Thông báo Thông báo - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo Thong bao

Thông báo vị trí nhận bằng của các tân thạc sĩ năm 2013

Dự kiến thời gian trao bằng thạc sĩ tháng 2 năm 2015

Thông báo điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh trình độ B1 và B2

Thời khóa biểu học Tiếng Anh B1 - đợt 1

Thông báo về mức thu học phí, kinh phí đào tạo Hệ đào tạo Sau đại học năm học 2012-2013

Danh sách học viên cao học đăng ký dự thi Anh văn trình độ B1, ngày 16/09/2012

Thông báo nghỉ học ngày 4 và 5/8 đối với cao học khóa 20 - cuối tuần

Thông báo nhập học cao học K21

Danh sách phòng thi và lịch thi Anh văn trình độ B1,B2 ngày 30/06/2013

Khóa học đặc biệt dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm: Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm

Thông báo

Thông báo vị trí nhận bằng của các tân thạc sĩ năm 2013

Dự kiến thời gian trao bằng thạc sĩ tháng 2 năm 2015

Thông báo điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh trình độ B1 và B2

Thời khóa biểu học Tiếng Anh B1 - đợt 1

Thông báo về mức thu học phí, kinh phí đào tạo Hệ đào tạo Sau đại học năm học 2012-2013

Danh sách học viên cao học đăng ký dự thi Anh văn trình độ B1, ngày 16/09/2012

Thông báo nghỉ học ngày 4 và 5/8 đối với cao học khóa 20 - cuối tuần

Thông báo nhập học cao học K21

Danh sách phòng thi và lịch thi Anh văn trình độ B1,B2 ngày 30/06/2013

Khóa học đặc biệt dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm: Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business