STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam Vũ Anh Trọng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Trương Đoàn Thể 11/04/2018
2 The relationship between service quality, customer satisfaction and customer loyalty: A study in telecommunication industry of Laos Saykhot PADDAPHET
Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông quốc gia Lào
Assoc.Prof.Dr. Truong Doan The 28/11/2015
3 Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp ở Hà Nội Nguyễn Đình Trung
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Lê Công Hoa và PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc 29/03/2012
4 Phân tích chuỗi giá trị và tổ chức quan hệ liên kết của các doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam Đỗ Thị Đông
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn 29/07/2011
5 Nghiên cứu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương Phan Nhật Thanh
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương

1. GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn   2. TS. Đinh Tiến Dũng

27/05/2011
6 Nghiên cứu vấn đề phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Hải Bắc
Vụ Ngân sách - Bộ Tài chính
1. PGS.TS Vũ Phán    2. TS.Dương Đình Giám 05/04/2011
7 Chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp điện tử Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Hồ Lê Nghĩa
Viện Chiến lược và Chính sách Công nghiệp
1. PGS.TS LÊ VĂN TÂM    2. PGS.TS. PHAN ĐĂNG TUẤT 01/03/2011
8 Phát triển các khu công nghiệp đồng bộ trên địa bàn Hà Nội  Nguyễn Ngọc Dũng
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
1. PGS.TS. Vũ Minh Trai    2. TS. Vũ Trọng Lâm 21/01/2011
9 Mô hình tổ chức và cơ chế quản lý khâu truyền tải điện ở Việt Nam  Cao Đạt Khoa
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
PGS.TS. Ngô Quang Minh; TS. Đinh Tiến Dũng 09/10/2010
10 Xây dựng và quản lý thương hiệu của các doanh nghiệp may Việt Nam Nguyễn Thị Hoài Dung
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn, PGS.TS. Ngô Kim Thanh 10/09/2010
11 Đánh giá và công nhận chất lượng đối với phòng thí nghiệm ở Việt Nam  Trần Thị Thu Hà
Bộ Khoa học và Công nghệ
GS.TS. Nguyễn Đình Phan 26/06/2010
12 Phát triển công nghiệp hỗ trợ trong ngành điện tử gia dụng ở Việt Nam  Trương Thị Chí Bình
Viện Nghiên cứu chiến lược Chính sách Công nghiệp
GS.TS. Đàm Văn Nhuệ 25/06/2010
13

Hoạt động tài chính của các doanh nghiệp công nghiệp trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Nguyễn Thị Loan
Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình

PGS.TS. Ngô Kim Thanh

30/01/2010
14 Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng công nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (Nghiên cứu điển hình từ ngành dệt may Việt Nam) Hồ Tuấn
Công ty Thông tin Di động VMS
PGS.TS. Phan Đăng Tuất 11/12/2009
15 Phát triển sản xuất nguyên phụ liệu may mặc Việt Nam Đào Văn Tú
Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị Kinh doanh
GS.TS. Nguyễn Thành Độ 23/10/2009
16 Phát triển loại hình doanh nghiệp tư nhân trong công nghiệp Việt Nam Nguyễn Mậu Quyết
Trường Cao đẳng Tài chính - QTKD
PGS.TS. Lê Văn Tâm 24/03/2009
17 Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Vũ Hùng Phương
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Lê Công Hoa 27/02/2009
18 Bảo đảm lợi ích của bên Việt Nam trong thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam Ngô Huy Nam
Tổng công ty Muối Việt Nam
PGS.TS. Ngô Thị Hoài Lam 24/06/2008
19 Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung bộ Nguyễn Hồng Lĩnh
VP UBND Tỉnh Hà Tĩnh
GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn 25/10/2007
20

Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực viễn thông Việt Nam 

Trần Văn Thịnh
Bưu điện tỉnh Phú Yên
GS.TS. Đàm Văn Nhuệ 26/06/2007
21 Nghiên cứu phát triển hoạt động kinh doanh bất động sản ở Việt Nam Trần Quốc Hùng
Công ty TNHH Sao Bắc
PGS.TSKH. Lê Đình Thắng 06/06/2007
22 Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông ở Việt Nam Trần Văn Hùng
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TSKH. Lê Du Phong 23/03/2007
23 Phát triển công nghiệp chế biến rau quả ở Việt Nam trong quá trình hội nhập Trương Đức Lực
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Đình Phan 14/01/2007
24

Cơ chế quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước Việt Nam

Trần Thị Mai Hương
PGS.TS. Vũ Phan 23/01/2006
25

Phương hướng và giải pháp chủ yếu phát triển kinh doanh dịch vụ tại các cảng hàng không quốc tế ở Việt Nam

Nguyễn Huy Tráng
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn 16/08/2005
26

Nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội

Phạm Văn Khánh
Bộ Xây dựng
GS.TS. Lê Văn Tâm 15/08/2005
27

Những giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy điện khí hóa nông thôn các tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam

Phạm Hùng
PGS.TS. Lê Sỹ Thiệp 14/06/2005
28

Hoàn thiện công tác xúc tiến đầu tư nhằm phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hương
GS.TS. Nguyễn Đình Phan 25/01/2005
29

Một số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ngành công nghiệp phân bón Việt Nam

Nguyễn Đình Huỳnh
GS.TS. Đàm Văn Nhuệ 19/10/2004
30

Phương hướng và các giải pháp cơ bản thúc đẩy đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp công nghiệp thuộc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam

Nguyễn Huyền Sơn
GS.TS. Đàm Văn Nhuệ 10/09/2004
31

Phương hướng và biện pháp đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu tỉnh Khánh Hòa

Dương Trí Thảo
ĐH Thủy sản Nha Trang
GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn 28/07/2004
32

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong truyền tải và phân phối điện của Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Đặng Phan Tường
TCTy Điện lực VN
GS.TS. Nguyễn Thành Độ 10/02/2004
33

Hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng công ty điện lực Việt Nam.

Nguyễn Anh Tuấn
TCTy Điện lực VN
GS.TS. Nguyễn Đình Hương 10/01/2004
34

Những biện pháp phát triển và hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp ở Việt Nam.

Lê Tuyển Cử
GS.TS. Tô Xuân Dân 21/12/2003
35

Tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp điện tử tin học Việt Nam.

Đào Thị Anh Thư
Cty Máy tính VN
PGS.TS. Hoàng Minh Đường 05/12/2003
36

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong công nghiệp Việt Nam 

Hoàng Kim Huyền
PGS.TS. Nguyễn Kế Tuấn 08/11/2003
37

Hoàn thiện việc sử dụng công cụ thuế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh công nghiệp ở Việt Nam

Tạ Văn Lợi
PGS.TS. Kiều Thế Việt HVCTQG HCM 24/10/2003
38

Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Nguyễn Thị Minh An
HV Bưu chính Viễn thông
PGS.TS. Bùi Xuân Phong 22/08/2003
39

Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của TCT xây dựng công trình giao thông VN trong đấu thầu qua thực tiễn của TCT công trình giao thông 4.

Nguyễn Chí Thành
TCty công trình GT 4
GS.TS. Đàm Văn Nhuệ 08/07/2003
40

Phương hướng và biện pháp mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP trong các DNNN ngành chế biến thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà.

Nguyễn Thị Hiển
PGS.TS. Trần Thị Dung 24/06/2003
41

Những biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các DNNN ngành nhựa ở Việt Nam.

Trần Hồ Lan
PGS.TS. Lê Văn Tâm 15/06/2003
42

Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để phát triển các dịch vụ viễn thông ở Bưu điện Hà Nội.

Phan Chu Minh
GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn 30/05/2003
43

Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thuỷ lợi ở Đồng bằng Sông Hồng.

Hoàng Văn Xô
GS.TSKH. Lê Du Phong 20/01/2003
44

Phương hướng và giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu của tỉnh Khánh Hoà.

Nguyễn Thị Kim Anh
GS.TS. Đàm Văn Nhuệ 18/01/2003
45

Những vấn đề lí luận cơ bản về DNNN và vận dụng nó vào việc tiếp tục đổi mới DNNN ở Việt Nam.

Nguyễn Mạnh Quân
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TSKH. Phan Văn Tiệm 30/12/2002
46

Một số biện pháp quản trị theo quá trình nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp in VN

Bùi Doãn Nề
GS.TS. Nguyễn Đình Phan 27/12/2002
47

Phương hướng và những điều kiện mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong các DNCN có vốn đầu tư nước ngoài ở Tp HCM

Khiếu Thiện Thuật
Công ty Coast Phong Phú
GS.TS.Nguyễn Đình Phan 01/08/2002
48

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp in Quân đội.

Ngô Minh Sơn
Bộ Quốc phòng
PGS.TS. Nguyễn Thành Độ 10/07/2002
49

Phương hướng và biện pháp phát triển ngành da giầy Việt Nam.

Vũ Văn Cường
Công ty da giầy Hà Nội
GS.TS. Nguyễn Đình Phan 04/12/2001
50

Biện pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh của cácDNCN NN sản xuất hàng tiêu dùng ở Việt Nam.

Ngô Kim Thanh
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Lê Văn Tâm 18/10/2001
51

Phương hướng và các biện pháp chủ yếu nhằm phát triển ngành CN dệt may trong quá trình CNH – HĐH ở Việt Nam.

Dương Đình Giám
Liên minh HTX TW
GS.TS. Nguyễn Đình Phan 22/07/2001
52

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển CN từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Trịnh Quân Được
Văn phòng Quốc Hội
TS. Trịnh Huy Quách 05/04/2001
53

Hoàn thiện chế độ đấu thầu trong xây dựng công trình giao thông đường bộ Quốc gia ở Việt Nam.

Nguyễn Thị Tiếp
Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ - Bộ GTVT
PGS.TS. Nguyễn Thành Độ 21/11/2000
54

Đổi mới công tác quản lý chất lượng sản phẩm trong các doanh nghiệp chế biến thực phẩm ở Việt Nam.

Trương Đoàn Thể
Bộ GD và Đào tạo
GS.TS Nguyễn Đình Phan 15/07/2000
55

Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của các nhà QTKD Công nghiệp Việt Nam.

Đinh Tiến Dũng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS Nguyễn Kế Tuấn 24/04/2000
56

Đổi mới công tác lập và quản lý dự án đầu tư tăng năng lực thiết bị thi công của Doanh nghiệp xây dựng giao thông.

Trần Văn Khôi
Bộ Quốc phòng
PGS.TS. Kiều Thế Việt HVCTQG HCM 21/03/2000
57

Những biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô.

Nguyễn Hồng Thái
ĐH Giao thông vận tải
PGS.TS. Nguyễn Kim Truy 25/11/1999
58

Một số giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống DNNN trong công nghiệp ở nước ta.

Trang Thị Tuyết
HV hành chính Quốc Gia
PGS.TS. Vũ Phán 12/07/1999
59

Phương pháp và biện pháp chủ yếu phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh.

Nguyễn Trường Sơn
Trường cán bộ Kế hoạch Đà Nẵng
PGS.TS. Lê Văn Tâm 1997
60

Công nghiệp nông thôn trong quá trình CNH ở Việt Nam và một số vấn đề KT-XH chủ yếu ảnh hưởng tới sự phát triển của nó.

Nguyễn Văn Phúc
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Đình Phan 1997
61

Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và chất lượng vận tải của Liên hiệp vận tải đường sắt KV II.

Huỳnh Cường
Tổng cục đường sắt
PGS.TS. Vũ Phán 1997
62

Phương hướng và biện pháp hoàn thiện quản lý Nhà Nước đối với xây dựng giao thông.

Bùi Minh Huấn
Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giao thông vận tải
PGS.TS. Vũ Phán 1996
63

Phương hướng và biện pháp nhằm tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý DNNN trong ngành Công nghiệp nhẹ ở Việt Nam.

Đinh Thị Ngọc Quyên
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TSKH. Ngô Đình Giao 1996
64

Đổi mới quản lý nhà nước đối với các Doanh nghiệp Công nghiệp tư nhân ở Việt Nam.

Trần Kim Hào
Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương
PGS.TS Nguyễn Đình Phan 1996
65

Phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm tổ chức tiêu thụ sản phẩm hàng tiêu dùng của các DNCN Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Phạm Văn Hữu
ĐH Tại chức Hải Phòng
PGS.TS. Phạm Hữu Huy 1996
66

Những biện pháp chủ yếu nhằm xây dựng có hiệu quả phương pháp kinh tế tổ chức trong quản lý DN xây lắp Quân Đội phù hợp với kinh tế thị trường.

Võ Hồng Thắng
Bộ Quốc Phòng
PGS.TS. Lê Văn Tâm 1996
67

Những phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước đối với sự hình thành và phát triển của các khu chế xuất ở Việt Nam.

Nguyễn Huy Tưởng
Ban Quản lý dự án Tp Hải Phòng
PGS.TS. Vũ Phán 1996
68

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả của đầu tư chiều sâu trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Bắc Thái khi chuyển sang kinh tế thị trường.

Phạm Quốc Chính
UBND Bắc Thái
PGS.TS. Vũ Phán 1996
69

Phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các DNNN thuộc chuyên ngành dệt may XK tại Tp HCM

Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ Công Nghiệp
PGS.TS. Lê Văn Tâm 1996
70

Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện việc thành lập các XNLD với nước ngoài trong công nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Thường Lạng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Đình Phan 1996
71

Phương hướng và biện pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào phát triển công nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Thị Hường
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Đình Phan 1995
72

Đổi mới hoạt động và tổ chức quản lý các doanh nghiệp nhà nước sản xuất biến thế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.

Dương Lạc
Công ty ABB
GS.TSKH. Ngô Đình Giao 1995
73

Phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm đổi mới việc tạo vốn Nhà nước và sử dụng vốn trong các DNNN VN.

Phan Đăng Tuất
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Lê Văn Tâm 1995
74

Những biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm trong các Doanh nghiệp giấy ở Miền Bắc nước ta.

Dương Hiền
Sở Công nghiệp Hải Phòng
GS.TSKH. Ngô Đình Giao 1995
75

Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các DNSX cơ khí công nghiệp ở Miền Bắc nước ta hiện nay.

Mai Đình Hợp
Nhà máy Oxizen Yên Viên
PGS.TS. Lê Văn Tâm 1995
76

Những biện pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý mạng lưới điện nông thôn vùng Đồng bằng Sông Hồng.

Vũ Minh Mão
Văn Phòng Quốc Hội
PGS.TS. Vũ Phán 1995
77

Đổi mới quản lý nhà nước ngành hàng không dân dụng Việt Nam trong nền kinh tế thị trường.

Trần Quang Châu
Viện Khoa học Hàng không
PGS.TS. Vũ Phán 1995
78

Phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm chuyển các DNNN thuộc công ty điện tử Hà Nội thành công ty cổ phần.

Nguyễn Quốc Minh
Ban kinh tế Thành uỷ
PGS.TS. Lê Văn Tâm 1995
79

Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước đối với công nghiệp Campuchia.

Seang Thay
Ban đối ngoại Campuchia
TS. Đàm Văn Nhuệ 1995
80

Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả của kinh tế sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp Công nghiệp nhà nước địa phương Hải Phòng. 

Hoàng Phụng
Sở Công nghiệp Hải Phòng
GS.TSKH.Ngô Đình Giao 1994
81

Phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm xây dựng hệ thống chất lượng sản phẩm công nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta.

Hồ Tất Thắng
Tổng cục Đo lường tiêu chuẩn chất lượng - Bộ KHCNMT
PGS.TS. Lê Văn Tâm 1994
82

Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đo lường phù hợp với nền kinh tế thị trường ở nước ta.

Trần Bảo
Tổng cục Đo lường tiêu chuẩn chất lượng - Bộ KHCNMT
PGS.TS.Nguyễn Đình Phan 1994
83

Đổi mới hệ thống quản lý nhà nước đối với công nghiệp ở nước ta.

Đinh Đức Sinh
Viện nghiên cứu QLKTTW
TS. Đàm Văn Nhuệ 1994
84

Hoàn thiện và phát triển đa dạng hoá sản phẩm của các Doanh nghiệp công nghiệp nước ta.

Nguyễn Kế Tuấn
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Đàm Văn Nhuệ 1993
85

Đổi mới công tác kế hoạch trong các Doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước địa phương Hải Phòng.

Nguyễn Thành Độ
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS. Nguyễn Tri 1993
86

Hoàn thiện phương pháp xác định nhiệm vụ SXKD hàng CN tiêu dùng của các DN theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta.

Lê Công Hoa
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Vũ Phán 1993
87

Những biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao lợi nhuận trong doanh nghiệp công  nghiệp Nhà nước ở Việt Nam.

Nguyễn Đình Quang
ĐH Kinh tế Quốc dân
TSKH. Ngô Đình Giao 1993
88

Phát triển và hoàn thiện liên kết kinh tế của các DN công nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay.

Vũ Minh Trai
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Đình Phan 1993
89

Vấn đề xử lý phế thải nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội ở thành phố Hải Phòng.

Nguyễn Bá Cần
Sở Giao thông công chính Hải Phòng
TS. Vũ Phán 1992
90

Xây dựng phương pháp đồng bộ hoá một khu công nghiệp ở Việt Nam khi chuyển sang nền kinh tế thị trường (lấy khu Việt Trì làm đối tượng).

Nguyễn Xuân Thu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
PGS.TS. Vũ Phán 1992
91

Phương pháp và biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ Bưu chính viễn thông của Bưu điện thành phố Hải Phòng.

Lê Nguyên Kim
Sở Bưu điện Hải Phòng
PGS. Nguyễn Tri 1992
92

Một số biện pháp nhằm chuyển hoá các xí nghiệp xây dựng nhà ở sang chế độ hạch toán kinh doanh.

Lê Thị Ái Hoa
Bộ Xây dựng
PGS. Nguyễn Tri 1991
93

Một số vấn đề cơ bản về sự phát triển tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn tỉnh Hà Bắc.

Nguyễn Ty
UBND Hà Bắc
TS. Đàm Văn Nhuệ 1991
94

Về đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý xí nghiệp công nghiệp quốc doanh địa phương Hải Phòng.

Đỗ Quang Tuấn
Ban Dân vận Hải Phòng
TSKH. Ngô Đình Giao 1991
95

Một số vấn đề cơ bản về phát triển công ty cổ phần vận tải biển Hải Phòng.

Bùi Tiến Đức
Công ty vận tải biển Hải Phòng
TS. Phạm Hữu Huy 1991
96

Về thực hiện chế độ hạch toán kinh tế ở Liên đoàn địa chất.

Phạm Văn Tý
Tổng cục địa chất
TS. Lê Sỹ Thiệp 1988
97

Về phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất - kinh doanh của xí nghiệp Công nghiệp.

Nguyễn Anh Hoàng
Cục Tài chính - Bộ Quốc Phòng
TSKH. Ngô Đình Giao 1988
98

Hoàn thiện tổ chức quản lý các hợp tác xã tiểu thủ Công Nghiệp.

Nghiêm Phú Ninh
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Văn Đặng 1984
99

Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản phẩm của ngành Công nghiệp chuyên môn hoá.

Lê Huy Hoàng
Trường CN nhẹ Nam Định
TS. Nguyễn Văn Đặng 1984
100

Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển công nghiệp địa phương ở nước ta hiện nay.

Đàm Văn Nhuệ
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Văn Đặng 1983