STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Chính sách dạy nghề cho lao động vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc Lê Thị Thu Hương
Trường Đại học Kinh cứu Quốc dân

GS.TS Trần Thị Vân Hoa

TS. Nguyễn Đăng Núi

2 Nghiên cứu tác động của chính sách đến năng lực công chức cấp cơ sở - Trường hợp Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu
Học viện Tòa án

GS.TS Nguyễn Đình Hương

PGS.TS. Vũ Thị Mai

24/08/2020
3 Nghiên cứu chính sách đãi ngộ đối với công chức hành chính - Trường hợp Thành phố Viêng Chăn Xayyadeth Vichilasy
UBND Quận Chanthabuly, TP Vientiane, CHDCND Lào

1. GS.TS. Nguyễn Đình Hương 2. PGS.TS. Đào Thị Thanh Lam

26/12/2019
4 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt và các nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam Lê Mạnh Tuyến
UBND thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

15/12/2019
5 Chính sách đảm bảo tiếp cận giáo dục cơ bản đối với người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Nguyễn Đình Hưng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Mai Văn Bưu, 05/12/2019
6 Tự chủ tài chính ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Hướng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
1) PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền; 2) TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy 04/08/2017
7 Quản lý nhà nước đối với hoạt động truyền hình trả tiền ở Việt Nam Phạm Hoài Nam
Đài truyền hình Việt Nam
GS.TS Nguyễn Đình Hương; TS. Đào Thanh Tùng 15/03/2017
8 Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong quản lý nợ công ở Việt Nam Nguyễn Đăng Hưng
Kiểm toán Nhà nước
PGS.TS. Mai Văn Bưu 03/02/2016
9 Năng lực công chức hành chính nhà nước cấp tỉnh - Nghiên cứu tại Thủ đô Viêng Chăn Sengsathit Vichitlasy
Văn phòng Chính phủ nước CHDCND Lào
1. GS.TS. Nguyễn Đình Hương   2. PGS.TS. Lê Quốc Hội  24/05/2015
10 Chính sách nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng Ngô Sỹ Trung
Đại học Nội vụ Hà Nội
1. PGS.TS. Lê Thị Anh Vân        2. GS.TS. Bùi Thế Vĩnh 26/08/2014