STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Nghiên cứu các yếu tố của kiểm soát nội bộ tác động tới hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp vận tải đường bộ Việt Nam Hoàng Nguyệt Quyên
Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

PGS.TS. Trần Mạnh Dũng

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

2 Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam Vũ Thị Nam
Trường Đại học Thủy lợi

PGS.TS. Phạm Đức Cường

22/07/2022
3 Nghiên cứu kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam Trịnh Viết Giang
ĐH Công Nghiệp Hà Nội

PGS.TS. Trần Mạnh Dũng

19/07/2022
4 Tác động của tính thanh khoản đến hiệu quả tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Hồng Trang
Trường Cao đẳng Thống Kê

PGS.TS. Nguyễn Thị Lời 

17/06/2022
5 Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam Đặng Hữu Ngọc
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Cần Thơ

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi

06/05/2022
6 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý kiến của kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đỗ Quỳnh Chi
Trường Đại học Kinh tế, ĐH QG HN

PGS.TS. Đinh Thế Hùng

TS. Nguyễn Thị Hương Liên

22/06/2022
7 Phân tích ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng tại Việt Nam Lê Thị Hồng Tâm
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

14/03/2022
8 Nghiên cứu phương pháp xác định chi phí đào tạo ở các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính Nguyễn Thị Đào
ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh

PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

02/03/2022
9 Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến gỗ khu vực Nam Trung Bộ Lê Văn Tân
Đại học Quy Nhơn

GS.TS. Đặng Thị Loan

16/01/2022
10 Nghiên cứu phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận trong việc ra quyết định kinh doanh tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam Trần Thị Thu Hà
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

TS. Nguyễn Thị Minh Phương

29/12/2021
11 Nghiên cứu tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp may mặc Việt Nam Đỗ Thị Thảnh
Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

PGS.TS Trần Mạnh Dũng

TS. Nguyễn Thị Thuý Hồng

09/12/2021
12 Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu tài chính nhằm đánh giá năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Nguyễn Thu Hằng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Phạm Thị Gái

25/09/2021
13 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước Việt Nam Lê Thị Tuyết Nhung
Kiểm toán Nhà nước - chuyên ngành III

GS.TS. Đoàn Xuân Tiên

TS. Đoàn Thanh Nga

18/10/2021
14 Kiểm toán hoạt động nâng cao vai trò Kiểm toán nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản công ở Việt Nam Lê Xuân Thiện
Kiểm toán Nhà nước Khu vực V

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

PGS.TS. Nguyễn Đình Hựu

22/12/2021
15 Ảnh hưởng của điều chỉnh lợi nhuận tới hiệu quả tài chính khi niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Dương Thị Chi
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh

20/07/2021
16 Nhân tố ảnh hưởng tới ý định áp dụng kế toán quản trị hiện đại trong các doanh nghiệp Việt Nam Nguyễn Quốc Hưng
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS. Phạm Quang

03/07/2021
17 Tác động của kiểm soát nội bộ tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Phan Thị Thanh Loan
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

15/04/2021
18 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng các thước đo hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Ngô Thị Trà
Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

09/04/2021
19 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông của Việt Nam Nguyễn Thị Thuận
Đại học Công đoàn

TS. Tạ Quang Bình

TS. Nguyễn Hữu Đồng

29/03/2021
20 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thời gian kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện tại Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Mai
Học viện Ngân hàng

PGS.TS. Lê Văn Luyện

TS. Bùi Thị Minh Hải

26/03/2021
21 Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ tới hiệu lực quản lý tài chính đại học vùng tại Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp Đại học Thái Nguyên Phan Thị Thái Hà
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Ngô Trí Tuệ

TS. Bùi Thị Minh Hải

27/02/2021
22 Ảnh hưởng từ dự toán sản xuất kinh doanh tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Lê Ngọc Thăng
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

TS. Phạm Thị Thủy

TS. Nguyễn Thị Minh Phương

02/02/2021
23 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đào Thị Nhung
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

30/01/2021
24 Nghiên cứu tác động của quản trị công ty đến điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Lê Quỳnh Liên
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh

21/01/2021
25 Nghiên cứu kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam Nguyễn Thị Tuân
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, Đại học Thái Nguyên

TS. Đinh Thế Hùng
TS. Lê Đình Thăng

18/12/2020
26 Tổ chức kiểm toán hoạt động đối với chi ngân sách nhà nước do Kiểm toán Nhà nước thực hiện Nguyễn Lương Thuyết
Kiểm toán nhà nước

PGS.TS. Phạm Thị Bích Chi

TS. Vũ Văn Họa

05/12/2020
27 Công bố thông tin bộ phận kinh doanh trên báo cáo tài chính tại các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đàm Thị Kim Oanh
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

TS. Phạm Thị Thủy

TS. Phạm Thành Long

01/12/2020
28 Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái trong báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Vũ Thị Kim Lan
Đại học Thăng Long

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

04/11/2020
29 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Trần Thị Phương Mai
Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

31/07/2020
30 Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin lợi thế thương mại đến giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đoàn Thị Hồng Nhung
Đại học Thăng Long

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

PGS.TS. Vũ Đình Hiển

16/06/2020
31 Phân tích rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thi Mai Chi
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS Nguyễn Văn Công

06/07/2020
32 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng báo cáo tích hợp tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hằng
ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp
PGS.TS. Trần Văn Thuận 12/03/2020
33 Nghiên cứu các nhân tố quản lý ảnh hưởng đến việc áp dụng thẻ điểm cân bằng trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn tại Việt Nam Phạm Thị Kim Yến
Trường Đại học Vinh

PGS.TS. Phạm Đức Cường

11/12/2019
34 Tác động của đặc điểm quản trị công ty đến việc thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Bích Thủy
Trường Đại học Vinh

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh

15/11/2019
35 Nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố kiểm soát nội bộ tới chất lượng giáo dục đại học của các trường đại học ngoài công lập Nguyễn Hoàng Phương Thanh
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

PGS.TS. Phan Trung Kiên

12/11/2019
36 Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố phi tài chính đến hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam Đặng Thu Hà
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
PGS.TS. Phan Trung Kiên 27/10/2019
37 Ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp miền Bắc Việt Nam Thái Anh Tuấn
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi

TS. Trần Thị Nam Thanh

21/10/2019
38 Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ tới hiệu quả hoạt động và tính tuân thủ các quy định ở các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Kim Anh
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

18/10/2019
39 Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp giấy Việt Nam Diệp Tố Uyên
Trường ĐH Hùng Vương

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

09/10/2019
40 Nghiên cứu sử dụng các phương pháp kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam Đỗ Thị Hương Thanh
ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải - Cơ sở đào tạo Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

TS. Phạm Xuân Kiên

24/09/2019
41 Kế toán chi phí theo mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa Đàm Phương Lan
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, Đại học Thái Nguyên

GS.TS. Đặng Thị Loan

24/07/2019
42 Nghiên cứu kế toán doanh thu trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Vũ Thị Quỳnh Chi
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, Đại học Thái Nguyên

GS.TS. Đặng Thị Loan

22/07/2019
43 Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty tới giá phí kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam Lê Quang Dũng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa 22/07/2019
44 Nghiên cứu tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tạ Thị Thúy Hằng
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS. Đặng Thái Hùng

PGS.TS. Trần Văn Thuận

18/06/2019
45 Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam Phan Thị Thu Hiền
ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

28/05/2019
46 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam - Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa Tiểu vùng Tây Bắc Nguyễn Thị Phương Thảo
Trường Đại học Tây Bắc

TS. Phạm Thành Long

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

22/03/2019
47 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự khác biệt về báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế của các doanh nghiệp FDI Đỗ Đức Tài
ĐH Lao động - xã hội

PGS.TS. Trần Mạnh Dũng

PGS.TS. Đinh Thị Mai

15/01/2019
48 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản lý trong các doanh nghiệp thuộc ngành cao su Việt Nam Lương Thị Thanh Việt
ĐH Tài chính Kế toán
PGS.TS. Nguyễn Minh Phương 12/01/2019
49 Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Ngô Thị Kiều Trang
ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa 23/12/2018
50 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam Hà Hồng Hạnh
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Trần Mạnh Dũng

TS. Tô Văn Nhật

01/11/2018
51 Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên thẻ điểm cân bằng Vũ Thị Sen
Trường ĐH Tây Bắc

PGS.TS. Phạm Đức Cường

TS. Nguyễn Hữu Đồng

30/07/2018
52 Phân tích rủi ro phá sản trong các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Nga
ĐH Lao động - Xã hội
GS.TS. Nguyễn Văn Công 09/04/2018
53 Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam Lê Hồng Nhung
Công ty CP Sao Nam

TS. Phạm Thị Thủy

TS. Phạm Thành Long

07/02/2018
54 Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam Nguyễn Thị Nga
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, ĐH Thái Nguyên
GS.TS. Đặng Thị Loan 06/02/2018
55 Vận dụng thẻ điểm cân bằng để đánh giá  hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp may Việt Nam Vũ Thùy Dương
ĐH Công đoàn
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang 05/02/2018
56 Kiểm toán trách nhiệm kinh tế của cán bộ quản lý do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện Phạm Tiến Dũng
Kiểm toán Nhà nước

TS. Mai Vinh

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

31/01/2018
57 Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với khả năng sinh lợi trong các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Lê Thị Nhu
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Văn Công 18/01/2018
58 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của các công ty niêm yết đối với các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam Phạm Ngọc Quang
Trường ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Đặng Đức Sơn

TS. Phạm Thị Thủy

17/01/2018
59 Nghiên cứu phương pháp kế toán quản trị chi phí trong việc định giá sản phẩm tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam Hoàng Khánh Vân
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

13/12/2017
60 Kế toán quản trị chi phí trong các bệnh viện công trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn Hà Nội Vũ Thị Thanh Thủy
Đại học FPT

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

17/11/2017
61 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận tại các Công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Hà Linh
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh  

16/11/2017
62 Nghiên cứu áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam Nguyễn Ngọc Lan
ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

PGS.TS. Phạm Đức Bình

PGS.TS. Phạm Đức Cường

09/11/2017
63 Hệ thống thông tin kế toán quỹ bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

08/11/2017
64 Nghiên cứu kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đặng Thúy Anh
Đại học Vinh

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

27/10/2017
65 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính sách và ước tính kế toán trong các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Phí Văn Trọng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Phạm Quang 19/10/2017
66 Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam thực hiện Nguyễn Thị Lan Anh
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Quang Quynh 17/10/2017
67 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Hoàng Thị Hồng Vân
Học viện Ngân hàng

TS. Tô Văn Nhật

PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh

05/10/2017
68 Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam Lê Thị Tâm
ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

PGS.TS. Phạm Thị Bích Chi

PGS.TS. Lê Kim Ngọc

04/10/2017
69 Phân tích tác động của quản trị công ty tới hiệu quả tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Phạm Thị Kiều Trang
Trường CĐ Tuyên Quang
PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh 28/09/2017
70 Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở Việt Nam Hà Thị Việt Châu
Công ty TNHH Một thành viên In và văn hóa phẩm
 GS.TS. Nguyễn Văn Công 19/07/2017
71 Kiểm toán các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện Nguyễn Mạnh Cường
Kiểm toán Nhà nước

GS.TS. Đoàn Xuân Tiên

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

29/06/2017
72 Ảnh hưởng của cổ phần hóa đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Hồng
ĐH Công nghiệp Hà Nội

PGS.TS. Phạm Đức Cường

PGS.TS. Trần Văn Thuận

19/06/2017
73 Nghiên cứu chất lượng thông tin lợi nhuận kế toán công bố của các ngân hàng thương mại Việt Nam Đào Nam Giang
Học viện Ngân hàng
PGS.TS. Nguyễn Thị Đông 25/05/2017
74 Kiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tạ Thu Trang
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Ngô Trí Tuệ

PGS.TS. Phan Trung Kiên 

31/03/2017
75 Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính Nguyễn Thành Trung
Học viện Ngân hàng

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa 

29/03/2017
76 Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics ở Việt Nam Đặng Thị Thúy Hà
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Đặng Thị Loan

27/02/2017
77 Hoàn thiện kiểm toán ngân sách địa phương với việc tăng cường quản lý ngân sách của các địa phương Nguyễn Thị Thanh Diệp
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Cao Tấn Khổng

TS. Tô Văn Nhật

24/02/2017
78 Nghiên cứu áp dụng kế toán suy giảm giá trị tài sản cố định hữu hình tại Việt Nam Phạm Thị Minh Hồng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Phạm Quang 16/12/2016
79 Tổ chức kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất với việc nâng cao hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Chu Thị Thu Thủy
Trường ĐH Thăng Long

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

20/10/2016
80 Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ Nguyễn Thị Hạnh Duyên
Đại học Vinh

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

24/07/2016
81 Ảnh hưởng của thông tin kế toán công bố đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đặng Thị Thúy Hằng
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Trần Thị Nam Thanh

TS. Phạm Đức Cường

04/05/2016
82 Nghiên cứu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam Nguyễn Đức Dũng
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Đặng Thị Loan

26/04/2016
83 Nghiên cứu mối quan hệ giữa thông tin kế toán và giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Khánh Phương
Học viện Ngân hàng

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh

TS. Tô Văn Nhật

19/01/2016
84 Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thanh Hiếu
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh 

11/01/2016
85 Vận dụng hệ thống phương pháp kế toán quản trị chi phí vào chu kỳ sống của sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát Việt Nam Nguyễn Thanh Huyền
ĐH Thăng Long

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

17/12/2015
86 Tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Ma Thị Hường
Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

TS. Đinh Phúc Tiếu

16/12/2015
87 Kiểm soát nhà nước đối với gian lận chuyển giá tại Việt Nam   Nguyễn Văn Phượng
Công ty Cổ phần Giáo dục Tài chính

PGS.TS. Đặng Văn Thanh

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

01/12/2015
88 Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định Nguyễn Ngọc Tiến
ĐH Quy Nhơn

GS.TS. Nguyễn Văn Công

TS. Trần Thị Cẩm Thanh

29/10/2015
89 Tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các trường đại học ngoài công lập tại Việt Nam Hoàng Đình Hương
ĐH Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang 

26/10/2015
90 Nghiên cứu kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam Trần Trung Tuấn
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

23/10/2015
91 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép ở Việt Nam Đào Thúy Hà
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi

TS. Phạm Thị Thủy

10/09/2015
92 Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam Đỗ Thị Hồng Hạnh
ĐH Thái Nguyên

GS.TS. Đặng Thị Loan

PGS.TS. Đinh Thị Mai

15/06/2015
93 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Mai Anh
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Đặng Thị Loan

29/12/2014
94 Hoàn thiện tổ chức phân tích với việc tăng cường hiệu lực của kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp xây lắp Nguyễn Thị Đào
Học viện Ngân hàng

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

TS. Lê Thị Xuân

25/12/2014
95 Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam Trần Thị Thu Hường
Đại học Hồng Đức

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

PGS.TS. Phạm Thị Gái

12/11/2014
96 Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Tố Tâm
Đại học Điện lực

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

PGS.TS. Lê Thị Hòa

30/06/2014
97 Hoàn thiện kế toán công cụ tài chính trong các doanh nghiệp phi tài chính tại Việt Nam Hà Thị Phương Dung
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh

22/05/2014
98 Tổ chức Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam Hồ Mỹ Hạnh
Đại học Vinh

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

TS. Lưu Đức Tuyên

27/02/2014
99 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Bùi Thị Thủy
Học viện Ngân hàng

TS. Cao Tấn Khổng

TS. Vũ Đình Hiển

16/01/2014
100 Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam Nguyễn Thị Lan Anh
Trường ĐH Công nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

TS. Vũ Đình Hiển

04/01/2014
101 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Thị Thanh Hải
ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi

TS. Phạm Thị Thủy

27/11/2013
102 Nghiên cứu hệ thống tài khoản kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh ở Việt Nam Nguyễn Thị Bình Yến
Viện ĐH Mở Hà Nội

GS.TS. Nguyễn Văn Công

PGS.TS. Trần Quý Liên

13/11/2013
103 Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính của các công ty chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Cẩm Thúy
ĐH Tài chính - Kế toán
GS.TS. Nguyễn Văn Công    25/07/2013
104 Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh sản xuất sữa Việt Nam Nguyễn Thị Minh Phương
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

04/02/2013
105 Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

14/01/2013
106 Hoàn thiện kế toán chi phí với việc tăng cường quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi Trần Thị Dự
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

PGS.TS. Đinh Thị Mai

09/01/2013
107 Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Khu vực Nam Trung bộ Đỗ Huyền Trang
Đại học Quy Nhơn

PGS.TS. Phạm Thị Bích Chi 

PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

07/01/2013
108 Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp thương mại quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam Trần Thế Nữ
Trường Cán bộ Hợp tác xã và Doanh nghiệp nhỏ

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

GS.TS. Đặng Thị Loan

15/11/2012
109 Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Trần Thị Thu Phong
Viện Đại học Mở Hà Nội

GS.TS. Nguyễn Văn Công

PGS.TS. Phạm Thị Bích Chi

10/10/2012
110 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Quyên
ĐH Công đoàn

GS.TS. Nguyễn Văn Công

PGS.TS. Phạm Thị Bích Chi

06/08/2012
111 Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty vận tải đường bộ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Lan
ĐH Công đoàn

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

03/08/2012
112 Hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Lê Thị Tú Oanh
ĐH Lao động - Xã hội

GS.TS. Nguyễn Văn Công

PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

17/07/2012
113 Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành lao động, thương binh và xã hội Phan Thị Thu Mai
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

TS. Trần Thị Nam Thanh

06/04/2012
114 Tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo của Việt Nam Nguyễn Hoản
ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

PGS.TS. Phạm Thị Gái

30/03/2012
115 Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các trường đại học công lập Việt Nam Nguyễn Hữu Đồng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Phạm Quang

PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi

17/01/2012
116 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam Bùi Thị Minh Hải
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

PGS.TS. Ngô Trí Tuệ

17/01/2012
117 Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam Đinh Thế Hùng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Ngô Trí Tuệ
PGS.TS. Đinh Trọng Hanh

04/11/2011
118 Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam Lê Thị Thu Hà
Học viện Ngân hàng

PGS.TS. Đoàn Xuân Tiên

PGS.TS. Đinh Trọng Hanh

20/10/2011
119 Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp giao thông đường bộ Việt Nam Phạm Xuân Kiên
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

PGS.TS. Phạm Thị Gái

30/07/2011
120 Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng Phạm Bính Ngọ
Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

PGS.TS. Đinh Trọng Hanh 

06/07/2011
121 Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam Đoàn Thanh Nga
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

PGS.TS. Lê Thị Hoà

27/06/2011
122 Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Nam Nguyễn Đăng Huy
ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

PGS.TS. Phạm Quang

TS. Trần Thị Nam Thanh

11/06/2011
123 Tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp thuộc ngành giống cây trồng Việt Nam Nguyễn Quốc Thắng
Trường CĐ Tài chính - Quản trị Kinh doanh

PGS.TS. Phạm Thị Gái
PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

25/01/2011
124 Tổ chức kế toán quản trị với việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam  Hoàng Văn Tưởng
Trường Trung học Kinh tế, Bộ Công nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

TS. Trần Thị Nam Thanh

24/12/2010
125

Tổ chức kiểm toán nội bộ trong các tập đoàn kinh tế của Việt Nam 

Nguyễn Thị Hồng Thúy
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Ngô Trí Tuệ

PGS.TS. Lê Thị Hòa
 

14/07/2010
126

Phân tích lợi nhuận và một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành dệt may Việt Nam 

Đỗ Thị Phương
ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

PGS.TS. Phạm Thị Gái

PGS.TS. Nguyễn Văn Công
 

19/03/2010
127

Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện 

Nguyễn Hữu Phúc
Kiểm toán Nhà nước

PGS.TS. Đặng Văn Thanh

TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
 

29/07/2009
128

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Nguyễn Thị Thu Liên
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
 

08/07/2009
129

Tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành y tế Việt Nam 

Lê Kim Ngọc
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Đặng Thị Loan

PGS.TS. Nguyễn Thị Lời
 

06/07/2009
130

Phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp khai thác khoáng sản Việt Nam 

Nguyễn Thị Mai Hương
ĐH Quy Nhơn

PGS.TS. Nguyễn Văn Công

PGS.TS. Phạm Quang
 

28/12/2008
131

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Trần Thị Minh Hương
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương
 

23/12/2008
132

Hoàn thiện kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản trị tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Phạm Thành Long
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
 

12/12/2008
133

Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định nhằm tăng cường quản lý tài sản cố định trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

Trần Văn Thuận
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
 

07/11/2008
134

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

Phan Trung Kiên
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

PGS.TS. Ngô Trí Tuệ
 

06/11/2008
135

Hoàn thiện hệ thống kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - tài chính ở Việt Nam

Phạm Văn Nhiên
Sở Giao thông Vận tải Hải Dương

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

TS. Ngô Trí Tuệ
 

18/10/2007
136

Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam

Phạm Thị Thủy
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

PGS.TS. Đặng Thị Loan
 

22/06/2007
137

Hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết

Trần Thị Cẩm Thanh
ĐH Quy Nhơn

PGS. TS. Nguyễn Văn Công

TS. Ngô Trí Tuệ
 

04/12/2006
138

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các công ty cổ phần ở Việt Nam

Đinh Thị Mai
ĐH Công đoàn

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

TS. Nguyễn Thị Lời
 

16/08/2005
139

Hoàn thiện hạch toán kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp Việt Nam

Phạm Bích Chi
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Đặng Thị Loan

TS. Nghiêm Văn Lợi
 

17/06/2005
140

Phân tích năng lực sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin

Võ Viết Lượng
Công ty Mỹ thuật Trung ương

PGS.TS. Nguyễn Văn Công

TS. Ngô Trí Tuệ
 

22/04/2005
141

Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp dầu khí Việt Nam.

Lưu Thị Hằng Nga

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông
 

16/09/2004
142

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

Trần Thị Nam Thanh
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh
 

24/04/2004
143

Xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị doanh nghiệp kinh doanh bưu chính viễn thông

Nguyễn Thanh Quý

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh
 

24/04/2004
144

Tổ chức kế toán ở các trường đại học thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo

Nguyễn Thị Minh Hường
ĐH Huế

PGS.TS. Phạm Thị Gái

TS. Nguyễn Năng Phúc
 

20/01/2004
145

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp vận tải hàng không VN

Đinh Phúc Tiếu
Tổng công ty Hàng không Việt Nam

PGS.TS. Phạm Thị Gái

TS. Nguyễn Thị Lời
 

18/06/2003
146

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu quản trị doanh nghiệp.

Trần Quý Liên
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

TS. Nguyễn Minh Phương
 

24/05/2003
147

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam.

Đoàn Thị Ngọc Trai

TS. Nguyễn Đình Hựu

TS. Phạm Huy Đoán
 

24/05/2003
148

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng của Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Quang
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Đặng Thị Loan

TS. Nguyễn Năng Phúc
 

29/12/2002
149

Hoàn thiện tổ chức  hạch toán kế toán phục vụ phân cấp quản lý tài chính ở các đơn vị kinh doanh du lịch.

Ngô Hà Tấn

TS. Nguyễn Thị Đông

TS. Nguyễn Minh Phương
 

29/12/2002
150

Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các giai đoạn thuộc Bộ Công An.

Đào Trọng Thanh

PGS.TS. Đặng Văn Thanh

TS. Nguyễn Năng Phúc
 

28/12/2002
151

Phương hướng xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị và tổ chức vận dụng vào các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Phạm Quang
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

TS. Đặng Thị Loan
 

18/11/2002
152

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp Bộ.

Mai Vinh
Kiểm toán Nhà nước

TS. Trần Đức Quế

TS. Bùi Hải Ninh
 

21/11/2000
153

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong ngành công nghiệp Dệt Việt Nam.

Nguyễn Thị Minh Tâm
ĐH XH&NV Quốc gia

TS. Phạm Thị Gái

PGS.TS. Đinh Kim Hải
 

27/07/1999
154

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành điện truyền tải ở DNNN

Nguyễn Thị Lời
Trường TH năng lượng

TS. Đặng Thị Loan

TS. Nguyễn Mai Đông
 

1996
155

Đổi mới hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dược phẩm theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp  trong cơ chế thị trường.

Nguyễn Văn Công
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Quang Quynh

PGS.TS Đinh Kim Hải
 

1995
156

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chăn nuôi trong doanh nghiệp nhà nước.

Đoàn Đình Thiêm
Bộ Nông nghiệp & PTNT

PGS.TS. Nguyễn Quang Quynh

TS. Tăng Văn Khiên
 

1995
157

Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng trong cơ chế thị trường.

Lê Quang Bính
Bộ Quốc phòng

TS. Phạm Thị Gái

PGS.TS Nguyễn Ngọc Mai
 

1995
158

Tổ chức hạch toán kế toán xuất nhập khẩu hàng hoá trong điều kiện hạch toán kinh doanh XHCN.

Nguyễn Văn Tỉnh
UNIMEX Hải Phòng

PGS.TS. Nguyễn Quang Quynh

 

1992
159

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong xí nghiệp liên hợp công nông nghiệp.

Nguyễn Minh Phương
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Quang Quynh

TS. Đặng Văn Thanh
 

1992
160

Hạch toán kinh doanh XHCN và việc đổi mới tổ chức hạch toán kế toán ở các xí nghiệp xây lắp.

Nguyễn Đình Hựu
HV Tài chính Kế toán

TS. Võ Đình Hảo

TS. Nguyễn Quang Quynh
 

1991
161

Đánh giá hiệu quả kinh tế xí nghiệp thương nghiệp và một số biện pháp nâng cao hiệu quả.

Phùng Thị Thanh Thuỷ
ĐH Kinh tế TP HCM

PGS.TS. Nguyễn Pháp

TS. Phạm Văn Đắc
 

1991
162

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong ngành công nghiệp khai thác than.

Nguyễn Mai Đông
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Sĩ Thịnh

TS. Võ Đình Hảo
 

1991
163

Tổ chức hạch toán kế toán ở công ty thương nghiệp tổng hợp trong điều kiện hạch toán kinh doanh XHCN.

Đinh Khoát Đạt
Bộ Thương mại

TS. Nguyễn Quang Quynh

TS. Phạm Văn Đắc
 

1989
164

Hiệu quả kinh tế và phân tích hiệu quả kinh tế trong công nghiệp khai thác.

Phạm Thị Gái
ĐH Kinh tế Quốc Dân

PGS.TS. Nguyễn Gia Thụ

TS. Nguyễn Sĩ Thịnh
 

1988
165

Hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở các hợp tác xã nông nghiệp.

Nguyễn Quốc Thái
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Gia Thụ 1984