STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Nhân tố hấp dẫn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước Đông Bắc Á vào Việt Nam Phan Thúy Thảo
Trường Đại học Vinh
 PGS.TS. Tạ Văn Lợi  28/05/2020
2 Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới xuất nhập khẩu ở Việt Nam Nguyễn Thị Thương
ĐH Kinh tế Quốc dân
 PGS.TS. Phạm Văn Hùng 08/05/2020
3 Ảnh hưởng của môi trường đầu tư tới quyết định đầu tư của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường
ĐH Công nghiệp Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt, TS. Đỗ Thị Thủy 20/06/2019
4 Ảnh hưởng của đầu tư du lịch đối với phát triển bền vững tỉnh Hải Dương Nguyễn Văn Kỷ
Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Dương
TS. Nguyễn Hồng Minh 02/03/2019
5 Tác động của đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đến thu hút đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định Hoàng Thị Hoài Hương
Trường ĐH Quy Nhơn
TS. Trần Thị Mai Hương 31/01/2019
6 Ảnh hưởng của đầu tư phát triển và chi phí không chính thức đến kết quả hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghệ An Lê Vũ Sao Mai
Trường ĐH Vinh
PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà 29/01/2019
7 Đầu tư phát triển công nghiệp tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Kannika Saignasane
Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, CHDCND Lào
PGS.TS. Phạm Văn Hùng 19/10/2018
8 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam Cù Thanh Thủy
ĐH Kiến Trúc Hà Nội
GS.TS. Trần Thọ Đạt 25/08/2018
9 Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp của Nông hộ theo tiêu chuẩn GAP, phân tích trường hợp Ninh Thuận Đào Quyết Thắng
ĐH Quy Nhơn
PGS.TS. Vũ Thị Minh 17/07/2018
10 Tác động của đầu tư công tới tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam Nguyễn Đoan Trang
Trung tâm Thông tin và Dự báo KTXH Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc 10/07/2018
11 Đầu tư phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Trần Thị Mai Hoa
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Hồng Minh 03/05/2018
12 Chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư trong các dự án thủy điện vùng núi Phía Bắc (Nghiên cứu trường hợp dự án thủy điện Sơn La) Nguyễn Tuấn Dũng
Trường ĐH Xây dựng
PGS.TS. Từ Quang Phương 30/01/2018
13 Nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới công nghiệp hóa tại tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Thúy Vân
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, ĐH Thái Nguyên
PGS.TS. Lê Quang Cảnh 22/12/2017
14 Nâng cao hiệu quả đầu tư công tại Việt Nam Phạm Minh Hóa
Bộ Tài chính
1. GS.TS Nguyễn Thành Độ  2. PGS.TS Đỗ Văn Thành 25/11/2017
15 Tác động của đầu tư phát triển khu công nghiệp đến sinh kế người dân tại tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Yến
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, ĐH Thái Nguyên
PGS.TS Phạm Văn Hùng 17/11/2017
16 Vai trò của Nhà nước với hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập Nguyễn Thị Nhung
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, ĐH Thái Nguyên
PGS.TS. Từ Quang Phương 28/10/2017
17 Hoàn thiện phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách của thành phố Hà Nội đến năm 2020 Nguyễn Thị Thanh
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
1. PGS.TS Từ Quang Phương 2. TS Trần Ngọc Nam 24/01/2017
18 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với phát triển bền vững tại vùng đồng bằng sông Hồng Nguyễn Thị Thanh Mai
Học viện Ngân hàng
PGS.TS NGUYỄN BẠCH NGUYỆT 05/01/2017
19 Đầu tư phát triển tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2025 Trịnh Quốc Tuân
Bộ Tài chính
PGS.TS Phạm Văn Hùng 24/11/2016
20 Đầu tư phát triển Khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006-2020 Nguyễn Hữu Khiếu
UBND Tỉnh Hà Tĩnh
1. PGS.TS Phạm Văn Hùng    2. TS. Nguyễn Hồng Lĩnh 26/12/2015
21 Đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Hoàng Thị Thu Hà
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS. TS Từ Quang Phương 07/07/2015
22 Đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Hà Nam Phan Thị Thu Hiền
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS Phạm Văn Hùng 28/06/2015
23 Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Đỗ Thị Tố Quyên
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
1. GS.TS Trần Thọ Đạt              2. PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt 17/06/2014
24 Thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Lào Diengkham SENGKEOMYSAY
Ngân hàng Trung ương, CHDCND Lào
1. TS Nguyễn Hồng Minh          2. PGS.TS Phạm Văn Hùng 28/02/2014
25 Đầu tư phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2007-2011 và tầm nhìn đến năm 2020 Boungnuene XAYKUEYACHONGTUA
Ngân hàng Trung ương CHDCND Lào
1.PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt  2. TS. Đinh Tiến Dũng 18/02/2014
26 Tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may Việt Nam Đào Văn Thanh
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. PGS.TS. Từ Quang Phương; 2. GS-TS. Nguyễn Khắc Minh 28/12/2013
27 Huy động vốn đầu tư phát triển tại Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào Khamphouthong Vichitlasy
1. GS.TS. Nguyễn Thành Độ      2. PGS.TS. Nguyễn Đắc Hưng 26/09/2013
28 Đầu tư phát triển cảng biển Việt Nam giai đoạn 2005-2020 Nguyễn Thị Thu Hà
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. PGS.TS. Từ Quang Phương    2. TS. Tống Quốc Đạt 03/06/2013
29 Effective Aid Coordination in Lao PDR: Policy Implication For Power Sector Development Khammany INTHIRATH
Bộ Năng lượng và Địa chất CHDCND Lào
Assoc Prof Dr NGUYEN Thanh Ha 05/05/2013
30 Môi trường đầu tư với hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Nguyễn Thị Ái Liên
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. TS. Phạm Văn Hùng     2. TS. Hoàng Văn Huấn 28/10/2011
31 Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào  Phonesay Vilaysack
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào
GS.TS. Phan Công Nghĩa 22/06/2010
32 Đầu tư phát triển các khu kinh tế quốc phòng ở Việt Nam hiện nay Đỗ Mạnh Hùng
Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng
PGS.TS. Vũ Minh Trai 15/11/2008
33 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư thuộc các Tổng công ty xây dựng trong điều kiện phân cấp quản lý đầu tư hiện nay Trần Thị Mai Hương
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Bạch Nguyệt 27/12/2007
34

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng, giai đoạn 2001-2010

Trần Đức Lộc
TS. Thái Bá Cẩn 04/11/2005
35

Tác động của việc mở cửa thị trường vốn đối với nền kinh tế các nước đang phát triển: Bài học cho Việt Nam

Phạm Văn Hùng
TS. Lê Văn Châu 13/12/2003
36

Phương hướng và những biện pháp chủ yếu nhằm đổi mới công tác lập và thẩm định dự án đầu tư ngành công nghiệp đồ uống của Việt Nam

Nguyễn Hồng Minh
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Vũ Phán 29/11/2003
37

Hoàn thiện phương pháp lập dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong ngành Bưu chính viễn thông.

Lê Thị Thu Hương
PGS.TS. Bùi Huy Thảo 24/09/2003
38

Hiệu quả đầu tư và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước

Từ Quang Phương
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Phan Công Nghĩa 13/08/2003
39

Nâng cao hiệu quả đầu tư của Ngân hàng Thương mại Việt Nam.

Lê Thị Hương
PGS.TSKH. Nguyễn Bích Đạt 20/03/2003
40

Định hướng và giải pháp đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Phương Bắc
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mai 01/10/2002
41

Đầu tư trực tiếp nước ngoài với sự nghiệp CNH-HĐH ở Việt Nam giai đoạn 1988 - 2005.

Đỗ Thị Thuỷ
Ngân hàng Công thương
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mai 15/06/2001
42

Phương pháp xây dựng và quản lý các dự án đầu tư trong ngành đóng tàu Việt Nam.

Đoàn Văn Hạnh
UBND Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mai 1994