Thông tin thi tuyển Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA Khóa 5 năm 2015 Thông tin thi tuyển Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA Khóa 5 năm 2015 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trường Đại học Kinh tế quốc dân xin thông báo đến các thí sinh dự thi Chương trình Executive MBA khóa 5, năm 2015 các thông tin liên quan đến tuyển sinh Chương trình như sau: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông tin thi tuyển Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA Khóa 5 năm 2015 Trường Đại học Kinh tế quốc dân xin thông báo đến các thí sinh dự thi Chương trình Executive MBA khóa 5, năm 2015 các thông tin liên quan đến tuyển sinh Chương trình như sau: Thời gian tuyển sinh: Thứ bảy và chủ nhật, ngày 26 + 27 tháng 12 năm 2015. Cụ thể: -         Ngày 26/12, Từ 7h30: Buổi sáng thi GMAT (trắc nghiệm và Viết luận); Buổi chiều thi tiếng Anh. -         Ngày 27/12: Phỏng vấn (cả ngày). Địa điểm: Tầng 2 Giảng đường D2 – Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Đường Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội. (Sơ đồ địa điểm thi ở File đính kèm bên dưới). Đề nghị các thí sinh đến đúng giờ để dự thi và mang theo các giấy tờ và vật dụng sau: -         Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu còn hạn). -         Bút viết, bút bi, bút chì, Máy tính cá nhân không có phím chữ cái. Lưu ý: Riêng ngày thi viết (26/7/2015), các thí sinh không được mang theo điện thoại di động, máy tính xách tay, các phương tiện thu, phát sóng và các dụng cụ cá nhân khác. Đề nghị các thí sinh xem thông tin trong danh sách thi, nếu phát hiện có sai sót hoặc thiếu thông tin và đề nghị đính chính sai sót, xin báo lại cho Viện Đào tạo Sau đại học để chỉnh sửa, bổ sung kịp thời (số điện thoại: 043.6280.280 - máy lẻ 5615, 5623). Thong tin thi tuyen Chuong trinh Thac si Dieu hanh Cao cap - Executive MBA Khoa 5 nam 2015 Truong Dai hoc Kinh te quoc dan xin thong bao den cac thi sinh du thi Chuong trinh Executive MBA khoa 5, nam 2015 cac thong tin lien quan den tuyen sinh Chuong trinh nhu sau: Thoi gian tuyen sinh: Thu bay va chu nhat, ngay 26 + 27 thang 12 nam 2015. Cu the: -         Ngay 26/12, Tu 7h30: Buoi sang thi GMAT (trac nghiem va Viet luan); Buoi chieu thi tieng Anh. -         Ngay 27/12: Phong van (ca ngay). Dia diem: Tang 2 Giang duong D2 – Truong DH Kinh té quoc dan, Duong Tran Dai Nghia, Quan Hai Ba Trung – TP. Ha Noi. (So do dia diem thi o File dinh kem ben duoi). De nghi cac thi sinh den dung gio de du thi va mang theo cac giay to va vat dung sau: -         Chung minh thu nhan dan (hoac ho chieu con han). -         But viet, but bi, but chi, May tinh ca nhan khong co phim chu cai. Luu Y: Rieng ngay thi viet (26/7/2015), cac thi sinh khong duoc mang theo dien thoai di dong, may tinh xach tay, cac phuong tien thu, phat song va cac dung cu ca nhan khac. De nghi cac thi sinh xem thong tin trong danh sach thi, neu phat hien co sai sot hoac thieu thong tin va de nghi dinh chinh sai sot, xin bao lai cho Vien Dao tao Sau dai hoc de chinh sua, bo sung kip thoi (so dien thoai: 043.6280.280 - may le 5615, 5623).

Thông tin thi tuyển Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA Khóa 5 năm 2015 Trường Đại học Kinh tế quốc dân xin thông báo đến các thí sinh dự thi Chương trình Executive MBA khóa 5, năm 2015 các thông tin liên quan đến tuyển sinh Chương trình như sau: Thời gian tuyển sinh: Thứ bảy và chủ nhật, ngày 26 + 27 tháng 12 năm 2015. Cụ thể: -         Ngày 26/12, Từ 7h30: Buổi sáng thi GMAT (trắc nghiệm và Viết luận); Buổi chiều thi tiếng Anh. -         Ngày 27/12: Phỏng vấn (cả ngày). Địa điểm: Tầng 2 Giảng đường D2 – Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Đường Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội. (Sơ đồ địa điểm thi ở File đính kèm bên dưới). Đề nghị các thí sinh đến đúng giờ để dự thi và mang theo các giấy tờ và vật dụng sau: -         Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu còn hạn). -         Bút viết, bút bi, bút chì, Máy tính cá nhân không có phím chữ cái. Lưu ý: Riêng ngày thi viết (26/7/2015), các thí sinh không được mang theo điện thoại di động, máy tính xách tay, các phương tiện thu, phát sóng và các dụng cụ cá nhân khác. Đề nghị các thí sinh xem thông tin trong danh sách thi, nếu phát hiện có sai sót hoặc thiếu thông tin và đề nghị đính chính sai sót, xin báo lại cho Viện Đào tạo Sau đại học để chỉnh sửa, bổ sung kịp thời (số điện thoại: 043.6280.280 - máy lẻ 5615, 5623).

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business