STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Phân bổ không đúng các nguồn lực, tái phân bổ và tăng trưởng năng suất tại các doanh nghiệp ngành chế tác Việt Nam Nguyễn Thị Phương
ĐH Thăng Long
 GS.TS. Nguyễn Khắc Minh 11/07/2020
2 Tác động của tự do hóa thương mại đến kinh tế Việt Nam Lê Thị Kim Chung
ĐH Thăng Long
 PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng 30/06/2020
3 Phân tích tính bao trùm trong tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2004-2016 Trần Thị Lan Hương
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Văn Công

24/06/2020
4 Tác động của xuất khẩu lên năng suất của các doanh nghiệp ở Việt Nam Nguyễn Ánh Tuyết
Trường ĐH Thủy Lợi
PGS.TS. Hà Quỳnh Hoa 08/05/2020
5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn các tỉnh khu vực duyên hải Trung Bộ Phạm Việt Bình
Trường Đại học Điện lực
 PGS.TS. Đặng Hoàng Linh,    GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn 27/03/2020
6 Tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở Việt Nam Nguyễn Thị Hoài Thu
Học viện Ngân hàng
PGS.TS. Lê Quốc Hội 19/02/2020
7 Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Nhâm
ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh
PGS.TS. Tô Trung Thành, PGS.TS. Trần Trọng Nguyên 12/12/2019
8 Tác động của lan tỏa công nghệ đến hiệu quả của các doanh nghiệp Việt Nam Phùng Mai Lan
Trường Đại học Thủy lợi
GS.TS Nguyễn Khắc Minh 05/12/2019
9 Tác động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới biến động kinh tế vĩ mô ở Việt Nam Trịnh Quốc Tuy
Công ty Cổ phần Trịnh Gia Việt Nam và những người bạn (TGFC)
PGS.TS. Lê Quốc Hội, PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng 04/10/2019
10 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân vãng lai của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế Phạm Cao Bằng
Công ty CP Chăn nuôi Mavin
PGS.TS Tô Trung Thành 2. TS Đinh Thiện Đức 22/07/2019
11 Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN+3 và những gợi ý chính sách cho Việt Nam. Hồ Hoàng Lan
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Hồ Đình Bảo 17/06/2019
12 Tác động của tăng trưởng kinh tế theo ngành đến giảm nghèo ở Việt Nam Phạm Thu Hằng
Học viện Ngân hàng
PGS.TS. Lê Quốc Hội 28/01/2019
13 Tác động của di cư nội địa tới đời sống người cao tuổi ở Việt Nam Trần Thị Trúc
Học viện Chính sách và Phát triển
PGS.TS. Giang Thanh Long 08/01/2019
14 Tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đặng Tài An Trang
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
PGS.TS. Vũ Kim Dũng 01/11/2018
15 Phân tích kênh tín dụng ngân hàng trong cơ chế truyền dẫn tiền tệ ở Việt Nam: Tiếp cận bằng mô hình VECM Đỗ Khắc Hưởng
Học viện Tài chính
PGS.TS. Vũ Kim Dũng 12/04/2018
16 Đo lường và phân tích mức độ tổn thương của hộ gia đình và doanh nghiệp khi xuất hiện các cú sốc bất lợi Nguyễn Việt Hưng
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS Nguyễn Khắc Minh 05/07/2017
17 Ảnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam Chu Thị Mai Phương
ĐH Ngoại thương Hà Nội
1. PGS.TS Phạm Thế Anh                2. PGS. TS Từ Thúy Anh 31/05/2017
18 Phân tích mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Nguyễn Quang Hiệp
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
1. PGS.TS Nguyễn Văn Công      2. PGS.TS Nguyễn Việt Hùng 16/04/2016
19 Lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay Đoàn Việt Dũng
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. PGS.TS. Phạm Văn Minh 2. PGS.TS. Tô Trung Thành 23/04/2015
20 Tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Hoàng Thủy Yến
Bộ Tài chính
1. PGS.TS. Nguyễn Văn Công    2. PGS.TS. Lê Quốc Hội 09/02/2015
21 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cầu đào tạo từ xa tại Việt Nam Đặng Văn Dân
Viện Đại học Mở Hà Nội
1. PGS.TS  Vũ Kim Dũng    2. PGS.TS. Tô Trung Thành 28/04/2014
22 Hoàn thiện chính sách cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Đồng Thị Hà
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Phạm Văn Minh 04/01/2014
23 Tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Bùi Thị Minh Tiệp
Trường Đại học Hải Phòng
1. PGS.TS. Nguyễn Văn Công     2. TS. Giang Thanh Long    06/07/2012
24 Nghiên cứu tính kinh tế theo quy mô (Economies of scale) của các doanh nghiệp may Việt Nam Hoàng Thị Thúy Nga
ĐH Kinh tế Quốc dân
 1. PGS TS Vũ Kim Dũng    2. PGS TS Phạm Văn Minh 29/12/2011
25 Phát huy vai trò của nhà nước trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Lê Quang Mạnh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1. PGS.TS VŨ KIM DŨNG             2. PGS.TS. PHẠM VĂN MINH 22/07/2011
26 Vai trò của nhà nước trong việc phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam Bùi Văn Thạch
UBND Tỉnh Bình Phước
GS.TS. Nguyễn Văn Thường; PGS.TS. Nguyễn Văn Công 25/09/2010
27 Cầu tiền và hệ quả đối với chính sách tiền tệ ở Việt Nam Hà Quỳnh Hoa
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Trần Thọ Đạt 25/07/2008
28 Xác định hàm cầu nhập khẩu vật tư nông nghiệp của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (lấy ví dụ phân bón urê) Nguyễn Thế Hòa
ĐH Thủy lợi
PGS.TS. Đồng Xuân Ninh 24/06/2008
29 Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam Hồ Thị Hải Yến
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Văn Công 21/06/2008
30 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam Nguyễn Việt Hùng
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Khắc Minh 11/04/2008
31 Đổi mới quản lý nhà nước đối với sự phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngô Tuấn Anh
Tổng Công ty Viễn thông
PGS.TS. Đồng Xuân Ninh 17/08/2007
32

Hoàn thiện hệ thống tài chính nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2006-2010

Trần Đình Toàn
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Vũ Đình Bách 27/06/2005
33

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay vốn của các tổ chức tín dụng tới các hộ nông dân vùng miền núi phía bắc Việt Nam

Nguyễn Vũ Bình
Ngân hàng Thương mại CP Nhà Hà Nội
PGS.TS. Đồng Xuân Ninh 09/04/2005
34

Giải pháp điều hành lãi suất trên cơ sở vận dụng quy luật cung cầu nhằm phát triển hoạt động kinh doanh ở Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hà
PGS.TS. Nguyễn Đình Hương 13/05/2004
35

Phương hướng và biện pháp xây dựng, lựa chọn chiến lược sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam hiện nay

Phạm Văn Minh
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TSKH. Ngô Đình Giao 28/07/2002
36

Những phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế công nghiệp

Vũ Kim Dũng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TSKH. Ngô Đình Giao 09/06/2002
37

Vận dụng mô hình phân tích chính sách tỷ giá ở Việt Nam.

Dương Thị Thanh Mai
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Vũ Thu Giang 01/06/2002
38

Một số biện pháp nhằm phát huy vai trò của nhà nước trong quản lý cầu về nhập khẩu của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Cao Thúy Xiêm
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TSKH. Ngô Đình Giao 2002
39

Hoàn thiện chính sách và giải pháp nhằm hoạt động lao động sản xuất trong các trường Đại học ở Việt Nam.

Nguyễn Thị Tơ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
GS.TS. Vũ Đình Bách 29/12/2001
40

Hoàn thiện chính sách và cơ chế lãi suất trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Quang
Tổng cục Hàng không
GS.TSKH. Ngô Đình Giao  16/07/2001
41

Phương pháp phân tích và quản trị chi phí kinh doanh ở các doanh nghiệp công nghiệp trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. 

Nguyễn Ngọc Huyền
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TSKH. Ngô Đình Giao  26/07/2000
42

Những phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm phát triển sản phẩm truyền hình cho phù hợp với cung cầu truyền hình ở Việt nam hiện nay.

Đinh Quang Hưng
Đài Truyền hình Việt Nam
GS.TSKH. Ngô Đình Giao 1996
43

Những biện pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh doanh và phục vụ của các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông trong nền kinh tế thị trường ở VN.

Cao Thị Thiên Thu
Tổng cục Bưu điện
GS.TSKH. Ngô Đình Giao  1996
44

Hoàn thiện cơ chế tổ chức và quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài ở Việt Nam.

Nguyễn Chí Dũng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
TS. Vũ Thu Giang 1996
45

Cơ chế quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Nguyễn Hải Hữu
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
GS.TSKH. Ngô Đình Giao 1995
46

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong nền kinh tế thị trường ở thành phố Hải Phòng.

Trần Sáng
Ban Kinh tế TP Hải Phòng
GS.TSKH. Ngô Đình Giao  1995
47

Đổi mới vai trò quản lý của nhà nước về kinh tế ở tỉnh Ninh Bình cho phù hợp với nền kinh tế  thị trường ở Việt Nam. 

Trịnh Quang Hảo
Sở Du lịch Ninh Bình
GS.TSKH. Ngô Đình Giao  1995
48

Hoàn thiện chính sách và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam.

Hoàng Văn Huấn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
GS.TS. Vũ Đình Bách 1995
49

Đổi mới quản lý Nhà nước về nghiên cứu triển khai các hoạt động khoa học công nghệ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 

Hồ Mỹ Duệ
Văn phòng Chính phủ
GS.TSKH. Ngô Đình Giao 1994
50

Mở rộng mạng lưới truyền hình quốc gia cho phù hợp với cung cầu về truyền hình ở Việt Nam hiện nay.

Thái Minh Tần
Đài Truyền hình Việt Nam
GS.TSKH. Ngô Đình Giao 1994
51

Đổi mới quản lý tiền lương ở các doanh nghiệp Nhà nước ngành công nghiệp nhẹ cho phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động. 

Ngô Văn Quế
Bộ Công nghiệp
PGS.TS. Nguyễn Đình Hương 1993