Một số phụ kiện chính hãng hữu ích dành cho điện thoại Nokia Một số phụ kiện chính hãng hữu ích dành cho điện thoại Nokia - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hiện nay, điện thoại di động đã trở thành thiết bị không thể thiếu đối với mỗi người. Để tăng thêm giá trị cũng như tính năng sử dụng, các đồ phụ tùng linh kiện cũng vì thế mà được ra đời. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Một số phụ kiện chính hãng hữu ích dành cho điện thoại Nokia Hiện nay, điện thoại di động đã trở thành thiết bị không thể thiếu đối với mỗi người. Để tăng thêm giá trị cũng như tính năng sử dụng, các đồ "phụ tùng" linh kiện cũng vì thế mà được ra đời. Hiện nay, điện thoại di động đã trở thành thiết bị không thể thiếu đối với mỗi người. Để tăng thêm giá trị cũng như tính năng sử dụng, các đồ "phụ tùng" linh kiện cũng vì thế mà được ra đời. Genk xin giới thiệu 1 số phụ kiện chính hãng dành cho điện thoại Nokia sẽ để giúp bạn có những giây phút thư giãn cũng như giúp ích một phần cho công việc.   Chú ý: Giá sản phẩm là giá tham khảo trên thị trường, tùy thuộc vào mỗi cửa hàng sẽ có chế độ khuyến mại và giá cả khác nhau.   Tai nghe Nokia Bluetooth Stereo BH-505(Giá tham khảo: 1.750.000 đồng)     Một bộ tai nghe Bluetooth thiết kế kiểu vòng đeo cổ cho phép người dùng có thể thuận tiện sử dụng cả ngày. BH-505 có kích thước 125 x 137 x 58,5mm với trọng lượng 36g. Thiết bị này gồm 2 bộ tai nghe, mỗi bộ có ba nút tai nghe cho phép bật/tắt sản phẩm, trả lời/ kết thúc cuộc gọi, phát/dừng bài hát, tua trước/ tua sau, tăng/giảm âm lượng. Bên cạnh đó, BH-505 còn được trang bị công nghệ tiên tiến giúp cung cấp những âm thanh chất lượng cao ngay cả trong môi trường có gió hoặc tiếng ồn.   Thiết bị này có thể giảm tiếng ồn bên ngoài, chống thấm nước, kết cấu chắn chắn, tương thích với điện thoại hỗ trợ Công nghệ giao tiếp trường gần (NFC), gọi lại số gần nhất, quay số bằng giọng nói. Sản phẩm có thể sạc pin bằng giắc cắm tiêu chuẩn 2mm. Nokia Bluetooth Stereo BH-505 tương thích với gần như tất cả với model hiện đại như C3-01, 5230, 5800, E63, E72…Hiện thiết bị được bán trên thị trường với giá 1.750.000 đồng.   Tai nghe Nokia Bluetooth BH-607 (Giá tham khảo 1.950.000 đồng)     Tai nghe Nokia Bluetooth BH-607 được trang bị phím My own có thể tuỳ chỉnh tai nghe cho phù hợp với nhu cầu của người dùng. Cụ thể, bạn có thể bấm phím để nghe tin nhắn thoại mới, gọi số bạn ưa thích, từ chối cuộc gọi và gửi tin nhắn SMS định trước, hoặc nghe đọc giờ hiện tại. Với BH-607, bạn sẽ có thể thưởng thức chất lượng âm thanh vượt trội  cho dù đang  ở trong môi trường ồn ào nhờ những tính năng âm thanh tối ưu giúp nâng cao độ trong rõ nét của tiếng nói.   Không những vậy, sản phẩm còn nổi bật ở chỗ có thể đàm thoại liên tục tới 5 tiếng đồng hồ chỉ với 15 phút sạc pin. Thời gian để sạc đầy tai nghe là 30 phút. Ngoài ra, BH-607 còn được trang bị công nghệ xử lý tín hiệu số (DSP) tiên tiến, tích hợp 2 micro, tính năng đa điểm nâng cao giúp người dùng có thể sử dụng sản phẩm trên nhiều điện thoại khác nhau. Thiết bị này tương thích với những điện thoại có kết nối Bluetooth như N900, E72, N8, 6300…    Loa Nokia Mini MD-9 (Giá tham khảo 390.000 đồng)     Một bộ loa nhỏ nhưng đem lại âm thanh “không hề nhỏ”. Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ có thể dễ dàng đút vào túi áo và đi lại. Mini MD-9 được tích hợp ampli, có khả năng phát âm thanh đa hướng, tích hợp radio FM, thời gian nghe nhạc lên tới 50 giờ chỉ bằng 2 pin AAA. Sản phẩm này có thể cắm vào PC, máy nghe nhạc, điện thoại Nokia  hay hãng khác chuẩn 3,5mm hoặc sử dụng bộ điều hướng Nokia AD-52 để kết nối với thiết bị giắc chuẩn 2,5mm.   Việt Báo (Theo PLTP) Mot so phu kien chinh hang huu ich danh cho dien thoai Nokia Hien nay, dien thoai di dong da tro thanh thiet bi khong the thieu doi voi moi nguoi. De tang them gia tri cung nhu tinh nang su dung, cac do "phu tung" linh kien cung vi the ma duoc ra doi. Hiẹn nay, diẹn thoại di dọng dã trỏ thành thiét bị khong thẻ thiéu dói vói mõi nguòi. Dẻ tang them giá trị cũng nhu tính nang sủ dụng, các dò "phụ tùng" linh kiẹn cũng vì thé mà duọc ra dòi. Genk xin giói thiẹu 1 só phụ kiẹn chính hãng dành cho diẹn thoại Nokia sẽ dẻ giúp bạn có nhũng giay phút thu giãn cũng nhu giúp ích mọt phàn cho cong viẹc.   Chú ý: Giá sản phảm là giá tham khảo tren thị truòng, tùy thuọc vào mõi của hàng sẽ có ché dọ khuyén mại và giá cả khác nhau.   Tai nghe Nokia Bluetooth Stereo BH-505(Giá tham khảo: 1.750.000 dòng)     Mọt bọ tai nghe Bluetooth thiét ké kiẻu vòng deo cỏ cho phép nguòi dùng có thẻ thuạn tiẹn sủ dụng cả ngày. BH-505 có kích thuóc 125 x 137 x 58,5mm vói trọng luọng 36g. Thiét bị này gòm 2 bọ tai nghe, mõi bọ có ba nút tai nghe cho phép bạt/tát sản phảm, trả lòi/ két thúc cuọc gọi, phát/dùng bài hát, tua truóc/ tua sau, tang/giảm am luọng. Ben cạnh dó, BH-505 còn duọc trang bị cong nghẹ tien tién giúp cung cáp nhũng am thanh chát luọng cao ngay cả trong moi truòng có gió hoạc tiéng òn.   Thiét bị này có thẻ giảm tiéng òn ben ngoài, chóng thám nuóc, két cáu chán chán, tuong thích vói diẹn thoại hõ trọ Cong nghẹ giao tiép truòng gàn (NFC), gọi lại só gàn nhát, quay só bàng giọng nói. Sản phảm có thẻ sạc pin bàng giác cám tieu chuản 2mm. Nokia Bluetooth Stereo BH-505 tuong thích vói gàn nhu tát cả vói model hiẹn dại nhu C3-01, 5230, 5800, E63, E72…Hiẹn thiét bị duọc bán tren thị truòng vói giá 1.750.000 dòng.   Tai nghe Nokia Bluetooth BH-607 (Giá tham khảo 1.950.000 dòng)     Tai nghe Nokia Bluetooth BH-607 duoc trang bi phim My own co the tuY chinh tai nghe cho phu hop voi nhu cau cua nguòi dùng. Cụ thẻ, bạn có thẻ bam phim de nghe tin nhan thoại moi, goi so ban ua thich, tu choi cuoc goi va gui tin nhan SMS dinh truoc, hoac nghe doc gio hien tai. Vói BH-607, bạn sẽ có thẻ thuong thuc chat luong am thanh vuot troi  cho du dang  o trong moi truong on ao nhò nhung tinh nang am thanh toi uu giup nang cao do trong ro net cua tieng noi.   Khong nhũng vạy, sản phảm còn nỏi bạt ỏ chõ có thẻ dàm thoại lien tục tói 5 tiéng dòng hò chỉ vói 15 phút sạc pin. Thòi gian dẻ sạc dày tai nghe là 30 phút. Ngoài ra, BH-607 còn duọc trang bị cong nghẹ xủ lý tín hiẹu só (DSP) tien tién, tích họp 2 micro, tính nang da diẻm nang cao giúp nguòi dùng có thẻ sủ dụng sản phảm tren nhièu diẹn thoại khác nhau. Thiét bị này tuong thích vói nhũng diẹn thoại có két nói Bluetooth nhu N900, E72, N8, 6300…    Loa Nokia Mini MD-9 (Giá tham khảo 390.000 dòng)     Mọt bọ loa nhỏ nhung dem lại am thanh “khong hè nhỏ”. Sản phảm duọc thiét ké nhỏ gọn, trọng luọng nhẹ có thẻ dẽ dàng dút vào túi áo và di lại. Mini MD-9 duọc tích họp ampli, có khả nang phát am thanh da huóng, tích họp radio FM, thòi gian nghe nhạc len tói 50 giò chỉ bàng 2 pin AAA. Sản phảm này có thẻ cám vào PC, máy nghe nhạc, diẹn thoại Nokia  hay hãng khác chuản 3,5mm hoạc sủ dụng bọ dièu huóng Nokia AD-52 dẻ két nói vói thiét bị giác chuản 2,5mm.   Viet Bao (Theo PLTP)

Một số phụ kiện chính hãng hữu ích dành cho điện thoại Nokia Hiện nay, điện thoại di động đã trở thành thiết bị không thể thiếu đối với mỗi người. Để tăng thêm giá trị cũng như tính năng sử dụng, các đồ "phụ tùng" linh kiện cũng vì thế mà được ra đời. Hiện nay, điện thoại di động đã trở thành thiết bị không thể thiếu đối với mỗi người. Để tăng thêm giá trị cũng như tính năng sử dụng, các đồ "phụ tùng" linh kiện cũng vì thế mà được ra đời. Genk xin giới thiệu 1 số phụ kiện chính hãng dành cho điện thoại Nokia sẽ để giúp bạn có những giây phút thư giãn cũng như giúp ích một phần cho công việc.   Chú ý: Giá sản phẩm là giá tham khảo trên thị trường, tùy thuộc vào mỗi cửa hàng sẽ có chế độ khuyến mại và giá cả khác nhau.   Tai nghe Nokia Bluetooth Stereo BH-505(Giá tham khảo: 1.750.000 đồng)     Một bộ tai nghe Bluetooth thiết kế kiểu vòng đeo cổ cho phép người dùng có thể thuận tiện sử dụng cả ngày. BH-505 có kích thước 125 x 137 x 58,5mm với trọng lượng 36g. Thiết bị này gồm 2 bộ tai nghe, mỗi bộ có ba nút tai nghe cho phép bật/tắt sản phẩm, trả lời/ kết thúc cuộc gọi, phát/dừng bài hát, tua trước/ tua sau, tăng/giảm âm lượng. Bên cạnh đó, BH-505 còn được trang bị công nghệ tiên tiến giúp cung cấp những âm thanh chất lượng cao ngay cả trong môi trường có gió hoặc tiếng ồn.   Thiết bị này có thể giảm tiếng ồn bên ngoài, chống thấm nước, kết cấu chắn chắn, tương thích với điện thoại hỗ trợ Công nghệ giao tiếp trường gần (NFC), gọi lại số gần nhất, quay số bằng giọng nói. Sản phẩm có thể sạc pin bằng giắc cắm tiêu chuẩn 2mm. Nokia Bluetooth Stereo BH-505 tương thích với gần như tất cả với model hiện đại như C3-01, 5230, 5800, E63, E72…Hiện thiết bị được bán trên thị trường với giá 1.750.000 đồng.   Tai nghe Nokia Bluetooth BH-607 (Giá tham khảo 1.950.000 đồng)     Tai nghe Nokia Bluetooth BH-607 được trang bị phím My own có thể tuỳ chỉnh tai nghe cho phù hợp với nhu cầu của người dùng. Cụ thể, bạn có thể bấm phím để nghe tin nhắn thoại mới, gọi số bạn ưa thích, từ chối cuộc gọi và gửi tin nhắn SMS định trước, hoặc nghe đọc giờ hiện tại. Với BH-607, bạn sẽ có thể thưởng thức chất lượng âm thanh vượt trội  cho dù đang  ở trong môi trường ồn ào nhờ những tính năng âm thanh tối ưu giúp nâng cao độ trong rõ nét của tiếng nói.   Không những vậy, sản phẩm còn nổi bật ở chỗ có thể đàm thoại liên tục tới 5 tiếng đồng hồ chỉ với 15 phút sạc pin. Thời gian để sạc đầy tai nghe là 30 phút. Ngoài ra, BH-607 còn được trang bị công nghệ xử lý tín hiệu số (DSP) tiên tiến, tích hợp 2 micro, tính năng đa điểm nâng cao giúp người dùng có thể sử dụng sản phẩm trên nhiều điện thoại khác nhau. Thiết bị này tương thích với những điện thoại có kết nối Bluetooth như N900, E72, N8, 6300…    Loa Nokia Mini MD-9 (Giá tham khảo 390.000 đồng)     Một bộ loa nhỏ nhưng đem lại âm thanh “không hề nhỏ”. Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ có thể dễ dàng đút vào túi áo và đi lại. Mini MD-9 được tích hợp ampli, có khả năng phát âm thanh đa hướng, tích hợp radio FM, thời gian nghe nhạc lên tới 50 giờ chỉ bằng 2 pin AAA. Sản phẩm này có thể cắm vào PC, máy nghe nhạc, điện thoại Nokia  hay hãng khác chuẩn 3,5mm hoặc sử dụng bộ điều hướng Nokia AD-52 để kết nối với thiết bị giắc chuẩn 2,5mm.   Việt Báo (Theo PLTP)file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business