TPHCM: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 3,16% TPHCM: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 3,16% - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Cục Thống kê TP.HCM cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2011 của TP có mức tăng mạnh 3,16% so với tháng trước. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

TPHCM: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 3,16% Cục Thống kê TP.HCM cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2011 của TP có mức tăng mạnh 3,16% so với tháng trước. Ảnh minh họa. Cục Thống kê TP.HCM cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2011 của TP có mức tăng mạnh 3,16% so với tháng trước. So với tháng 12-2010 chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 8,2%. Nhóm thực phẩm tiếp tục dẫn đầu tốp tăng giá khi tăng đến 4,56%. Tháng 4 chứng kiến sự tăng giá mạnh mẽ của mặt hàng thực phẩm lên đến 6,19%, các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm... đều tăng trên 8% thật sự tạo áp lực lên người nội trợ. Đợt điều chỉnh tăng giá điện, xăng dầu trong tháng 3 đã tác động hệ lụy đến 11 nhóm hàng trong rổ hàng hóa. Trong đó nhóm giao thông, vật liệu xây dựng là các nhóm hàng có giá tăng cao với mức tăng trên 4%. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, nhóm văn hóa giải trí du lịch có mức tăng trên 1% so với tháng trước. Các nhóm còn lại tăng dưới 1%. Chỉ số giá tiêu dùng 2 thành phố lớn tăng tốc Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 có thể tăng 2,2% Theo N.Bình (Tuổi trẻ) // TPHCM: Chi so gia tieu dung thang 4 tang 3,16% Cuc Thong ke TP.HCM cho biet chi so gia tieu dung (CPI) thang 4-2011 cua TP co muc tang manh 3,16% so voi thang truoc. Anh minh hoa. Cuc Thong ke TP.HCM cho biet chi so gia tieu dung (CPI) thang 4-2011 cua TP co muc tang manh 3,16% so voi thang truoc. So voi thang 12-2010 chi so gia tieu dung da tang 8,2%. Nhom thuc pham tiep tuc dan dau top tang gia khi tang den 4,56%. Thang 4 chung kien su tang gia manh me cua mat hang thuc pham len den 6,19%, cac mat hang thuc pham tuoi song nhu thit gia suc, gia cam... deu tang tren 8% that su tao ap luc len nguoi noi tro. Dot dieu chinh tang gia dien, xang dau trong thang 3 da tac dong he luy den 11 nhom hang trong ro hang hoa. Trong do nhom giao thong, vat lieu xay dung la cac nhom hang co gia tang cao voi muc tang tren 4%. Nhom may mac, mu non, giay dep, nhom thiet bi va do dung gia dinh, nhom van hoa giai tri du lich co muc tang tren 1% so voi thang truoc. Cac nhom con lai tang duoi 1%. Chi so gia tieu dung 2 thanh pho lon tang toc Chi so gia tieu dung thang 3 co the tang 2,2% Theo N.Binh (Tuoi tre) //

TPHCM: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 3,16% Cục Thống kê TP.HCM cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2011 của TP có mức tăng mạnh 3,16% so với tháng trước. Ảnh minh họa. Cục Thống kê TP.HCM cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2011 của TP có mức tăng mạnh 3,16% so với tháng trước. So với tháng 12-2010 chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 8,2%. Nhóm thực phẩm tiếp tục dẫn đầu tốp tăng giá khi tăng đến 4,56%. Tháng 4 chứng kiến sự tăng giá mạnh mẽ của mặt hàng thực phẩm lên đến 6,19%, các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm... đều tăng trên 8% thật sự tạo áp lực lên người nội trợ. Đợt điều chỉnh tăng giá điện, xăng dầu trong tháng 3 đã tác động hệ lụy đến 11 nhóm hàng trong rổ hàng hóa. Trong đó nhóm giao thông, vật liệu xây dựng là các nhóm hàng có giá tăng cao với mức tăng trên 4%. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, nhóm văn hóa giải trí du lịch có mức tăng trên 1% so với tháng trước. Các nhóm còn lại tăng dưới 1%. Chỉ số giá tiêu dùng 2 thành phố lớn tăng tốc Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 có thể tăng 2,2% Theo N.Bình (Tuổi trẻ) //file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business