Thông báo về việc học tập tuần 22-23/12 của các lớp cao học cuối tuần - khóa 20 và 21 Thông báo về việc học tập tuần 22-23/12 của các lớp cao học cuối tuần - khóa 20 và 21 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Căn cứ kế hoạch tuyển sinh liên thông của Nhà trường, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo về việc học tập tuần 22-23/12 của các lớp cao học cuối tuần - khóa 20 và 21 Căn cứ kế hoạch tuyển sinh liên thông của Nhà trường, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: - Sáng thứ 7 ngày 22/12: học bình thường. - Chiều thứ 7 ngày 22/12  + cả ngày Chủ nhật 23/12: nghỉ học. Lịch học bù thông báo sau. Thong bao ve viec hoc tap tuan 22-23/12 cua cac lop cao hoc cuoi tuan - khoa 20 va 21 Can cu ke hoach tuyen sinh lien thong cua Nha truong, Vien Dao tao Sau dai hoc thong bao: - Sang thu 7 ngay 22/12: hoc binh thuong. - Chieu thu 7 ngay 22/12  + ca ngay Chu nhat 23/12: nghi hoc. Lich hoc bu thong bao sau.

Thông báo về việc học tập tuần 22-23/12 của các lớp cao học cuối tuần - khóa 20 và 21 Căn cứ kế hoạch tuyển sinh liên thông của Nhà trường, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: - Sáng thứ 7 ngày 22/12: học bình thường. - Chiều thứ 7 ngày 22/12  + cả ngày Chủ nhật 23/12: nghỉ học. Lịch học bù thông báo sau.file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business