Thông báo kết quả phúc tra Kỳ tuyển sinh cao học năm 2012 Thông báo kết quả phúc tra Kỳ tuyển sinh cao học năm 2012 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện ĐTSĐH thông báo: đã có kết quả phúc tra tuyển sinh cao học năm 2012 . Kết quả chi tiết được dán tại bảng tin tầng 2 nhà 6 - ĐHKTQD. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo kết quả phúc tra Kỳ tuyển sinh cao học năm 2012 Viện ĐTSĐH thông báo: đã có kết quả phúc tra tuyển sinh cao học năm 2012 . Kết quả chi tiết được dán tại bảng tin tầng 2 nhà 6 - ĐHKTQD. Các thí sinh trúng tuyển chuẩn bị trước các thủ tục nhập học và nhập học vào sáng thứ 6, ngày 24/8/2012. (Giấy báo nhập học, Quyết định trúng tuyển đến nhận tại phòng 203, nhà 6 - đ.c Liên  vào sáng thứ 6). Trân trọng thông báo. Thong bao ket qua phuc tra KY tuyen sinh cao hoc nam 2012 Vien DTSDH thong bao: da co ket qua phuc tra tuyen sinh cao hoc nam 2012 . Ket qua chi tiet duoc dan tai bang tin tang 2 nha 6 - DHKTQD. Cac thi sinh trung tuyen chuan bi truoc cac thu tuc nhap hoc va nhap hoc vao sang thu 6, ngay 24/8/2012. (Giay bao nhap hoc, Quyet dinh trung tuyen den nhan tai phong 203, nha 6 - d.c Lien  vao sang thu 6). Tran trong thong bao.

Thông báo kết quả phúc tra Kỳ tuyển sinh cao học năm 2012 Viện ĐTSĐH thông báo: đã có kết quả phúc tra tuyển sinh cao học năm 2012 . Kết quả chi tiết được dán tại bảng tin tầng 2 nhà 6 - ĐHKTQD. Các thí sinh trúng tuyển chuẩn bị trước các thủ tục nhập học và nhập học vào sáng thứ 6, ngày 24/8/2012. (Giấy báo nhập học, Quyết định trúng tuyển đến nhận tại phòng 203, nhà 6 - đ.c Liên  vào sáng thứ 6). Trân trọng thông báo.file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business