STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Tự tạo việc làm của thanh niên nông thôn tỉnh Thái Nguyên Đặng Phi Trường
Trường Đại học Thái Nguyên

PGS.TS Vũ Hoàng Ngân

2 Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo trao quyền, động lực bên trong và sự sáng tạo: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phát điện Nguyễn Thanh Tùng
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân, TS. Nguyễn Anh Tuấn 14/08/2019
3 Mối quan hệ giữa sự công bằng trong đánh giá thực hiện công việc và kết quả làm việc của người lao động: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Hà Nội Hà Duy Hào
ĐH Lao động - xã hội
PGS.TS. Phạm Thúy Hương 22/12/2018
4 Chất lượng đội ngũ công chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Mạnh Cường
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
1. PGS.TS Trần Xuân Cầu                           2. PGS.TS Vũ Hoàng Ngân 18/12/2017
5 Tự tạo việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An Hồ Thị Diệu Ánh
Đại học Vinh
PGS.TS Trần Xuân Cầu 16/10/2015
6 Các nhân tố ảnh hưởng đến tranh chấp lao động và đình công - Nghiên cứu điển hình tại các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa  Vương Vĩnh Hiệp
Công ty TNHH Long Sinh
1. PGS.TS. Vũ Quang Thọ 2. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Giang 06/02/2015
7 Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học thông qua hợp tác giữa các trường đại học khối kinh tê và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội Phạm Văn Nam
Viện Khoa học
1. PGS.TS Vũ Hoàng Ngân    2. TS Phạm Thị Bích Ngọc 10/11/2014
8 Vai trò của vốn con người trong giảm nghèo bền vững ở Việt Nam Thái Phúc Thành
Bộ Lao động, Thương binh
1. PGS.TS Phạm Thúy Hương      2. PGS.TS Nguyễn Vĩnh Giang 04/10/2014
9 Phát triển nguồn cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt nam Nguyễn Thị Anh Trâm
ĐH Lao động - Xã hội
1. PGS.TS Trần Xuân Cầu                      2. PGS.TS Phạm Thúy Hương 16/06/2014
10 Đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong các doanh nghiệp dệt may Hà Nội Nguyễn Vân Thùy Anh
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. PGS.TS. Trần Thị Thu    2. PGS.TS. Cao Văn Sâm 20/03/2014
11 Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi Việt Nam Phạm Vũ Hoàng
Tổng cục Dân số - KHHGĐ
1. PGS.TS Trần Xuân Cầu          2. TS. Nguyễn Bá Thủy 28/06/2013
12 Hoàn thiện phương pháp trả công lao động theo cơ chế thị trường trong các doanh nghiệp ở Hà Nội Đỗ Thị Tươi
ĐH Lao động - Xã hội
1. PGS.TS Nguyễn Tiệp                  2. TS Nguyễn Quang Huề 05/02/2013
13 Tăng cường khả năng tự tạo việc làm cho thanh niên Việt Nam Ngô Quỳnh An
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. PGS.TS. Nguyễn Nam Phương; 2. TS. Nguyễn Vĩnh Giang 29/11/2012
14 Quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty Điện lực CHDCND Lào - Lý luận thực tiễn và giải pháp Phetsamone Phonevilaisack
Điện lực Tỉnh Kham mouane, CHDCND Lào
PGS.TS. Bùi Anh Tuấn 30/08/2012
15 Hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho người lao động chuyên môn kỹ thuật cao trong ngành Dầu khí Việt Nam Trịnh Duy Huyền
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
1. PGS.TS. MAI QUỐC CHÁNH     2. PGS.TS. TRẦN THỊ THU 29/02/2012
16 Nghiên cứu chuyển đổi mô hình tổ chức từ mô hình làm việc các phòng ban độc lập sang mô hình theo nhóm làm việc đối với những doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam Ngô Tuấn Anh
Công ty CP Tập đoàn HiPT
1. PGS.TS. Trần Xuân Cầu; 2. PGS.TS. Nguyễn Nam Phương. 18/01/2012
17 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động của Việt Nam đến năm 2020 Bùi Sỹ Tuấn
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
1. PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân      2. TS. Hoàng Kim Ngọc 17/01/2012
18 Nghiên cứu tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội Vũ Hồng Phong
ĐH Lao động - Xã hội
1. PGS.TS Mai Quốc Chánh    2. TS Nguyễn Quang Huề 27/12/2011
19 Tạo lập và thúc đẩy quan hệ lao động lành mạnh tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội Nguyễn Duy Phúc
ĐH Lao động - Xã hội
1. PGS.TS Vũ Thành Hưng   2. PGS.TS Nguyễn Tiệp 13/09/2011
20 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực dò tìm xử lý bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam Nguyễn Trọng Cảnh
Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam
PGS.TS. Bùi Anh Tuấn 26/06/2010
21 Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế  Lê Thị Mỹ Linh
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Trần Xuân Cầu 03/04/2010
22 Nghiên cứu việc làm của lao động qua đào tạo nghề ở Việt Nam Bùi Tôn Hiến
Viện KH Lao động và Xã hội
PGS.TS. Trần Xuân Cầu 16/10/2009
23 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính Nhà nước tỉnh Hải Dương Nguyễn Kim Diện
Sở Nội vụ, UBND tỉnh Hải Dương
PGS.TS. Nguyễn Tiệp 10/08/2008
24 Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương trong ngành điện lực Việt Nam Trần Thế Hùng
Công ty Truyền tải điện I
GS.TS.Tống Văn Đường 15/06/2008
25 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học khối kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế Phan Thủy Chi
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Tống Văn Đường 19/05/2008
26 Tạo động lực cho lao động quản lý trong doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội đến năm 2020 Vũ Thị Uyên
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Mai Quốc Chánh 19/03/2008
27

Đổi mới kế hoạch hóa nguồn nhân lực trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường

Nguyễn Thị Lan Hương
Viện Khoa học Lao động và Xã hội
PGS.TS. Trần Xuân Cầu 26/01/2006
28

Hoàn thiện mô hình đào tạo và phát triển cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước tại Việt Nam

Lê Trung Thành
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Trần Xuân Cầu 06/10/2005
29

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước

Nguyễn Bắc Son
Tỉnh ủy Thái Nguyên
PGS.TS. Mai Quốc Chánh 31/05/2005
30

Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp quốc doanh ở Hà Nội

Nguyễn Vĩnh Giang
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Phạm Đức Thành 25/08/2004
31

Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam: Các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp thực hiện 

Lê Thị Phương Mai
Hội đồng Dân số
GS.TS. Tống Văn Đường 20/08/2004
32

Vận dụng lý thuyết giới trong xóa đói giảm nghèo ở một số tỉnh miền Trung

Nguyễn Thị Thuận
Tổng cục Dạy nghề
GS.TS. Tống Văn Đường 24/06/2004
33

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn Việt Nam.

Trần Thanh Bình
Viện Chiến lược Phát triển
TS. Phạm Quý Thọ 19/10/2003
34

Biến động mức sinh và những biện pháp chủ yếu nhằm điều chỉnh mức sinh ở vùng Bắc Trung bộ nước ta

Võ Nhất Trí
GS.TS. Tống Văn Đường 03/10/2003
35

Hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập đối với người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước.

Đào Thanh Hương
Bộ LĐ-TB-XH
GS.TS. Tống Văn Đường 05/04/2003
36

Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý dân số ở Việt Nam.

Nguyễn Quốc Anh
UB Dân số, Gia đình & trẻ em
GS.TSKH. Vũ Hy Chương 25/01/2003
37

Phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH, HĐH ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010

Bùi Sỹ Lợi
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
PGS.TS. Mai Quốc Chánh 22/09/2002
38

Tạo việc làm cho lao động nữ Hà Nội trong thời kỳ CNH- HĐH.

Trần Thị Thu
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Phạm Đức Thành 12/09/2002
39

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tạo việc làm cho người lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Trần Ngọc Diễn
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Đỗ Minh Cương 10/09/2002
40

Nhu cầu kế hoạch hoá gia đình chưa được áp dụng ở Việt Nam, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp.

Nguyễn Nam Phương
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Đinh Kim Hải 29/08/2002
41

Hoàn thiện cơ chế quản lý dân số và kế hoạch hoá gia đình ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Trần Hoa Mai
UB Dân số, Gia đình & trẻ em
GS.TS. Tống Văn Đường 27/08/2002
42

Hoàn thiện cơ chế trả lương cho người lao động ở các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may ở Việt Nam.

Vũ Văn Khang
Tổng công đoàn Việt Nam
PGS.TS. Phạm Đức Thành 09/05/2002
43

Các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu CNH và HĐH đất nước.

Phan Thanh Tâm
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
GS.TS. Tống Văn Đường      20/12/2000
44

Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam.

Vũ Thành Hưng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Tống Văn Đường 02/06/2000
45

Tạo việc làm cho người lao động qua vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp ở Việt Nam.

Bùi Anh Tuấn
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Mai Quốc Chánh 17/11/1999
46

Hoàn thiện bộ máy tổ chức ngành thuế trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa trong nhiều thành phần ở VN.

Vương Hoàng Long
Tổng cục Thuế Bộ Tài chính
PGS.TS. Phạm Đức Thành 15/11/1999
47

Tạo việc làm để phát triển Kinh tế –Xã hội tỉnh Nam Hà.

Nguyễn Trịnh Kiểm
Học Viện hành chính QG
PGS.TS. Tống Văn Đường 1997
48

Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn lao động có trình độ cao đẳng và đại học nhằm phát triển thị trường lao động Việt Nam.

Phạm Quang Sáng
Viện NCPT Giáo dục
PGS.TS. Phạm Đức Thành 1997
49

Hoàn thiện quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Quân
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Lê Minh Thạch   1997
50

Đổi mới bộ máy quản lý kinh doanh theo cơ chế thị trường ở thành phố Hà Nội.

Nguyễn Thị Phan Mai
Sở Thương mại Hà Nội
PGS.TS. Phạm Đức Thành 1997
51

Những biện pháp chủ yếu tạo việc làm cho người tàn tật ở Việt Nam. 

Đàm Hữu Đắc
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Tống Văn Đường 1996
52

Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn nhằm tạo việc làm và sử dụng hợp lý nguồn lao động vùng đồng bằng sông Hồng.

Trần Thị Tuyết
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Tống Văn Đường 1996
53

Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động để góp phần xoá đói giảm nghèo ở nông thôn Việt Nam.

Vũ Thị Hiểu
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Phạm Đức Thành 1996
54

Tạo việc làm tại khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở đô thị.

Trần Thị Lộc
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Phạm Đức Thành 1996
55

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng các mô hình thời gian làm việc linh hoạt của CHLB Đức vào các doanh nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Tiệp
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Tống Văn Đường 1996
56

Chi phí tiền lương theo kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường.

Vũ Quang Thọ
ĐH Công đoàn
TS. Lê Minh Thạch 1996
57

Đổi mới chính sách KT-XH đối với người có công ở Việt Nam.

Nguyễn Văn Thành
Bộ LĐ-TB-XH
GS. Phùng Thế Trường 1995
58

Mở rộng và nâng cao hiệu quả việc đưa lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Nguyễn Lương Trào
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Phạm Đức Thành 1994
59

Tạo việc làm với người phát triển kinh tế vùng ven biển Việt Nam.

Phan Thị Thanh
Bộ LĐ-TB-XH
PGS. Vũ Thanh Bình 1994
60

Phát triển thị trường lao động VN.

Nguyễn Quang Hiển
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Tống Văn Đường 1994
61

Tạo việc làm ở nước ngoài để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong nước.

Bùi Ngọc Thanh
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Tống Văn Đường 1994
62

Hoàn thiện hệ thống tổ chức và cơ chế quản lý xuất khẩu lao động ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Cao Văn Sâm
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Tống Văn Đường 1994
63

Đổi mới việc đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng công nghệ kĩ thuật, cán bộ có trình độ trung học chuyên nghiệp để nâng cao năng xuất lao động ở Việt Nam.

Lê Văn Nhã
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Phạm Đức Thành 1994
64

Đổi mới quan hệ lao động trong quá trình hình thành nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Lê Văn Minh
Bộ LĐ-TB-XH
GS. Phùng Thế Trường 1994
65

Nâng cao hiệu quả sử  dụng nguồn lao động ở Việt Nam từ nay đến năm 2010.

Phạm Lê Phương
Bộ Kế hoạch & Đầu tư
PGS.TS. Tống Văn Đường 1994
66

Phân bố lại dân cư các nguồn lao động theo lãnh thổ Việt Nam.

Nguyễn Văn Thành
Bộ LĐ-TB-XH
GS. Phùng Thế Trường 1993
67

Sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Lê Mạnh Khoa
Bộ LĐ-TB-XH
PGS.TS. Tống Văn Đường 1993
68

Đổi mới tổ chức tiền lương với việc nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh trong các xí nghiệp CN quốc doanh.

Trần Xuân Cầu
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Tống Văn Đường 1993
69

Tạo việc làm cho người lao động ở đô thị Việt Nam.

Nguyễn Lê Minh
Bộ LĐ-TB-XH
TS. Tống Văn Đường 1991
70

Hoàn thiện hệ thống dạy nghề Việt Nam.

Lê Khắc Đoá
Bộ Giáo dục và Đào tạo
TS. Lê Minh Thạch 1989
71

Một số vấn đề tổ chức di dân nông nghiệp có hiệu quả KT-XÃ HộI

Đỗ Thịnh
Bộ LĐ-TB-XH
GS. Phùng Thế Trường  1989
72

Tổ chức sử dụng có hiệu quả nguồn lao động xã hội của Việt Nam trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Phạm Kiên Cường
Bộ LĐ-TB-XH
TS. Tống Văn Đường 1989
73

Nghiên cứu để hợp lý hoá các thao tác của công nhân dệt.

Dương Hồng Quý
Bộ Công nghiệp
GS. Phùng Thế Trường 1985
74

Xây dựng tiêu chuẩn thời gian tác nghiệp để định mức lao động cho quá trình sản xuất  bê tông.

Đoàn Xuân Viên
Bộ Giao thông vận tải
TS. Bùi Văn Nhơn 1985
75

Hoàn thiện phân phối theo lao động trong các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

Phạm Đức Thành
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS. Phùng Thế Trường 1984
76

Tổ chức lao động khoa học nơi làm việc tốt cho công nhân các xí nghiệp thực phẩm.

Tăng Văn Tiến
Bộ Công Nghiệp
TS. Lê Minh Thạch  1984