Thị trường thủy sản gia tăng Thị trường thủy sản gia tăng - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Mục tiêu xuất khẩu thủy sản Việt Nam cán đích 5,8 tỉ USD trong năm 2011 đang tới gần khi nhu cầu tiêu thụ thủy sản trên thế giới đang tăng mạnh, đặc biệt là thị trường lớn như Mỹ, EU, Canada, Nhật... Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thị trường thủy sản gia tăng Mục tiêu xuất khẩu thủy sản Việt Nam cán đích 5,8 tỉ USD trong năm 2011 đang tới gần khi nhu cầu tiêu thụ thủy sản trên thế giới đang tăng mạnh, đặc biệt là thị trường lớn như Mỹ, EU, Canada, Nhật... Mục tiêu xuất khẩu thủy sản Việt Nam cán đích 5,8 tỉ USD trong năm 2011 đang tới gần khi nhu cầu tiêu thụ thủy sản trên thế giới đang tăng mạnh, đặc biệt là thị trường lớn như Mỹ, EU, Canada, Nhật... Giá trị xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2011 tăng gần 28% so với cùng kỳ năm 2010 Đây là dự báo mới nhất của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình XK thủy sản năm 2011. Bộ này cho rằng xuất khẩu thủy sản trong năm 2011 có thể đạt 5,7 - 5,8 tỉ USD, cao hơn mức dự báo hồi cuối năm ngoái khoảng 200 triệu USD và tăng 0,7 - 0,8 tỉ USD so với năm 2010. Với mặt hàng cá tra, dự báo giá trị xuất khẩu có thể đạt tới 2 tỉ USD, tăng khoảng 300 triệu USD so với con số dự báo cuối năm ngoái. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2011 tăng gần 28% so với cùng kỳ năm 2010. Một số thị trường có mức tăng mạnh như Mỹ tăng gần 40%, Đức 32,5% và Canada tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2010. Đặc biệt là thị trường Nhật Bản, mặc dù bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần, song nhu cầu của thị trường này đang tăng mạnh trở lại. Theo các DN XK thủy sản, từ cuối tháng 3, đầu tháng 4 phía Nhật Bản liên tục hối thúc các DN đẩy mạnh việc giao hàng. Ông Chu Văn An - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Cty chuyên XK tôm cho biết, thậm chí, hợp đồng cũ chưa giao xong phía Nhật đã ký tiếp hợp đồng mới với giá cả không hề giảm. Ông Lý Văn Thuận - Tổng Thư ký Hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Cà Mau cho biết: Hiện tại, người dân Nhật rất cần thực phẩm sạch, trong đó có tôm đông lạnh, cá tra philê... Quan điểm chung của các DN, cùng đồng hành và chia sẻ khó khăn với nhà nhập khẩu và người dân Nhật, do đó, ngoài việc sớm cung ứng hàng thủy sản đảm bảo chất lượng, giá cả vẫn giữ mức cũ hoặc giảm, chứ không lợi dụng cơ hội để tăng giá. Trong khi nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường trọng điểm tăng mạnh thì việc nuôi trồng thủy sản trong nước lại gặp không ít khó khăn khiến mặt giá cả mặt hàng này ngày một tăng. Theo một DN chuyên XK thủy sản, hiện nay giá đầu vào các mặt hàng thức ăn, nhân công... đều tăng mạnh. Bên cạnh đó do chịu tác động của thời tiết khô hạn, cộng với dịch bệnh, mực nước giảm nên việc nuôi trồng gặp nhiều khó khăn trong quý I. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của các chuyên gia thủy sản, khai thác và chế biến thủy sản XK trong quý 1/2011 vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước đạt mức hơn 600 ngàn tấn do giá XK đang được giá. Ngay bản thân thị trường trong nước, mặt hàng này cũng đang tăng khoảng hơn 10% so với hồi đầu năm... Viet Bao (Theo_DDDN) Thi truong thuy san gia tang Muc tieu xuat khau thuy san Viet Nam can dich 5,8 ti USD trong nam 2011 dang toi gan khi nhu cau tieu thu thuy san tren the gioi dang tang manh, dac biet la thi truong lon nhu MY, EU, Canada, Nhat... Muc tieu xuat khau thuy san Viet Nam can dich 5,8 ti USD trong nam 2011 dang toi gan khi nhu cau tieu thu thuy san tren the gioi dang tang manh, dac biet la thi truong lon nhu MY, EU, Canada, Nhat... Gia tri xuat khau thuy san 2 thang dau nam 2011 tang gan 28% so voi cung kY nam 2010 Day la du bao moi nhat cua Bo Nong Nghiep va Phat trien nong thon ve tinh hinh XK thuy san nam 2011. Bo nay cho rang xuat khau thuy san trong nam 2011 co the dat 5,7 - 5,8 ti USD, cao hon muc du bao hoi cuoi nam ngoai khoang 200 trieu USD va tang 0,7 - 0,8 ti USD so voi nam 2010. Voi mat hang ca tra, du bao gia tri xuat khau co the dat toi 2 ti USD, tang khoang 300 trieu USD so voi con so du bao cuoi nam ngoai. Theo so lieu cua Tong cuc Hai quan, gia tri xuat khau thuy san 2 thang dau nam 2011 tang gan 28% so voi cung kY nam 2010. Mot so thi truong co muc tang manh nhu MY tang gan 40%, Duc 32,5% va Canada tang gap 2 lan so voi cung kY nam 2010. Dac biet la thi truong Nhat Ban, mac du bi anh huong boi dong dat va song than, song nhu cau cua thi truong nay dang tang manh tro lai. Theo cac DN XK thuy san, tu cuoi thang 3, dau thang 4 phia Nhat Ban lien tuc hoi thuc cac DN day manh viec giao hang. Ong Chu Van An - Pho Tong Giam doc Tap doan Thuy san Minh Phu, Cty chuyen XK tom cho biet, tham chi, hop dong cu chua giao xong phia Nhat da kY tiep hop dong moi voi gia ca khong he giam. Ong LY Van Thuan - Tong Thu kY Hoi che bien va xuat khau thuy san Ca Mau cho biet: Hien tai, nguoi dan Nhat rat can thuc pham sach, trong do co tom dong lanh, ca tra phile... Quan diem chung cua cac DN, cung dong hanh va chia se kho khan voi nha nhap khau va nguoi dan Nhat, do do, ngoai viec som cung ung hang thuy san dam bao chat luong, gia ca van giu muc cu hoac giam, chu khong loi dung co hoi de tang gia. Trong khi nhu cau tieu thu tai cac thi truong trong diem tang manh thi viec nuoi trong thuy san trong nuoc lai gap khong it kho khan khien mat gia ca mat hang nay ngay mot tang. Theo mot DN chuyen XK thuy san, hien nay gia dau vao cac mat hang thuc an, nhan cong... deu tang manh. Ben canh do do chiu tac dong cua thoi tiet kho han, cong voi dich benh, muc nuoc giam nen viec nuoi trong gap nhieu kho khan trong quY I. Tuy nhien, theo nhin nhan cua cac chuyen gia thuy san, khai thac va che bien thuy san XK trong quY 1/2011 van tang so voi cung kY nam truoc dat muc hon 600 ngan tan do gia XK dang duoc gia. Ngay ban than thi truong trong nuoc, mat hang nay cung dang tang khoang hon 10% so voi hoi dau nam... Viet Bao (Theo_DDDN)

Thị trường thủy sản gia tăng Mục tiêu xuất khẩu thủy sản Việt Nam cán đích 5,8 tỉ USD trong năm 2011 đang tới gần khi nhu cầu tiêu thụ thủy sản trên thế giới đang tăng mạnh, đặc biệt là thị trường lớn như Mỹ, EU, Canada, Nhật... Mục tiêu xuất khẩu thủy sản Việt Nam cán đích 5,8 tỉ USD trong năm 2011 đang tới gần khi nhu cầu tiêu thụ thủy sản trên thế giới đang tăng mạnh, đặc biệt là thị trường lớn như Mỹ, EU, Canada, Nhật... Giá trị xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2011 tăng gần 28% so với cùng kỳ năm 2010 Đây là dự báo mới nhất của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình XK thủy sản năm 2011. Bộ này cho rằng xuất khẩu thủy sản trong năm 2011 có thể đạt 5,7 - 5,8 tỉ USD, cao hơn mức dự báo hồi cuối năm ngoái khoảng 200 triệu USD và tăng 0,7 - 0,8 tỉ USD so với năm 2010. Với mặt hàng cá tra, dự báo giá trị xuất khẩu có thể đạt tới 2 tỉ USD, tăng khoảng 300 triệu USD so với con số dự báo cuối năm ngoái. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2011 tăng gần 28% so với cùng kỳ năm 2010. Một số thị trường có mức tăng mạnh như Mỹ tăng gần 40%, Đức 32,5% và Canada tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2010. Đặc biệt là thị trường Nhật Bản, mặc dù bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần, song nhu cầu của thị trường này đang tăng mạnh trở lại. Theo các DN XK thủy sản, từ cuối tháng 3, đầu tháng 4 phía Nhật Bản liên tục hối thúc các DN đẩy mạnh việc giao hàng. Ông Chu Văn An - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Cty chuyên XK tôm cho biết, thậm chí, hợp đồng cũ chưa giao xong phía Nhật đã ký tiếp hợp đồng mới với giá cả không hề giảm. Ông Lý Văn Thuận - Tổng Thư ký Hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Cà Mau cho biết: Hiện tại, người dân Nhật rất cần thực phẩm sạch, trong đó có tôm đông lạnh, cá tra philê... Quan điểm chung của các DN, cùng đồng hành và chia sẻ khó khăn với nhà nhập khẩu và người dân Nhật, do đó, ngoài việc sớm cung ứng hàng thủy sản đảm bảo chất lượng, giá cả vẫn giữ mức cũ hoặc giảm, chứ không lợi dụng cơ hội để tăng giá. Trong khi nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường trọng điểm tăng mạnh thì việc nuôi trồng thủy sản trong nước lại gặp không ít khó khăn khiến mặt giá cả mặt hàng này ngày một tăng. Theo một DN chuyên XK thủy sản, hiện nay giá đầu vào các mặt hàng thức ăn, nhân công... đều tăng mạnh. Bên cạnh đó do chịu tác động của thời tiết khô hạn, cộng với dịch bệnh, mực nước giảm nên việc nuôi trồng gặp nhiều khó khăn trong quý I. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của các chuyên gia thủy sản, khai thác và chế biến thủy sản XK trong quý 1/2011 vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước đạt mức hơn 600 ngàn tấn do giá XK đang được giá. Ngay bản thân thị trường trong nước, mặt hàng này cũng đang tăng khoảng hơn 10% so với hồi đầu năm... Viet Bao (Theo_DDDN)file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business