Thông báo về mức thu học phí, kinh phí đào tạo Hệ đào tạo Sau đại học năm học 2012-2013 Thông báo về mức thu học phí, kinh phí đào tạo Hệ đào tạo Sau đại học năm học 2012-2013 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Theo thông báo số 860/TB-ĐHKTQD ngày 22/08/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo mức thu học phí, kinh phí đào tạo Hệ đào tạo Sau đại học năm học 2012-2013. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo về mức thu học phí, kinh phí đào tạo Hệ đào tạo Sau đại học năm học 2012-2013 Theo thông báo số 860/TB-ĐHKTQD ngày 22/08/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo mức thu học phí, kinh phí đào tạo Hệ đào tạo Sau đại học năm học 2012-2013. Chi tiết mời xem file đính kèm. Thong bao ve muc thu hoc phi, kinh phi dao tao He dao tao Sau dai hoc nam hoc 2012-2013 Theo thong bao so 860/TB-DHKTQD ngay 22/08/2012, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan thong bao muc thu hoc phi, kinh phi dao tao He dao tao Sau dai hoc nam hoc 2012-2013. Chi tiet moi xem file dinh kem.

Thông báo về mức thu học phí, kinh phí đào tạo Hệ đào tạo Sau đại học năm học 2012-2013 Theo thông báo số 860/TB-ĐHKTQD ngày 22/08/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo mức thu học phí, kinh phí đào tạo Hệ đào tạo Sau đại học năm học 2012-2013. Chi tiết mời xem file đính kèm.

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business