STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Chính sách phát triển nông nghiệp Trung Quốc sau khi gia nhập WTO: Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng với Việt Nam Nguyễn Thị Vi
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Bùi Văn Hưng

TS. Ngô Tuấn Anh

2 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN Trần Lan Hương
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. PGS.TS Lê Quốc Hội; 2. TS. Lê Tố Hoa 06/06/2019
3 Tác động của các hiệp định thương mại đến xuất khẩu gạo của Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trường ĐH Thủy lợi
GS.TS. Hoàng Văn Hoa 23/04/2019
4 Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Ninh Bình từ năm 1992 đến nay: Kinh nghiệm và Giải pháp Nguyễn Chí Bính
Viện Đại học Mở Hà Nội
1. PGS. TS. Phạm Thị Quý 2. PGS. TS. Lê Quốc Hội 01/10/2014
5 Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Thái Lan, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam  Lê Thanh Bình
Bộ Khoa học và Công nghệ
 PGS.TS. Ngô Xuân Bình; PGS. TS. Lê Ngọc Tòng 17/12/2010
6 Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp  Nguyễn Đức Tuyên
Kho bạc Nhà nước
GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh 24/01/2010
7 Hoạt động của Công ty Tài chính Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Kinh nghiệm và Giải pháp Tống Quốc Trường
Công ty CP Tài chính Dầu khí
GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh 04/10/2009
8 Vai trò của Nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Malaysia, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam  Trần Tuấn Linh
Công ty CP Sông Đà 10
PGS.TS. Hoàng Văn Hoa 24/09/2009
9 Vai trò của Nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (thời kỳ 1961-2003) - Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam Trần Khánh Hưng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Hoàng Văn Hoa 24/05/2009
10 Quá trình phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở Tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997-2003 - Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp Mẫn Bá Đạt
Sở Tài chính Bắc Ninh
GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh 24/05/2009
11 Quá trình hoàn thiện các chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 đến 2003 - Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp Nguyễn Như Chung
Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh 25/04/2009
12 Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Malaysia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Thực trạng, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam  Nguyễn Tiến Cơi
Công ty Bảo Việt Bắc Giang
PGS.TS. Phạm Thị Quý 29/12/2008
13 Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ năm 1986 đến nay: Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp Nguyễn Sỹ
Tỉnh uỷ Bắc Ninh
GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh 31/08/2007
14

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung Quốc thời kỳ 1978-2003 - Thực trạng và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Đặng Thu Hương
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Hoàng Văn Hoa 02/08/2007
15 Quá trình phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Trịnh Thị Thanh Thủy
Viện Nghiên cứu Thương mại
PGS.TS. Nguyễn Khắc Minh 13/05/2007
16

Tăng cường huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ đổi mới: Thực trạng, kinh nghiệm & giải pháp

Nguyễn Lương Thành
UBND tỉnh Bắc Ninh
PGS.TS. Phạm Thị Quý 24/11/2006
17

Quá trình đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam từ 1986 đến nay - Thực trạng và giải pháp

Hoàng Hà
GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh 12/05/2005
18

Quá trình chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Văn Đường
GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh 05/04/2005
19

Công nghiệp hóa nông thôn Trung Quốc thời kỳ cải cách và mở cửa từ 1978-2000, bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam

Bùi Văn Hưng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Phạm Thị Quý 24/12/2004
20

Tác động của quá trình công nghiệp hoá đến sự phát triển kinh tế của Đài Loan trong thời kỳ 1949-2000 - Thực trạng và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Nguyễn Trọng Nghĩa
CĐ QTKD Hưng Yên
PGS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh 24/03/2004
21

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Thái Lan theo hướng xuất khẩu (thời kỳ sau chiến tranh TG II) và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Lê Tố Hoa
PGS.TS. Phạm Thị Quý 16/10/2003
22

Sự phát triển kinh tế nước CHDCND Lào trong thời kỳ đổi mới - Thành tựu, tồn tại và triển vọng.

Xẻng Xu Li Chăn Xỉ Phon
PGS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh 25/01/2003
23

Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Hàn Quốc trong giai đoạn 1960- 1995: kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam.

Nguyễn Quang Hồng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh 2002
24

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội ở Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến kinh nghiệm và khả năng vận dụng ở Việt Nam.

Trần Thị Nhung
Trung tâm KHXH&NVQG
PGS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh 31/05/2001
25

Kinh nghiệm về vai trò QLKT của nhà nước trong nền KTTT ở các nước ASEAN và khả năng vận dụng vào VN.

Nguyễn Duy Hùng
Ban Tổ chức Trung ương
GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ 1996
26

Một số vấn đề về quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam (từ 1986 đến nay). Thực trạng, triển vọng và giải pháp.

Phạm Huy Vinh
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Vũ Đình Bách 1996
27

Kinh nghiệm cải cách cơ chế quản lý kinh tế ở Trung Quốc thời kỳ sau năm 1978 và khả năng vận dụng vào VN. 

Nguyễn Văn Vĩnh
Viện ĐH Mở Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Trí  Dĩnh 1996
28

Vận dụng kinh nghiệm của một số nước khu vực để định hướng phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Lâm Đồng.

Nguyễn Đức Thịnh
UBND tỉnh Lâm Đồng
GS.TS. Vũ Đình Bách 1996
29

Sự hình thành và phát triển một số khu chế xuất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương sau chiến tranh thế giới lần thứ II - Kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt nam.

Lưu Tất Thắng
Sở Thương mại Hà Nội
GS.TSKH. Lê Văn Viện 1996
30

Vai trò của nhân tố con người trong quá trình phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn “Thần kỳ”( 1951 – 1973).

Lưu Ngọc Trịnh
Trung tâm KHXH&NVQG
PGS.TS. Nguyễn Trí  Dĩnh 1995
31

Kinh nghiệm phát triển kinh tế thị trường ở các nước ASEAN và khả năng vận dụng vào Việt Nam.

Nguyễn Thị Luyến
Trung tâm KHXH&NVQG
PGS.TS. Nguyễn Trí  Dĩnh 1995
32

Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nước đang phát triển Châu Á  và khả năng vận dụng vào Việt Nam.

Hoàng Xuân Hải
Trung tâm KHXH&NVQG
PGS.TS. Nguyễn Trí  Dĩnh 1995
33

Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở Miền Bắc nước ta, diễn biến, thực trạng và hướng đổi mới.

Chu Thị Lan
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh 1995
34

Vai trò của Nhà nước trong quá trình phát triển nông nghiệp Thái Lan. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Hoàng Văn Hoa
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh 1995
35

Vấn đề huy động và sử dụng vốn để phát triển kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn thần kỳ sau chiến tranh (1951-1973).

Vũ Bá Thể
ĐH Tài chính Kế toán
PGS.TS. Bùi Xuân Thanh 1995
36

Sự đổi mới chính sách kinh tế của Mỹ trong thập kỷ 80.

Ngô Xuân Bình
Trung tâm KHXH&NVQG
PGS.TS. Nguyễn Trí  Dĩnh 1993
37

Vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hoá nhanh ở Nam Triều Tiên.

Vũ Đăng Hinh
Trung tâm KHXH&NVQG
PGS.TS. Nguyễn Trí  Dĩnh 1991