Thông báo lịch thi bổ sung kiến thức Lớp cơ sở ngày 24/03/2019 Thông báo lịch thi bổ sung kiến thức Lớp cơ sở ngày 24/03/2019 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo lịch thi bổ sung kiến thức Lớp cơ sở ngày 24/03/2019 Các bạn thí sinh dự thi bổ sung kiến thức Lớp cơ sở ngày 24/03/2019 xem kỹ danh sách để nắm được thông tin. 13h thi môn Vi mô tại D2 (101-103) 14h15 thi môn Vĩ mô tại D2 (101-103)  15h30 thi môn Kinh tế phát triển tại D2 (101-103) Trân trọng thông báo! Thong bao lich thi bo sung kien thuc Lop co so ngay 24/03/2019 Cac ban thi sinh du thi bo sung kien thuc Lop co so ngay 24/03/2019 xem kY danh sach de nam duoc thong tin. 13h thi mon Vi mo tai D2 (101-103) 14h15 thi mon Vi mo tai D2 (101-103)  15h30 thi mon Kinh te phat trien tai D2 (101-103) Tran trong thong bao!

Thông báo lịch thi bổ sung kiến thức Lớp cơ sở ngày 24/03/2019 Các bạn thí sinh dự thi bổ sung kiến thức Lớp cơ sở ngày 24/03/2019 xem kỹ danh sách để nắm được thông tin. 13h thi môn Vi mô tại D2 (101-103) 14h15 thi môn Vĩ mô tại D2 (101-103)  15h30 thi môn Kinh tế phát triển tại D2 (101-103) Trân trọng thông báo!

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business