Thông báo kết quả chấm phúc tra kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2011 Thông báo kết quả chấm phúc tra kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2011 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đã có điểm chấm phúc tra kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2011. Đề nghị các thí sinh đến xem kết quả tại bảng tin Tầng 2 - Nhà 6, ĐHKTQD. Danh sách các thí sinh trúng tuyển bổ sung đã cập nhật vào danh sách lớp. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo kết quả chấm phúc tra kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2011 Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đã có điểm chấm phúc tra kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2011. Đề nghị các thí sinh đến xem kết quả tại bảng tin Tầng 2 - Nhà 6, ĐHKTQD. Danh sách các thí sinh trúng tuyển bổ sung đã cập nhật vào danh sách lớp. Thong bao ket qua cham phuc tra kY thi tuyen sinh cao hoc nam 2011 Vien Dao tao Sau dai hoc thong bao da co diem cham phuc tra kY thi tuyen sinh cao hoc nam 2011. De nghi cac thi sinh den xem ket qua tai bang tin Tang 2 - Nha 6, DHKTQD. Danh sach cac thi sinh trung tuyen bo sung da cap nhat vao danh sach lop.

Thông báo kết quả chấm phúc tra kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2011 Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đã có điểm chấm phúc tra kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2011. Đề nghị các thí sinh đến xem kết quả tại bảng tin Tầng 2 - Nhà 6, ĐHKTQD. Danh sách các thí sinh trúng tuyển bổ sung đã cập nhật vào danh sách lớp. file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business