Thông báo kết quả dự thi Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp khóa 6 năm 2016, đợt 2 Thông báo kết quả dự thi Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp khóa 6 năm 2016, đợt 2 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo kết quả dự thi Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp khóa 6 năm 2016, đợt 2 Trường Đại học Kinh tế quốc dân xin thông báo danh sách 83 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đợt 2, Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA khóa 6, theo quyết định số 2333/QĐ-ĐHKTQD, ngày 9/12/2016 Hiệu trưởng Nhà trường.  Lịch khai giảng dự kiến: Thứ bảy, ngày 7/1/2017. Xin chúc mừng các thí sinh trúng tuyển kỳ thi và trở thành các tân học viên của Chương trình. Xin mời các thí sinh xem danh sách trúng tuyển trong file đính kèm. Kết quả chi tiết được đưa trên bản tin tại Viện Đào tạo Sau đại học, Tầng 2, Nhà 6 - Trường ĐH.KTQD. Thong bao ket qua du thi Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap khoa 6 nam 2016, dot 2 Truong Dai hoc Kinh te quoc dan xin thong bao danh sach 83 thi sinh trung tuyen kY thi tuyen sinh dot 2, Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap - Executive MBA khoa 6, theo quyet dinh so 2333/QD-DHKTQD, ngay 9/12/2016 Hieu truong Nha truong.  Lich khai giang du kien: Thu bay, ngay 7/1/2017. Xin chuc mung cac thi sinh trung tuyen kY thi va tro thanh cac tan hoc vien cua Chuong trinh. Xin moi cac thi sinh xem danh sach trung tuyen trong file dinh kem. Ket qua chi tiet duoc dua tren ban tin tai Vien Dao tao Sau dai hoc, Tang 2, Nha 6 - Truong DH.KTQD.

Thông báo kết quả dự thi Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp khóa 6 năm 2016, đợt 2 Trường Đại học Kinh tế quốc dân xin thông báo danh sách 83 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đợt 2, Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA khóa 6, theo quyết định số 2333/QĐ-ĐHKTQD, ngày 9/12/2016 Hiệu trưởng Nhà trường.  Lịch khai giảng dự kiến: Thứ bảy, ngày 7/1/2017. Xin chúc mừng các thí sinh trúng tuyển kỳ thi và trở thành các tân học viên của Chương trình. Xin mời các thí sinh xem danh sách trúng tuyển trong file đính kèm. Kết quả chi tiết được đưa trên bản tin tại Viện Đào tạo Sau đại học, Tầng 2, Nhà 6 - Trường ĐH.KTQD.

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business