có lãi nhờ hoạt động chốt lãi/cắt lỗ và được hoàn nhập dự phòng. Dù sao, khoản vốn lớn hiện tại của KLS vẫn rất đáng quan tâm. Đó có thể là căn cứ khiến nhà đầu tư chấp nhận rủi ro hơn khi đánh cược vào khả năng sử dụng vốn của KLS trong tương lai. Tuy nhiên, đây mới chỉ là yếu tố ban đầu, quan trọng hơn là biến tiềm năng thành thực tế. Để tiềm năng thành hiện thực, ít nhất cần hai yếu tố: Thứ nhất là thị trường phải có sóng tăng; và thứ hai, hoạt động đầu tư của KLS hiệu quả.   Cả hai yếu tố đó thời điểm này vẫn chưa rõ ràng. KLS luôn có “truyền thống” nhiều tiền mặt và đó cũng là cớ để cổ phiếu này luôn có sóng mạnh trong các đợt tăng của thị trường. Trường hợp của KLS cũng không khác mấy một doanh nghiệp niêm yết kỳ cựu tại HOSE. Trong năm 2009 giá cổ phiếu giảm rất mạnh. Doanh nghiệp này cũng có thặng dư khổng lồ, tiền mặt cả đống. Thậm chí chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này phải lên báo than thở không hiểu nhà đầu tư nghĩ gì khi giá trị thị trường của doanh nghiệp chỉ tương đương lượng tiền mặt của công ty. Điều đó dĩ nhiên đúng, nhưng chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp bị “xẻ thịt”. Tổ chức “kền kền” mua toàn bộ doanh nghiệp, đem phát mãi sạch và được lời toàn bộ tài sản còn lại. Điểm không thực tế là doanh nghiệp đó lớn, khó thâu tóm. Cổ đông chẳng thể làm gì với đống tiền mặt đó, ngoài việc nhìn vào mức lãi suất còm cõi hàng tháng. Như vậy doanh nghiệp nhiều tiền mặt mà không biết cách sinh lời tối đa cho cổ đông thì cũng chẳng mấy ý nghĩa. Khoản tiền đó từ đâu nếu không phải từ thặng dư mà chính cổ đông đóng góp vào khi mua cổ phiếu phát hành thêm? Việt Baó (Theo Vneconomy)   Khi cong ty chung khoan dem tien gui tiet kiem Thi truong dang xon xao viec Cong ty chung khoan Kim Long (KLS) bao cao lo ca nam 2010 nhung co “cuc” tien toi gan 1.800 tY dong. Thi truong dang xon xao viec Cong ty chung khoan Kim Long (KLS) bao cao lo ca nam 2010 nhung co “cuc” tien toi gan 1.800 tY dong. Gia co phieu KLS tinh den 10h30 hom nay da co phan ung kha tot voi bao cao tai chinh quY 4 Theo bao cao tai chinh quY 4 vua cong bo hom qua, KLS lai quY 4/2010 khoang 29,4 tY dong (chua kiem toan). Tinh chung ca nam 2010, KLS lo 172,82 tY dong. Viec KLS lo bay gio khong con gi bat ngo. Tin don ve KLS lam an tot trong song thang 11-12 vua qua cung da duoc kiem chung. Dieu thi truong quan tam la khoan tien mat duoc ghi nhan trong bao cao cuoi kY 2010 voi tong luong tien va tuong duong tien 1.768,95 tY dong. Truoc het, co cau tien cua KLS trong tong so 1.768,95 tY dong do, bao gom tien trong ket va tien gui ngan hang co the su dung ngay khoang 9,93 tY dong. Tien gui cua nha dau tu ve giao dich chung khoan la 101,55 tY dong. Tien gui thanh toan bu tru va giao dich chung khoan la 12,72 tY dong. Con lai khoan lon nhat 1.644,75 tY dong la tien KLS gui co kY han tai ngan hang. Ro rang luong tien mat gui tiet kiem lon nhu vay la rat dang quan tam. Noi chung trong dau tu tai chinh, gui tiet kiem cung duoc coi la mot chien luoc. Khi thi truong kho khan, viec bao toan dong von la dieu can duoc dat len hang dau. Ngay voi nha dau tu ca nhan, cung khong it nguoi chap nhan gui tiet kiem lai suat tot thoi diem nay de cho thi truong co xu huong ro rang hon. Gui tiet kiem kY han vua an toan, gan nhu khong co rui ro, vua tranh mat gia cho dong von truoc lam phat. Tuy nhien, cau chuyen “cuc” tien mat lon voi KLS lai co diem khac biet. Khong giong nhu cac doanh nghiep khac, KLS la mot to chuc dau tu tai chinh, do do viec su dung hieu qua dong von cung quan trong nhu viec co bao nhieu tien. Nha dau tu nhin xu huong co phieu KLS tren thi truong cung danh gia khac nhau ve khoan tien mat ma doanh nghiep nay dang co. Nhung nguoi tich cuc cho rang khoan tien mat do la loi the cho chien luoc dau tu thoi gian toi. Ro rang khi thi truong sut giam, nguoi co nhieu tien la co loi the. Khoan tien mat cung co the dam bao gia tri co phieu o mot muc nhat dinh theo gia tri thuc su cua doanh nghiep. Nguoi can trong lai nhin vao viec su dung dong von. Nhieu tien khong co nghia la co the thang lon khi thi truong co song. Tien chi la dieu kien can, con lai quan trong hon la chat luong cua hoat dong dau tu, ma voi Cong ty chung khoan la chat luong tu doanh. Nam 2010 KLS co phat hanh them tang von va thu duoc thang du lon. Dieu do nghia la mot phan khong nho trong luong tien mat hien tai thuc chat la tien co dong gop vao. So voi cuoi nam 2009, luong tien mat gui tiet kiem kY han cua KLS tang len rat manh (thoi diem 31/12/2009 chi co 999,9 tY dong). Nhu vay KLS trong nam 2010 da thu hep dang ke hoat dong tu doanh, ban bot danh muc va quY 4 vua qua co lai nho hoat dong chot lai/cat lo va duoc hoan nhap du phong. Du sao, khoan von lon hien tai cua KLS van rat dang quan tam. Do co the la can cu khien nha dau tu chap nhan rui ro hon khi danh cuoc vao kha nang su dung von cua KLS trong tuong lai. Tuy nhien, day moi chi la yeu to ban dau, quan trong hon la bien tiem nang thanh thuc te. De tiem nang thanh hien thuc, it nhat can hai yeu to: Thu nhat la thi truong phai co song tang; va thu hai, hoat dong dau tu cua KLS hieu qua.   Ca hai yeu to do thoi diem nay van chua ro rang. KLS luon co “truyen thong” nhieu tien mat va do cung la co de co phieu nay luon co song manh trong cac dot tang cua thi truong. Truong hop cua KLS cung khong khac may mot doanh nghiep niem yet kY cuu tai HOSE. Trong nam 2009 gia co phieu giam rat manh. Doanh nghiep nay cung co thang du khong lo, tien mat ca dong. Tham chi chu tich Hoi dong quan tri cong ty nay phai len bao than tho khong hieu nha dau tu nghi gi khi gia tri thi truong cua doanh nghiep chi tuong duong luong tien mat cua cong ty. Dieu do di nhien dung, nhung chi thuc su co Y nghia khi doanh nghiep bi “xe thit”. To chuc “ken ken” mua toan bo doanh nghiep, dem phat mai sach va duoc loi toan bo tai san con lai. Diem khong thuc te la doanh nghiep do lon, kho thau tom. Co dong chang the lam gi voi dong tien mat do, ngoai viec nhin vao muc lai suat com coi hang thang. Nhu vay doanh nghiep nhieu tien mat ma khong biet cach sinh loi toi da cho co dong thi cung chang may Y nghia. Khoan tien do tu dau neu khong phai tu thang du ma chinh co dong dong gop vao khi mua co phieu phat hanh them? Viet Bao (Theo Vneconomy)  

Khi công ty chứng khoán đem tiền gửi tiết kiệm Thị trường đang xôn xao việc Công ty chứng khoán Kim Long (KLS) báo cáo lỗ cả năm 2010 nhưng có “cục” tiền tới gần 1.800 tỷ đồng. Thị trường đang xôn xao việc Công ty chứng khoán Kim Long (KLS) báo cáo lỗ cả năm 2010 nhưng có “cục” tiền tới gần 1.800 tỷ đồng. Giá cổ phiếu KLS tính đến 10h30 hôm nay đã có phản ứng khá tốt với báo cáo tài chính quý 4 Theo báo cáo tài chính quý 4 vừa công bố hôm qua, KLS lãi quý 4/2010 khoảng 29,4 tỷ đồng (chưa kiểm toán). Tính chung cả năm 2010, KLS lỗ 172,82 tỷ đồng. Việc KLS lỗ bây giờ không còn gì bất ngờ. Tin đồn về KLS làm ăn tốt trong sóng tháng 11-12 vừa qua cũng đã được kiểm chứng. Điều thị trường quan tâm là khoản tiền mặt được ghi nhận trong báo cáo cuối kỳ 2010 với tổng lượng tiền và tương đương tiền 1.768,95 tỷ đồng. Trước hết, cơ cấu tiền của KLS trong tổng số 1.768,95 tỷ đồng đó, bao gồm tiền trong két và tiền gửi ngân hàng có thể sử dụng ngay khoảng 9,93 tỷ đồng. Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán là 101,55 tỷ đồng. Tiền gửi thanh toán bù trừ và giao dịch chứng khoán là 12,72 tỷ đồng. Còn lại khoản lớn nhất 1.644,75 tỷ đồng là tiền KLS gửi có kỳ hạn tại ngân hàng. Rõ ràng lượng tiền mặt gửi tiết kiệm lớn như vậy là rất đáng quan tâm. Nói chung trong đầu tư tài chính, gửi tiết kiệm cũng được coi là một chiến lược. Khi thị trường khó khăn, việc bảo toàn đồng vốn là điều cần được đặt lên hàng đầu. Ngay với nhà đầu tư cá nhân, cũng không ít người chấp nhận gửi tiết kiệm lãi suất tốt thời điểm này để chờ thị trường có xu hướng rõ ràng hơn. Gửi tiết kiệm kỳ hạn vừa an toàn, gần như không có rủi ro, vừa tránh mất giá cho đồng vốn trước lạm phát. Tuy nhiên, câu chuyện “cục” tiền mặt lớn với KLS lại có điểm khác biệt. Không giống như các doanh nghiệp khác, KLS là một tổ chức đầu tư tài chính, do đó việc sử dụng hiệu quả đồng vốn cũng quan trọng như việc có bao nhiêu tiền. Nhà đầu tư nhìn xu hướng cổ phiếu KLS trên thị trường cũng đánh giá khác nhau về khoản tiền mặt mà doanh nghiệp này đang có. Những người tích cực cho rằng khoản tiền mặt đó là lợi thế cho chiến lược đầu tư thời gian tới. Rõ ràng khi thị trường sụt giảm, người có nhiều tiền là có lợi thế. Khoản tiền mặt cũng có thể đảm bảo giá trị cổ phiếu ở một mức nhất định theo giá trị thực sự của doanh nghiệp. Người cẩn trọng lại nhìn vào việc sử dụng đồng vốn. Nhiều tiền không có nghĩa là có thể thắng lớn khi thị trường có sóng. Tiền chỉ là điều kiện cần, còn lại quan trọng hơn là chất lượng của hoạt động đầu tư, mà với Công ty chứng khoán là chất lượng tự doanh. Năm 2010 KLS có phát hành thêm tăng vốn và thu được thặng dư lớn. Điều đó nghĩa là một phần không nhỏ trong lượng tiền mặt hiện tại thực chất là tiền cổ đông góp vào. So với cuối năm 2009, lượng tiền mặt gửi tiết kiệm kỳ hạn của KLS tăng lên rất mạnh (thời điểm 31/12/2009 chỉ có 999,9 tỷ đồng). Như vậy KLS trong năm 2010 đã thu hẹp đáng kể hoạt động tư doanh, bán bớt danh mục và quý 4 vừa qua có lãi nhờ hoạt động chốt lãi/cắt lỗ và được hoàn nhập dự phòng. Dù sao, khoản vốn lớn hiện tại của KLS vẫn rất đáng quan tâm. Đó có thể là căn cứ khiến nhà đầu tư chấp nhận rủi ro hơn khi đánh cược vào khả năng sử dụng vốn của KLS trong tương lai. Tuy nhiên, đây mới chỉ là yếu tố ban đầu, quan trọng hơn là biến tiềm năng thành thực tế. Để tiềm năng thành hiện thực, ít nhất cần hai yếu tố: Thứ nhất là thị trường phải có sóng tăng; và thứ hai, hoạt động đầu tư của KLS hiệu quả.   Cả hai yếu tố đó thời điểm này vẫn chưa rõ ràng. KLS luôn có “truyền thống” nhiều tiền mặt và đó cũng là cớ để cổ phiếu này luôn có sóng mạnh trong các đợt tăng của thị trường. Trường hợp của KLS cũng không khác mấy một doanh nghiệp niêm yết kỳ cựu tại HOSE. Trong năm 2009 giá cổ phiếu giảm rất mạnh. Doanh nghiệp này cũng có thặng dư khổng lồ, tiền mặt cả đống. Thậm chí chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này phải lên báo than thở không hiểu nhà đầu tư nghĩ gì khi giá trị thị trường của doanh nghiệp chỉ tương đương lượng tiền mặt của công ty. Điều đó dĩ nhiên đúng, nhưng chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp bị “xẻ thịt”. Tổ chức “kền kền” mua toàn bộ doanh nghiệp, đem phát mãi sạch và được lời toàn bộ tài sản còn lại. Điểm không thực tế là doanh nghiệp đó lớn, khó thâu tóm. Cổ đông chẳng thể làm gì với đống tiền mặt đó, ngoài việc nhìn vào mức lãi suất còm cõi hàng tháng. Như vậy doanh nghiệp nhiều tiền mặt mà không biết cách sinh lời tối đa cho cổ đông thì cũng chẳng mấy ý nghĩa. Khoản tiền đó từ đâu nếu không phải từ thặng dư mà chính cổ đông đóng góp vào khi mua cổ phiếu phát hành thêm? Việt Baó (Theo Vneconomy)  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business