Kinh tế Nhật tăng trưởng âm trong nửa đầu 2011 Kinh tế Nhật tăng trưởng âm trong nửa đầu 2011 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Masaaki Shirakawa dự báo kinh tế nước này có thể tăng trưởng âm trong nửa đầu 2011 do sản xuất đình trệ sau trận động đất, sóng thần.> Nhật cắt giảm ODA ngay trong năm nay Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Kinh tế Nhật tăng trưởng âm trong nửa đầu 2011 Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Masaaki Shirakawa dự báo kinh tế nước này có thể tăng trưởng âm trong nửa đầu 2011 do sản xuất đình trệ sau trận động đất, sóng thần.> Nhật cắt giảm ODA ngay trong năm nay Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Masaaki Shirakawa dự báo kinh tế nước này có thể tăng trưởng âm trong nửa đầu 2011 do sản xuất đình trệ sau trận động đất, sóng thần. > Nhật cắt giảm ODA ngay trong năm nay "Chúng tôi cho rằng cả ngành sản xuất lẫn GDP sẽ thụt lùi trong quý một và quý hai năm nay”, Thống đốc Shirakawa phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ sáu. Theo Ngân hàng Trung ương, sản xuất bị đình trệ là nguyên nhân chính khiến kinh tế Nhật lao đao sau thảm họa kép động đất và sóng thần hôm 11/3, khiến hơn 26.000 người chết hoặc mất tích. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Masaaki Shirakawa trong buổi họp báo ngày 22/4. Ảnh: AFP Vụ thảm họa cũng đã phá hủy các nhà máy điện hạt nhân ở miền đông bắc nước này. Tình trạng ngưng trệ sản xuất có thể kéo dài ít nhất đến tháng 8 tới, do cuộc khủng hoảng hạt nhân khiến nhiều vùng vẫn đang bị cắt điện và nguồn cung nguyên vật liệu bị chặn đứng. Những công ty lớn nhất nước Nhật hiện chưa thể hồi phục sản xuất về mức thông thường. Các tập đoàn lớn như Toyota, Honda và Sony vẫn đang phải đóng cửa nhiều nhà máy. Nhận định của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật trùng khớp với dự báo của các chuyên gia, cho rằng thảm họa sẽ khiến nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sẽ suy giảm trong nửa đầu năm nay. Hôm đầu tháng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế 2011 của Nhật về 1,4%, so với con số 1,6% trước khi thảm họa xảy ra. Còn hôm thứ năm, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nhật từ 1,7 về 0,8%. Ngân hàng Trung ương sẽ có một cuộc họp chính sách vào thứ năm tới và sau đó công bố báo cáo triển vọng kinh tế nửa đầu năm nay. Trước đó, hôm 7/4, Ngân hàng này giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0 đến 0,1% và điều chỉnh giảm triển vọng kinh tế. Mặc dù vậy, Chính phủ Nhật hy vọng rằng lượng vốn khổng lồ của Chính phủ và các công ty đổ vào công cuộc tái thiết sẽ là động lực khiến kinh tế phục hồi mạnh mẽ trong năm 2012. Trong nhận định của mình, OECD cũng điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP cho 2012 từ 1,3 lên 2,3%. Nhật ước tính chi phí cho việc tái xây dựng sau thảm họa có thể lên đến 25.000 tỷ yen (303 tỷ USD). Hôm thứ sáu, Nội các Nhật đã thông qua một gói ngân sách bổ sung trị giá gần 50 tỷ USD phục vụ cho việc tái xây dựng và hồi phục sau thảm họa. Thanh Bình Việt Báo // Kinh te Nhat tang truong am trong nua dau 2011 Thong doc Ngan hang Trung uong Nhat Ban Masaaki Shirakawa du bao kinh te nuoc nay co the tang truong am trong nua dau 2011 do san xuat dinh tre sau tran dong dat, song than.> Nhat cat giam ODA ngay trong nam nay Thong doc Ngan hang Trung uong Nhat Ban Masaaki Shirakawa du bao kinh te nuoc nay co the tang truong am trong nua dau 2011 do san xuat dinh tre sau tran dong dat, song than. > Nhat cat giam ODA ngay trong nam nay "Chung toi cho rang ca nganh san xuat lan GDP se thut lui trong quY mot va quY hai nam nay”, Thong doc Shirakawa phat bieu trong mot cuoc hop bao hom thu sau. Theo Ngan hang Trung uong, san xuat bi dinh tre la nguyen nhan chinh khien kinh te Nhat lao dao sau tham hoa kep dong dat va song than hom 11/3, khien hon 26.000 nguoi chet hoac mat tich. Thong doc Ngan hang Trung uong Nhat Ban Masaaki Shirakawa trong buoi hop bao ngay 22/4. Anh: AFP Vu tham hoa cung da pha huy cac nha may dien hat nhan o mien dong bac nuoc nay. Tinh trang ngung tre san xuat co the keo dai it nhat den thang 8 toi, do cuoc khung hoang hat nhan khien nhieu vung van dang bi cat dien va nguon cung nguyen vat lieu bi chan dung. Nhung cong ty lon nhat nuoc Nhat hien chua the hoi phuc san xuat ve muc thong thuong. Cac tap doan lon nhu Toyota, Honda va Sony van dang phai dong cua nhieu nha may. Nhan dinh cua Thong doc Ngan hang Trung uong Nhat trung khop voi du bao cua cac chuyen gia, cho rang tham hoa se khien nen kinh te lon thu ba the gioi se suy giam trong nua dau nam nay. Hom dau thang, QuY Tien te Quoc te da cat giam du bao tang truong kinh te 2011 cua Nhat ve 1,4%, so voi con so 1,6% truoc khi tham hoa xay ra. Con hom thu nam, To chuc hop tac va phat trien kinh te (OECD) da ha du bao tang truong kinh te Nhat tu 1,7 ve 0,8%. Ngan hang Trung uong se co mot cuoc hop chinh sach vao thu nam toi va sau do cong bo bao cao trien vong kinh te nua dau nam nay. Truoc do, hom 7/4, Ngan hang nay giu nguyen lai suat co ban o muc 0 den 0,1% va dieu chinh giam trien vong kinh te. Mac du vay, Chinh phu Nhat hy vong rang luong von khong lo cua Chinh phu va cac cong ty do vao cong cuoc tai thiet se la dong luc khien kinh te phuc hoi manh me trong nam 2012. Trong nhan dinh cua minh, OECD cung dieu chinh tang du bao tang truong GDP cho 2012 tu 1,3 len 2,3%. Nhat uoc tinh chi phi cho viec tai xay dung sau tham hoa co the len den 25.000 tY yen (303 tY USD). Hom thu sau, Noi cac Nhat da thong qua mot goi ngan sach bo sung tri gia gan 50 tY USD phuc vu cho viec tai xay dung va hoi phuc sau tham hoa. Thanh Binh Viet Bao //

Kinh tế Nhật tăng trưởng âm trong nửa đầu 2011 Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Masaaki Shirakawa dự báo kinh tế nước này có thể tăng trưởng âm trong nửa đầu 2011 do sản xuất đình trệ sau trận động đất, sóng thần.> Nhật cắt giảm ODA ngay trong năm nay Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Masaaki Shirakawa dự báo kinh tế nước này có thể tăng trưởng âm trong nửa đầu 2011 do sản xuất đình trệ sau trận động đất, sóng thần. > Nhật cắt giảm ODA ngay trong năm nay "Chúng tôi cho rằng cả ngành sản xuất lẫn GDP sẽ thụt lùi trong quý một và quý hai năm nay”, Thống đốc Shirakawa phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ sáu. Theo Ngân hàng Trung ương, sản xuất bị đình trệ là nguyên nhân chính khiến kinh tế Nhật lao đao sau thảm họa kép động đất và sóng thần hôm 11/3, khiến hơn 26.000 người chết hoặc mất tích. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Masaaki Shirakawa trong buổi họp báo ngày 22/4. Ảnh: AFP Vụ thảm họa cũng đã phá hủy các nhà máy điện hạt nhân ở miền đông bắc nước này. Tình trạng ngưng trệ sản xuất có thể kéo dài ít nhất đến tháng 8 tới, do cuộc khủng hoảng hạt nhân khiến nhiều vùng vẫn đang bị cắt điện và nguồn cung nguyên vật liệu bị chặn đứng. Những công ty lớn nhất nước Nhật hiện chưa thể hồi phục sản xuất về mức thông thường. Các tập đoàn lớn như Toyota, Honda và Sony vẫn đang phải đóng cửa nhiều nhà máy. Nhận định của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật trùng khớp với dự báo của các chuyên gia, cho rằng thảm họa sẽ khiến nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sẽ suy giảm trong nửa đầu năm nay. Hôm đầu tháng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế 2011 của Nhật về 1,4%, so với con số 1,6% trước khi thảm họa xảy ra. Còn hôm thứ năm, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nhật từ 1,7 về 0,8%. Ngân hàng Trung ương sẽ có một cuộc họp chính sách vào thứ năm tới và sau đó công bố báo cáo triển vọng kinh tế nửa đầu năm nay. Trước đó, hôm 7/4, Ngân hàng này giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0 đến 0,1% và điều chỉnh giảm triển vọng kinh tế. Mặc dù vậy, Chính phủ Nhật hy vọng rằng lượng vốn khổng lồ của Chính phủ và các công ty đổ vào công cuộc tái thiết sẽ là động lực khiến kinh tế phục hồi mạnh mẽ trong năm 2012. Trong nhận định của mình, OECD cũng điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP cho 2012 từ 1,3 lên 2,3%. Nhật ước tính chi phí cho việc tái xây dựng sau thảm họa có thể lên đến 25.000 tỷ yen (303 tỷ USD). Hôm thứ sáu, Nội các Nhật đã thông qua một gói ngân sách bổ sung trị giá gần 50 tỷ USD phục vụ cho việc tái xây dựng và hồi phục sau thảm họa. Thanh Bình Việt Báo //file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business