Tuyển sinh Tuyển sinh - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Tuyển sinh Tuyen sinh

Thông báo kết quả phúc tra Kỳ tuyển sinh cao học năm 2012

Thông báo tuyển sinh cao học Việt Bỉ năm 2013, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngân hàng & Tài chính

Danh sách thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2012 tại các tỉnh

Bổ sung kiến thức

Thông báo TS

Ôn tập

Thi TOEFL

Thông báo nộp hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019

Kết quả thi cao học đợt II - tại các tỉnh Đồng Tháp, Tây nguyên, Tây Bắc

Thông báo kết quả thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng 8/2011

Tuyển sinh

Thông báo kết quả phúc tra Kỳ tuyển sinh cao học năm 2012

Thông báo tuyển sinh cao học Việt Bỉ năm 2013, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngân hàng & Tài chính

Danh sách thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2012 tại các tỉnh

Bổ sung kiến thức

Thông báo TS

Ôn tập

Thi TOEFL

Thông báo nộp hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019

Kết quả thi cao học đợt II - tại các tỉnh Đồng Tháp, Tây nguyên, Tây Bắc

Thông báo kết quả thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng 8/2011

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business