STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Nhân tố cản trở tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến và chế tạo ở Việt Nam Nguyễn Nam Anh
Ban Kinh tế Trung ương

PGS.TS. Tạ Văn Lợi

14/05/2019
2 Tác động lan tỏa từ FDI tới xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam Nguyễn Bích Ngọc
ĐH Kinh tế Quốc dân

1. PGS.TS Tạ Văn Lợi           2. TS Ngô Công Thành

16/06/2017