STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức giữa các giảng viên trong các trường đại học công lập khu vực Hà Nội Đỗ Văn Sang
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Lê Văn Năm
TS. Đoàn Quang Minh

22/01/2021
2 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam - Triển khai thử nghiệm tại Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Đất Việt Lê Việt Hà
Trường Đại học Thương mại

1. PGS.TS. Hàn Viết Thuận

2. TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết

11/03/2019
3 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam Dương Thị Hải Phương
Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế
PGS.TS. Hàn Viết Thuận 11/01/2019
4 Nghiên cứu hệ thống quản lý tri thức doanh nghiệp trong việc nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam Vũ Xuân Nam
Trường ĐH CNTT và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

TS. Trương Văn Tú

TS. Tôn Quốc Bình

09/07/2018
5 Xây dựng mô hình hệ thống thông tin tích hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực dịch vụ ở Việt Nam Trần Thị Kim Oanh
Trường Đại học Vinh

1. PGS.TS. Trần Thị Song Minh

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

10/05/2018
6 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Nguyễn Văn Thủy
Học viện Ngân hàng

1. TS Trần Thị Thu Hà  
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Thoan

31/10/2017
7 Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của Việt Nam – Thử nghiệm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đặng Tuấn Anh
ĐH Kinh tế Quốc dân

1. PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

2.TS. Trương Văn Tú

16/01/2017
8 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống cung cấp nước sạch dựa trên hệ thống thông tin địa lý – Thử nghiệm tại Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội Chu Thị Hồng Hải
ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

1. PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

2. TS. Trần Thị Thu Hà

31/12/2016
9 Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Trịnh Hoài Sơn
ĐH Kinh tế Quốc dân

1. TS. Cao Đình Thi  

2. PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền

29/12/2016
10 Nghiên cứu xây dựng mô hình Quản lý toàn diện trường đại học URP (University Resource Planning) ứng dụng trong các trường đại học ở Việt Nam - Thử nghiệm tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Nguyễn Thanh Tuấn
Đại học Huế
PGS. TS. Hàn Viết Thuận 21/09/2015
11 Nghiên cứu phát triển quy trình quản lý tiến trình nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng thương mại Việt Nam Phan Thanh Đức
Học viện Ngân hàng

1. PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ
2. PGS.TS. Trần Thị Song Minh

10/04/2015
12 Tin học hóa quá trình quản lý hồ sơ tư vấn cho các công ty tư vấn Bộ Xây dựng  Nguyễn Thị Bạch Tuyết
ĐH Kinh tế Quốc dân

1. PGS.TS Hàn Viết Thuận

2. TS Trần Thị Song Minh

24/02/2011