Thông báo kết quả thi đợt II năm 2010 Thông báo kết quả thi đợt II năm 2010 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2010 trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm xét tuyển cao học khóa 19 (2010– 2012)  - đợt II tại Đồng Tháp, Sơn La như sau: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo kết quả thi đợt II năm 2010 Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2010 trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm xét tuyển cao học khóa 19 (2010– 2012)  - đợt II tại Đồng Tháp, Sơn La như sau: I. Điều kiện xét tuyển: Thí sinh dự thi phải đạt điểm từ 5.0 trở lên đối với mỗi môn thi Cơ bản và Cơ sở; riêng môn Tiếng Anh đạt từ 250 điểm trở lên. II. Điểm xét tuyển: Tổng điểm môn Toán kinh tế + Kinh tế học:  10.0 - Thời gian nhận đơn phúc tra: từ ngày 01 – 05/11/2010 (mẫu đơn phúc tra trong file đính kèm và nộp tại trường Đại học Đồng Tháp, Đại học Tây Bắc) - Lệ phí phúc tra: 100.000đ/ 1 môn Danh sách trúng tuyến Viện Đào tạo Sau đại học đã gửi về các đơn vị liên kết đào tạo để thông báo tới các thí sinh. Thong bao ket qua thi dot II nam 2010 Hoi dong tuyen sinh Sau dai hoc nam 2010 truong Dai hoc Kinh te Quoc dan thong bao diem xet tuyen cao hoc khoa 19 (2010– 2012)  - dot II tai Dong Thap, Son La nhu sau: I. Dieu kien xet tuyen: Thi sinh du thi phai dat diem tu 5.0 tro len doi voi moi mon thi Co ban va Co so; rieng mon Tieng Anh dat tu 250 diem tro len. II. Diem xet tuyen: Tong diem mon Toan kinh te + Kinh te hoc:  10.0 - Thoi gian nhan don phuc tra: tu ngay 01 – 05/11/2010 (mau don phuc tra trong file dinh kem va nop tai truong Dai hoc Dong Thap, Dai hoc Tay Bac) - Le phi phuc tra: 100.000d/ 1 mon Danh sach trung tuyen Vien Dao tao Sau dai hoc da gui ve cac don vi lien ket dao tao de thong bao toi cac thi sinh.

Thông báo kết quả thi đợt II năm 2010 Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2010 trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm xét tuyển cao học khóa 19 (2010– 2012)  - đợt II tại Đồng Tháp, Sơn La như sau: I. Điều kiện xét tuyển: Thí sinh dự thi phải đạt điểm từ 5.0 trở lên đối với mỗi môn thi Cơ bản và Cơ sở; riêng môn Tiếng Anh đạt từ 250 điểm trở lên. II. Điểm xét tuyển: Tổng điểm môn Toán kinh tế + Kinh tế học:  10.0 - Thời gian nhận đơn phúc tra: từ ngày 01 – 05/11/2010 (mẫu đơn phúc tra trong file đính kèm và nộp tại trường Đại học Đồng Tháp, Đại học Tây Bắc) - Lệ phí phúc tra: 100.000đ/ 1 môn Danh sách trúng tuyến Viện Đào tạo Sau đại học đã gửi về các đơn vị liên kết đào tạo để thông báo tới các thí sinh.file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business