STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 The impact of academic quality on non-positive student engagement in higher education Phạm Thị Kim Thanh
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Vũ Trí Dũng

16/07/2023
2 Antecedents of entrepreneurial intention: Empirical evidence in Vietnam Nguyễn Quang Khải
Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Dân tộc

GS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

05/01/2023
3 Exposure to internet content and formation of green consumption behavioural intention among generation Yers in Vietnam Đỗ Thanh Long
Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng

05/10/2022
4 Dynamics of knowledge sharing in professional service teams Nguyễn Lan Ngọc
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Phan Thị Thục Anh

12/09/2022
5 The impact of intrinsic motivation on pro-environmental consumption behaviors Lê Thị Thu Mai
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng

26/04/2022
6 Factors influencing willingness to use debit cards among Vietnamese card holders: Transaction cost and rational choice perspectives Hoàng Phương Dung
Học viện Ngân hàng

PGS.TS. Vũ Huy Thông

28/05/2021