Thông báo lịch thi và danh sách thi Tiếng Anh tương đương B1, B2 Khung châu Âu ngày 22/9/2019 Thông báo lịch thi và danh sách thi Tiếng Anh tương đương B1, B2 Khung châu Âu ngày 22/9/2019 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo lịch thi và danh sách phòng thi Tiếng Anh tương đương B1, B2 Khung Châu Âu ngày 22/9/2019. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo lịch thi và danh sách thi Tiếng Anh tương đương B1, B2 Khung châu Âu ngày 22/9/2019 Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo lịch thi và danh sách phòng thi Tiếng Anh tương đương B1, B2 Khung Châu Âu ngày 22/9/2019. Chi tiết mời xem tại file đính kèm. Đề nghị thí sinh khi đi thi mang theo thẻ học viên, nghiên cứu sinh và chứng minh nhân dân. Chúc các thí sinh thi đạt kết quả cao!  Thong bao lich thi va danh sach thi Tieng Anh tuong duong B1, B2 Khung chau Au ngay 22/9/2019 Vien Dao tao Sau dai hoc xin thong bao lich thi va danh sach phong thi Tieng Anh tuong duong B1, B2 Khung Chau Au ngay 22/9/2019. Chi tiet moi xem tai file dinh kem. De nghi thi sinh khi di thi mang theo the hoc vien, nghien cuu sinh va chung minh nhan dan. Chuc cac thi sinh thi dat ket qua cao! 

Thông báo lịch thi và danh sách thi Tiếng Anh tương đương B1, B2 Khung châu Âu ngày 22/9/2019 Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo lịch thi và danh sách phòng thi Tiếng Anh tương đương B1, B2 Khung Châu Âu ngày 22/9/2019. Chi tiết mời xem tại file đính kèm. Đề nghị thí sinh khi đi thi mang theo thẻ học viên, nghiên cứu sinh và chứng minh nhân dân. Chúc các thí sinh thi đạt kết quả cao! 

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business