STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Ảnh hưởng của xung đột giữa vai trò công việc và vai trò gia đình đến sự hài lòng công việc của giảng viên nữ các trường đại học ở Việt Nam Từ Thảo Hương GIang
Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

PGS.TS. Nguyễn Nam Phương
TS. Ngô Quỳnh An

09/11/2020
2 Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến kết quả hoạt động của tổ chức: Nghiên cứu tại các trường đại học của Việt Nam Vũ Thị Ánh Tuyết
ĐH Lao động - Xã hội
PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân 25/12/2019
3 Các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức về sự công bằng trong thu nhập của giảng viên các trường đại học công lập trong điều kiện tự chủ tài chính - Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội Nguyễn Thị Hồng
ĐH Lao động - Xã hội
PGS.TS. Trần Xuân Cầu 12/11/2019
4 Mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức, sự gắn kết với công việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam Nguyễn Nam Hải
Học viện Chính sách và Phát triển
PGS.TS. Phạm Thúy Hương 26/04/2019
5 Mối liên hệ giữa quá trình học hỏi và kết quả hoạt động của tổ chức: Nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học ở Việt Nam Trần Quang Huy
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
1. TS Phạm Thị Bích Ngọc    2. PGS.TS Phạm Thúy Hương 11/04/2017
6 Đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam  Đinh Thị Hồng Duyên
Công ty Cổ phần truyền thông VMG
PGS.TS Vũ Hoàng Ngân 21/01/2016