STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thời gian kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện tại Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Mai
Học viện Ngân hàng

PGS.TS. Lê Văn Luyện

TS. Bùi Thị Minh Hải

2 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông của Việt Nam Nguyễn Thị Thuận
Trường Đại học Công Đoàn

TS. Tạ Quang Bình

TS. Nguyễn Hữu Đồng

3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng các thước đo hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Ngô Thị Trà
Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

4 Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ tới hiệu lực quản lý tài chính đại học vùng tại Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp Đại học Thái Nguyên Phan Thị Thái Hà
Trường đại học Kinh tế và QTKD Đại học Thái Nguyên

PGS.TS Ngô Trí Tuệ

TS. Bùi Thị Minh Hải

5 Ảnh hưởng từ dự toán sản xuất kinh doanh tới kết quả hoạt động của các  doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Lê Ngọc Thăng
Trường Đại học Kinh cứu Quốc dân

TS. Phạm Thị Thủy

TS. Nguyễn Thị Minh Phương

6 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đào Thị Nhung
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Thị Đông

7 Nghiên cứu tác động của quản trị công ty đến điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Lê Quỳnh Liên
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh

21/01/2021
8 Nghiên cứu kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam Nguyễn Thị Tuân
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, Đại học Thái Nguyên

TS. Đinh Thế Hùng
TS. Lê Đình Thăng

18/12/2020
9 Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái trong báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Vũ Thị Kim Lan
Đại học Thăng Long

PGS.TS Nguyễn Thị Đông

04/11/2020
10 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Trần Thị Phương Mai
Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

31/07/2020
11 Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin lợi thế thương mại đến giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đoàn Thị Hồng Nhung
Đại học Thăng Long

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

PGS.TS. Vũ Đình Hiển

16/06/2020
12 Phân tích ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng tại Việt Nam Lê Thị Hồng Tâm
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang 18/05/2020
13 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng báo cáo tích hợp tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hằng
ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp
PGS.TS. Trần Văn Thuận 12/03/2020
14 Nghiên cứu các nhân tố quản lý ảnh hưởng đến việc áp dụng thẻ điểm cân bằng trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn tại Việt Nam Phạm Thị Kim Yến
Trường Đại học Vinh
PGS. TS. Phạm Đức Cường 11/12/2019
15 Tác động của đặc điểm quản trị công ty đến việc thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Bích Thủy
Trường Đại học Vinh

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh

15/11/2019
16 Nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố kiểm soát nội bộ tới chất lượng giáo dục đại học của các trường đại học ngoài công lập Nguyễn Hoàng Phương Thanh
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

PGS.TS. Phan Trung Kiên

12/11/2019
17 Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố phi tài chính đến hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam Đặng Thu Hà
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
PGS.TS. Phan Trung Kiên 27/10/2019
18 Ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp miền Bắc Việt Nam Thái Anh Tuấn
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi

TS. Trần Thị Nam Thanh

21/10/2019
19 Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ tới hiệu quả hoạt động và tính tuân thủ các quy định ở các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Kim Anh
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

18/10/2019
20 Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp giấy Việt Nam Diệp Tố Uyên
Trường ĐH Hùng Vương

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

09/10/2019
21 Nghiên cứu sử dụng các phương pháp kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam Đỗ Thị Hương Thanh
ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải - Cơ sở đào tạo Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

TS. Phạm Xuân Kiên

24/09/2019
22 Kế toán chi phí theo mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa Đàm Phương Lan
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, Đại học Thái Nguyên

GS.TS. Đặng Thị Loan

24/07/2019
23 Nghiên cứu kế toán doanh thu trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Vũ Thị Quỳnh Chi
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, Đại học Thái Nguyên

GS.TS. Đặng Thị Loan

22/07/2019
24 Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty tới giá phí kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam Lê Quang Dũng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa 22/07/2019
25 Nghiên cứu tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tạ Thị Thúy Hằng
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS. Đặng Thái Hùng

PGS.TS. Trần Văn Thuận

18/06/2019
26 Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam Phan Thị Thu Hiền
ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Liên 28/05/2019
27 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam - Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa Tiểu vùng Tây Bắc Nguyễn Thị Phương Thảo
Trường Đại học Tây Bắc

TS. Phạm Thành Long

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

22/03/2019
28 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự khác biệt về báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế của các doanh nghiệp FDI Đỗ Đức Tài
ĐH Lao động - xã hội

PGS.TS. Trần Mạnh Dũng

PGS.TS. Đinh Thị Mai

15/01/2019
29 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản lý trong các doanh nghiệp thuộc ngành cao su Việt Nam Lương Thị Thanh Việt
ĐH Tài chính Kế toán
PGS.TS. Nguyễn Minh Phương 12/01/2019
30 Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Ngô Thị Kiều Trang
ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa 23/12/2018
31 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam Hà Hồng Hạnh
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Trần Mạnh Dũng

TS. Tô Văn Nhật

01/11/2018
32 Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên thẻ điểm cân bằng Vũ Thị Sen
Trường ĐH Tây Bắc

PGS.TS. Phạm Đức Cường

TS. Nguyễn Hữu Đồng

30/07/2018
33 Phân tích rủi ro phá sản trong các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Nga
ĐH Lao động - Xã hội
GS.TS. Nguyễn Văn Công 09/04/2018
34 Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam Lê Hồng Nhung
Công ty CP Sao Nam

TS. Phạm Thị Thủy

TS. Phạm Thành Long

07/02/2018
35 Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam Nguyễn Thị Nga
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, ĐH Thái Nguyên
GS.TS. Đặng Thị Loan 06/02/2018
36 Vận dụng thẻ điểm cân bằng để đánh giá  hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp may Việt Nam Vũ Thùy Dương
ĐH Công đoàn
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang 05/02/2018
37 Kiểm toán trách nhiệm kinh tế của cán bộ quản lý do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện Phạm Tiến Dũng
Kiểm toán Nhà nước

TS. Mai Vinh

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

31/01/2018
38 Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với khả năng sinh lợi trong các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Lê Thị Nhu
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Văn Công 18/01/2018
39 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của các công ty niêm yết đối với các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam Phạm Ngọc Quang
Trường ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS Đặng Đức Sơn

TS. Phạm Thị Thủy

17/01/2018
40 Nghiên cứu phương pháp kế toán quản trị chi phí trong việc định giá sản phẩm tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam Hoàng Khánh Vân
ĐH Lao động - Xã hội
PGS. TS Nguyễn Minh Phương 13/12/2017
41 Kế toán quản trị chi phí trong các bệnh viện công trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn Hà Nội Vũ Thị Thanh Thủy
Đại học FPT
PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang 17/11/2017
42 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận tại các Công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Hà Linh
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh   16/11/2017
43 Nghiên cứu áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam Nguyễn Ngọc Lan
ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

PGS.TS. Phạm Đức Bình

PGS.TS. Phạm Đức Cường

09/11/2017
44 Hệ thống thông tin kế toán quỹ bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga
ĐH Lao động - xã hội
PGS.TS Nguyễn Thị Đông 08/11/2017
45 Nghiên cứu kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đặng Thúy Anh
Đại học Vinh
PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa 27/10/2017
46 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính sách và ước tính kế toán trong các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Phí Văn Trọng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Phạm Quang 19/10/2017
47 Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam thực hiện Nguyễn Thị Lan Anh
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Quang Quynh 17/10/2017
48 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Hoàng Thị Hồng Vân
Học viện Ngân hàng

TS. Tô Văn Nhật

PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh

05/10/2017
49 Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam Lê Thị Tâm
ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

PGS.TS. Phạm Thị Bích Chi

PGS.TS. Lê Kim Ngọc

04/10/2017
50 Phân tích tác động của quản trị công ty tới hiệu quả tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Phạm Thị Kiều Trang
Trường CĐ Tuyên Quang
PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh 28/09/2017
51 Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở Việt Nam Hà Thị Việt Châu
Công ty TNHH Một thành viên In và văn hóa phẩm
 GS.TS. Nguyễn Văn Công 19/07/2017
52 Kiểm toán các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện Nguyễn Mạnh Cường
Kiểm toán Nhà nước

GS.TS. Đoàn Xuân Tiên

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

29/06/2017
53 Ảnh hưởng của cổ phần hóa đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Hồng
ĐH Công nghiệp Hà Nội

PGS.TS. Phạm Đức Cường

PGS.TS Trần Văn Thuận

19/06/2017
54 Nghiên cứu chất lượng thông tin lợi nhuận kế toán công bố của các ngân hàng thương mại Việt Nam Đào Nam Giang
Học viện Ngân hàng
PGS.TS. Nguyễn Thị Đông 25/05/2017
55 Kiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tạ Thu Trang
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Ngô Trí Tuệ

PGS.TS. Phan Trung Kiên 

31/03/2017
56 Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính Nguyễn Thành Trung
Học viện Ngân hàng

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa 

29/03/2017
57 Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics ở Việt Nam Đặng Thị Thúy Hà
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS. TS. Đặng Thị Loan 27/02/2017
58 Hoàn thiện kiểm toán ngân sách địa phương với việc tăng cường quản lý ngân sách của các địa phương Nguyễn Thị Thanh Diệp
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Cao Tấn Khổng

TS. Tô Văn Nhật

24/02/2017
59 Nghiên cứu áp dụng kế toán suy giảm giá trị tài sản cố định hữu hình tại Việt Nam Phạm Thị Minh Hồng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Phạm Quang 16/12/2016
60 Tổ chức kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất với việc nâng cao hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Chu Thị Thu Thủy
Trường ĐH Thăng Long

GS.TS Nguyễn Quang Quynh

20/10/2016
61 Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ Nguyễn Thị Hạnh Duyên
Đại học Vinh
GS.TS Nguyễn Quang Quynh 24/07/2016
62 Ảnh hưởng của thông tin kế toán công bố đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đặng Thị Thúy Hằng
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Trần Thị Nam Thanh

TS. Phạm Đức Cường

04/05/2016
63 Nghiên cứu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam Nguyễn Đức Dũng
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS Đặng Thị Loan 26/04/2016
64 Nghiên cứu mối quan hệ giữa thông tin kế toán và giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Khánh Phương
Học viện Ngân hàng

PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh

TS. Tô Văn Nhật

19/01/2016
65 Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thanh Hiếu
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh  11/01/2016
66 Vận dụng hệ thống phương pháp kế toán quản trị chi phí vào chu kỳ sống của sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát Việt Nam Nguyễn Thanh Huyền
ĐH Thăng Long
PGS.TS Nguyễn Minh Phương 17/12/2015
67 Tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Ma Thị Hường
Đại học Thái Nguyên

PGS.TS.Nguyễn Thị Lời

TS. Đinh Phúc Tiếu

16/12/2015
68 Kiểm soát nhà nước đối với gian lận chuyển giá tại Việt Nam   Nguyễn Văn Phượng
Công ty Cổ phần Giáo dục Tài chính

PGS.TS. Đặng Văn Thanh

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

01/12/2015
69 Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định Nguyễn Ngọc Tiến
ĐH Quy Nhơn

GS.TS. Nguyễn Văn Công

TS. Trần Thị Cẩm Thanh

29/10/2015
70 Tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các trường đại học ngoài công lập tại Việt Nam Hoàng Đình Hương
ĐH Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội
PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang  26/10/2015
71 Nghiên cứu kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam Trần Trung Tuấn
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang 23/10/2015
72 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép ở Việt Nam Đào Thúy Hà
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi

TS. Phạm Thị Thủy

10/09/2015
73 Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam Đỗ Thị Hồng Hạnh
ĐH Thái Nguyên

GS.TS. Đặng Thị Loan

PGS.TS. Đinh Thị Mai

15/06/2015
74 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Mai Anh
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS Đặng Thị Loan 29/12/2014
75 Hoàn thiện tổ chức phân tích với việc tăng cường hiệu lực của kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp xây lắp Nguyễn Thị Đào
Học viện Ngân hàng

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

TS. Lê Thị Xuân

25/12/2014
76 Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam Trần Thị Thu Hường
Đại học Hồng Đức

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

PGS.TS. Phạm Thị Gái

12/11/2014
77 Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Tố Tâm
Đại học Điện lực

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

PGS.TS. Lê Thị Hòa

30/06/2014
78 Hoàn thiện kế toán công cụ tài chính trong các doanh nghiệp phi tài chính tại Việt Nam Hà Thị Phương Dung
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh

22/05/2014
79 Tổ chức Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam Hồ Mỹ Hạnh
Đại học Vinh

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

TS. Lưu Đức Tuyên

27/02/2014
80 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Bùi Thị Thủy
Học viện Ngân hàng

TS. Cao Tấn Khổng

TS. Vũ Đình Hiển

16/01/2014
81 Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam Nguyễn Thị Lan Anh
Trường ĐH Công nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

TS. Vũ Đình Hiển

04/01/2014
82 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Thị Thanh Hải
ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi

TS. Phạm Thị Thủy

27/11/2013
83 Nghiên cứu hệ thống tài khoản kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh ở Việt Nam Nguyễn Thị Bình Yến
Viện ĐH Mở Hà Nội

GS.TS. Nguyễn Văn Công

PGS.TS. Trần Quý Liên

13/11/2013
84 Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính của các công ty chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Cẩm Thúy
ĐH Tài chính - Kế toán
GS.TS. Nguyễn Văn Công    25/07/2013
85 Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh sản xuất sữa Việt Nam Nguyễn Thị Minh Phương
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

04/02/2013
86 Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

14/01/2013
87 Hoàn thiện kế toán chi phí với việc tăng cường quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi Trần Thị Dự
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

PGS.TS. Đinh Thị Mai

09/01/2013
88 Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Khu vực Nam Trung bộ Đỗ Huyền Trang
Đại học Quy Nhơn

PGS.TS. Phạm Thị Bích Chi 

PGS.TS. Nguyễn Thị Lời

07/01/2013
89 Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp thương mại quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam Trần Thế Nữ
Trường Cán bộ Hợp tác xã và Doanh nghiệp nhỏ

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

GS.TS. Đặng Thị Loan

15/11/2012
90 Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Trần Thị Thu Phong
Viện Đại học Mở Hà Nội

GS.TS. Nguyễn Văn Công

PGS.TS. Phạm Thị Bích Chi

10/10/2012
91 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Quyên
ĐH Công đoàn

GS.TS Nguyễn Văn Công

PGS.TS. Phạm Thị Bích Chi

06/08/2012
92 Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty vận tải đường bộ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Lan
ĐH Công đoàn

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

03/08/2012
93 Hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Lê Thị Tú Oanh
ĐH Lao động - Xã hội

GS.TS. Nguyễn Văn Công

PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

17/07/2012
94 Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành lao động, thương binh và xã hội Phan Thị Thu Mai
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

TS. Trần Thị Nam Thanh

06/04/2012
95 Tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo của Việt Nam Nguyễn Hoản
ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

PGS.TS. Phạm Thị Gái

30/03/2012
96 Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các trường đại học công lập Việt Nam Nguyễn Hữu Đồng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Phạm Quang

PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi

17/01/2012
97 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam Bùi Thị Minh Hải
ĐH Kinh tế Quốc dân
 1. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa     2. PGS.TS. Ngô Trí Tuệ 17/01/2012
98 Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam Đinh Thế Hùng
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. PGS.TS NGÔ TRÍ TUỆ    2. PGS.TS. ĐINH TRỌNG HANH 04/11/2011
99 Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam Lê Thị Thu Hà
Học viện Ngân hàng
1. PGS.TS. Đoàn Xuân Tiên     2. PGS.TS. Đinh Trọng Hanh 20/10/2011
100 Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp giao thông đường bộ Việt Nam Phạm Xuân Kiên
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. PGS.TS. Nguyễn Thị Lời    2. PGS.TS. Phạm Thị Gái 30/07/2011
101 Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng Phạm Bính Ngọ
Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng
GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, PGS.TS. Đinh Trọng Hanh  06/07/2011
102 Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam Đoàn Thanh Nga
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. GS.TS. Nguyễn Quang Quynh        2. PGS.TS. Lê Thị Hoà 27/06/2011
103 Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Nam Nguyễn Đăng Huy
ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
1- PGS.TS. Phạm Quang              2 - TS. Trần Thị Nam Thanh 11/06/2011
104 Tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp thuộc ngành giống cây trồng Việt Nam Nguyễn Quốc Thắng
Trường CĐ Tài chính - Quản trị Kinh doanh
1. PGS.TS. PHẠM THỊ GÁI    2. PGS.TS. NGUYỄN NĂNG PHÚC 25/01/2011
105 Tổ chức kế toán quản trị với việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam  Hoàng Văn Tưởng
Trường Trung học Kinh tế, Bộ Công nghiệp
 1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang  2. TS. Trần Thị Nam Thanh 24/12/2010
106 Tổ chức kiểm toán nội bộ trong các tập đoàn kinh tế của Việt Nam  Nguyễn Thị Hồng Thúy
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Ngô Trí Tuệ 14/07/2010
107 Phân tích lợi nhuận và một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành dệt may Việt Nam  Đỗ Thị Phương
ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
PGS.TS. Phạm Thị Gái 19/03/2010
108 Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện  Nguyễn Hữu Phúc
Kiểm toán Nhà nước
PGS.TS. Đặng Văn Thanh 29/07/2009
109 Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Nguyễn Thị Thu Liên
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Thị Đông 08/07/2009
110 Tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành y tế Việt Nam  Lê Kim Ngọc
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Đặng Thị Loan 06/07/2009
111 Phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp khai thác khoáng sản Việt Nam  Nguyễn Thị Mai Hương
ĐH Quy Nhơn
PGS.TS. Nguyễn Văn Công 28/12/2008
112 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam Trần Thị Minh Hương
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc 23/12/2008
113 Hoàn thiện kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản trị tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam Phạm Thành Long
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Thị Đông 12/12/2008
114 Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định nhằm tăng cường quản lý tài sản cố định trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam Trần Văn Thuận
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Thị Đông 07/11/2008
115 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam Phan Trung Kiên
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Quang Quynh 06/11/2008
116 Hoàn thiện hệ thống kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - tài chính ở Việt Nam Phạm Văn Nhiên
Sở Giao thông Vận tải Hải Dương
GS.TS. Nguyễn Quang Quynh 18/10/2007
117 Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam Phạm Thị Thủy
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Minh Phương 22/06/2007
118

Hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết

Trần Thị Cẩm Thanh
ĐH Quy Nhơn
PGS. TS. Nguyễn Văn Công 04/12/2006
119

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các công ty cổ phần ở Việt Nam

Đinh Thị Mai
ĐH Công đoàn
PGS.TS. Nguyễn Thị Đông 16/08/2005
120

Hoàn thiện hạch toán kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp Việt Nam

Phạm Bích Chi
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Đặng Thị Loan 17/06/2005
121

Phân tích năng lực sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin

Võ Viết Lượng
Công ty Mỹ thuật Trung ương
PGS.TS. Nguyễn Văn Công 22/04/2005
122

Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp dầu khí Việt Nam.

Lưu Thị Hằng Nga
GS.TS. Nguyễn Quang Quynh 16/09/2004
123

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

Trần Thị Nam Thanh
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Thị Đông 24/04/2004
124

Xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị doanh nghiệp kinh doanh bưu chính viễn thông

Nguyễn Thanh Quý
PGS.TS. Nguyễn Minh Phương 24/04/2004
125

Tổ chức kế toán ở các trường đại học thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo

Nguyễn Thị Minh Hường
ĐH Huế
PGS.TS. Phạm Thị Gái 20/01/2004
126

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp vận tải hàng không VN

Đinh Phúc Tiếu
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
PGS.TS. Phạm Thị Gái 18/06/2003
127

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu quản trị doanh nghiệp.

Trần Quý Liên
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Quang Quynh 24/05/2003
128

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam.

Đoàn Thị Ngọc Trai
TS. Nguyễn Đình Hựu 24/05/2003
129

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng của Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Quang
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Đặng Thị Loan 29/12/2002
130

Hoàn thiện tổ chức  hạch toán kế toán phục vụ phân cấp quản lý tài chính ở các đơn vị kinh doanh du lịch.

Ngô Hà Tấn
TS. Nguyễn Thị Đông 29/12/2002
131

Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các giai đoạn thuộc Bộ Công An.

Đào Trọng Thanh
PGS.TS. Đặng Văn Thanh 28/12/2002
132

Phương hướng xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị và tổ chức vận dụng vào các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Phạm Quang
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Quang Quynh 18/11/2002
133

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp Bộ.

Mai Vinh
Kiểm toán Nhà nước
TS. Trần Đức Quế 21/11/2000
134

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong ngành công nghiệp Dệt Việt Nam.

Nguyễn Thị Minh Tâm
ĐH XH&NV Quốc gia
TS. Phạm Thị Gái 27/07/1999
135

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành điện truyền tải ở DNNN

Nguyễn Thị Lời
Trường TH năng lượng
TS. Đặng Thị Loan 1996
136

Đổi mới hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dược phẩm theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp  trong cơ chế thị trường.

Nguyễn Văn Công
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Quang Quynh 1995
137

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chăn nuôi trong doanh nghiệp nhà nước.

Đoàn Đình Thiêm
Bộ Nông nghiệp & PTNT
PGS.TS. Nguyễn Quang Quynh 1995
138

Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng trong cơ chế thị trường.

Lê Quang Bính
Bộ Quốc phòng
TS. Phạm Thị Gái 1995
139

Tổ chức hạch toán kế toán xuất nhập khẩu hàng hoá trong điều kiện hạch toán kinh doanh XHCN.

Nguyễn Văn Tỉnh
UNIMEX Hải Phòng
PGS.TS. Nguyễn Quang Quynh 1992
140

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong xí nghiệp liên hợp công nông nghiệp.

Nguyễn Minh Phương
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Quang Quynh 1992
141

Hạch toán kinh doanh XHCN và việc đổi mới tổ chức hạch toán kế toán ở các xí nghiệp xây lắp.

Nguyễn Đình Hựu
HV Tài chính Kế toán
TS. Võ Đình Hảo 1991
142

Đánh giá hiệu quả kinh tế xí nghiệp thương nghiệp và một số biện pháp nâng cao hiệu quả.

Phùng Thị Thanh Thuỷ
ĐH Kinh tế TP HCM
PGS.TS. Nguyễn Pháp 1991
143

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong ngành công nghiệp khai thác than.

Nguyễn Mai Đông
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Sĩ Thịnh 1991
144

Tổ chức hạch toán kế toán ở công ty thương nghiệp tổng hợp trong điều kiện hạch toán kinh doanh XHCN.

Đinh Khoát Đạt
Bộ Thương mại
TS. Nguyễn Quang Quynh 1989
145

Hiệu quả kinh tế và phân tích hiệu quả kinh tế trong công nghiệp khai thác.

Phạm Thị Gái
ĐH Kinh tế Quốc Dân
PGS.TS. Nguyễn Gia Thụ 1988
146

Hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở các hợp tác xã nông nghiệp.

Nguyễn Quốc Thái
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Gia Thụ 1984