STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Đánh giá chi phí giảm phát thải khí nhà kính phục vụ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Diệu Trinh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
PGS.TS. Lê Thu Hoa 15/05/2019
2 Phát triển mô hình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô trang trại : nghiên cứu tại vùng Đồng Bằng Sông Hồng Lê Thị Thoa
Tổng cục Năng lượng
PGS.TS. Lê Thu Hoa 13/03/2019
3 Tác động của tự do hóa thương mại tới ô nhiễm môi trường từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Huyền
ĐH Ngoại thương
PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh 24/08/2018
4 Cơ sở khoa học và thực tiễn định giá nước tưới: Ứng dụng tại một số hệ thống thủy lợi thuộc lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình Bùi Thị Thu Hòa
Trường Đại học Thủy lợi
PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh 24/07/2018
5 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị dựa vào cộng đồng: Nghiên cứu điển hình ở thành phố Hà Nội Ngô Thanh Mai
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Lê Thu Hoa 27/04/2018
6 Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng: Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước tại hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái Nguyễn Diệu Hằng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Mậu Dũng 31/03/2018
7 Phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển vùng Đồng bằng sông Hồng Đoàn Hải Yến
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1. PGS.TS. Bùi Tất Thắng 2.PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà 18/06/2016
8 Phát triển các khu đô thị mới theo hướng bền vững: nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội  Nguyễn Văn Cường
Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc
PGS.TS Lê Thu Hoa 08/07/2015
9 Sinh kế bền vững vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Nam Định Vũ Thị Hoài Thu
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. GS.TS. Trần Thọ Đạt             2. TS. Nguyễn Thanh Hà 22/08/2013
10 Mô hình nghiên cứu tác động của mạng lưới  giao thông đường bộ đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ Bùi Thị Hoàng Lan
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. PGS.TS Nguyễn Hồng Thái     2. TS Lý Huy Tuấn 04/02/2013
11 Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè ở vùng Đông Bắc Bắc bộ theo hướng phát triển bền vững Tạ Thị Thanh Huyền
ĐH KT&QTKD Thái Nguyên
 1. PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh       2. PGS.TS. Trần Chí Thiện 18/01/2012
12 Đánh giá giá trị kinh tế phục vụ quản lý tài nguyên đất ngập nước - Áp dụng tại vùng đất ngập nước cửa sông Ba Lạt, tỉnh Nam Định Đinh Đức Trường
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh 11/02/2010
13 Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hóa nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ Nguyễn Hữu Đoàn
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh 31/05/2009
14 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên quan điểm phát triển bền vững của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ - Việt Nam Tạ Đình Thi
Bộ Tài nguyên và Môi trường
PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh 21/10/2007
15

Mối quan hệ giữa phát triển có trọng điểm và phát triển toàn diện các vùng lãnh thổ nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH

Lê Thu Hoa
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Đặng Như Toàn 24/12/2003
16

Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An trong điều kiện đổi mới cơ chế kinh tế.

Đoàn Văn Nam
Sở Đối ngoại Nghệ An
PGS.TSKH. Đặng Như Toàn 1996
17

Tác động của tăng trưởng dân số đến môi trường tự nhiên vùng Tây Nguyên.

Đỗ Tiến Dũng
Bộ LĐ - TB – XH
PGS. Trương Thiệp 1996
18

Các giải pháp chủ yếu khắc phục ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá đến môi trường đô thị Hà Nội.

Nguyễn Hữu Sùng
Sở Giao thông công chính Hà Nội
PGS.TSKH Đặng Như Toàn 1995
19

Phân tích ảnh hưởng của phát triển Công nghiệp đến môi trường đô thị Hà Nội.

Trần Thanh Lâm
Sở Giao thông công chính Hà Nội
PGS.TSKH Đặng Như Toàn 1995
20

Áp dụng phương pháp mô phỏng để lựa chọn cơ cấu  sử dụng đất tối ưu vùng trung du (lấy ví dụ Vĩnh Phú Hà Bắc).

Lê Văn Nắp
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
PGS.TSKH Đặng Như Toàn 1994
21

Tổ chức lãnh thổ sản xuất công nghiệp vùng Tây Nguyên.

Hoàng Ngọc Phong
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
PGS.TSKH Đặng Như Toàn 1994
22

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản vùng Đông Nam Bộ.

Vũ Tiến Lương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
PGS.TSKH. Đặng Như Toàn 1993
23

Cơ cấu khoa học của di dân và phân bố lại dân cư ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trịnh Khắc Thẩm
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
PGS.TSKH. Đặng Như Toàn 1993
24

Những định hướng chủ yếu của tổ chức không gian kinh tế vùng Nam Bộ trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường.

Trần Văn Thông
ĐH Kinh tế Tp. HCM
TS. Nguyễn Thị Minh Trang 1993
25

Vận dụng cơ sở phương pháp luận của lý thuyết tổng thể tổ hợp lãnh thổ sản xuất vào nghiên cứu cơ cấu sản xuất của vùng kinh tế hành chính tỉnh ở Việt Nam.

Ngô Doãn Vịnh
Viện Chiến lược
TS. Đặng Như Toàn 1988
26

Ảnh hưởng của giao thông vận tải đến sự hình thành và phát triển các vùng kinh tế của Việt Nam. 

Nguyễn Quang Vinh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
TS. Đặng Như Toàn 1988
27

Một số vấn đề phương pháp luận quy hoạch vùng nông nghiệp.

Hoàng Trần Củng
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Trịnh Đình Bàng 1984