Kỷ yếu hội nghị Kỷ yếu hội nghị - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Kỷ yếu hội nghị KY yeu hoi nghi

Đào tạo tiến sĩ gắn kết với hoạt động nghiên cứu khoa học: “lợi ích kép” cần được khai thác tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thách thức đối với việc đăng bài trên tạp chí quốc tế và suy nghĩ về đổi mới phương pháp nghiên cứu khoa học

Một vài cảm nhận về đào tạo tiến sĩ kinh tế tại các trường đại học Anh

Đào tạo tiến sĩ tại Pháp: Một vài kinh nghiệm chia sẻ

Kinh nghiệm đào tạo tiến sĩ kinh tế ở các trường đại học ở Úc và những gợi ý cho Việt Nam

Loại hình và chương trình đào tạo tiến sĩ quản trị kinh doanh ở một số nước trên thế giới

Đào tạo tiến sĩ kinh tế: Những bất cập và đề nghị

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Hội nhập về đào tạo với đổi mới đào tạo tiến sĩ ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Kỷ yếu hội nghị

Đào tạo tiến sĩ gắn kết với hoạt động nghiên cứu khoa học: “lợi ích kép” cần được khai thác tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thách thức đối với việc đăng bài trên tạp chí quốc tế và suy nghĩ về đổi mới phương pháp nghiên cứu khoa học

Một vài cảm nhận về đào tạo tiến sĩ kinh tế tại các trường đại học Anh

Đào tạo tiến sĩ tại Pháp: Một vài kinh nghiệm chia sẻ

Kinh nghiệm đào tạo tiến sĩ kinh tế ở các trường đại học ở Úc và những gợi ý cho Việt Nam

Loại hình và chương trình đào tạo tiến sĩ quản trị kinh doanh ở một số nước trên thế giới

Đào tạo tiến sĩ kinh tế: Những bất cập và đề nghị

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Hội nhập về đào tạo với đổi mới đào tạo tiến sĩ ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business