Thông báo nghỉ học ngày 4 và 5/8 đối với cao học khóa 20 - cuối tuần Thông báo nghỉ học ngày 4 và 5/8 đối với cao học khóa 20 - cuối tuần - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Căn cứ lịch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học khóa 13 - Đợt 1 năm 2012 của Nhà trường, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo nghỉ học ngày 4 và 5/8 đối với cao học khóa 20 - cuối tuần Căn cứ lịch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học khóa 13 - Đợt 1 năm 2012 của Nhà trường, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: Các lớp cao học cuối tuần khóa 20 nghỉ học hai ngày 4 và 5/8/2012. Lịch học bù: ngày 18 và 19/8/2012. Thong bao nghi hoc ngay 4 va 5/8 doi voi cao hoc khoa 20 - cuoi tuan Can cu lich thi tuyen sinh he lien thong trinh do tu cao dang len dai hoc khoa 13 - Dot 1 nam 2012 cua Nha truong, Vien Dao tao Sau dai hoc thong bao: Cac lop cao hoc cuoi tuan khoa 20 nghi hoc hai ngay 4 va 5/8/2012. Lich hoc bu: ngay 18 va 19/8/2012.

Thông báo nghỉ học ngày 4 và 5/8 đối với cao học khóa 20 - cuối tuần Căn cứ lịch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học khóa 13 - Đợt 1 năm 2012 của Nhà trường, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: Các lớp cao học cuối tuần khóa 20 nghỉ học hai ngày 4 và 5/8/2012. Lịch học bù: ngày 18 và 19/8/2012.file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business