CHUYÊN NGÀNH: MARKETING
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Hoàng Giang
Công ty Chứng khoán Bảo Việt
GS.TS. Nguyễn Viết Lâm
PGS.TS. Vũ Trí Dũng
ĐH Kinh tế Quốc dân
17/08/2016
2 Ảnh hưởng của trách nhiệm xă hội doanh nghiệp tới ḷng trung thành của khách hàng - Nghiên cứu trong ngành thức ăn chăn nuôi tại miền Bắc Việt Nam Nguyễn Hồng Hà
Công ty CP Thương mại, Sản xuất và công nghiệp ALPHA
PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
ĐH Kinh tế Quốc dân 
31/01/2016
3 Mối quan hệ giữa sự hài ḷng của nhân viên, chất lượng dịch vụ và sự thỏa măn của khách hàng tổ chức – nghiên cứu điển h́nh đối với dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Hà Nội Nguyễn B́nh Minh
Công ty TNHH Vệ sinh Công nghiệp Nhà sạch Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng
ĐH Kinh tế Quốc dân 
26/01/2016
4 Các công cụ marketing dịch vụ giáo dục đại học của trường đại học địa phương (ĐHĐP) tại Việt Nam Lê Quang Hiếu
ĐH Hồng Đức
GS.TS Trần Minh Đạo
PGS.TS. Vũ Huy Thông
ĐH Kinh tế Quốc dân 
18/09/2015
5 Nghiên cứu mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp phục vụ cho quản trị quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Đỗ Giang Nam
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
PGS.TS. Trương Đ́nh Chiến
ĐH Kinh tế Quốc dân 
05/06/2015
6 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ư định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị - Lấy ví dụ tại Thành phố Hà Nội Lê Thùy Hương
ĐH Lao động Xă hội
PGS.TS. Trương Đ́nh Chiến
ĐH Kinh tế Quốc dân 
01/04/2015
7 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố văn hóa cá nhân đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng khu vực nội thành Hà Nội (nghiên cứu nhóm hàng điện tử dùng cho cá nhân) Cao Thị Thanh
ĐH Công nghiệp Hà Nội
PGS.TS. Trương Đ́nh Chiến
ĐH Kinh tế Quốc dân 
28/01/2015
8 Nghiên cứu tác động của sự thoả măn đến ḷng trung thành và hành vi mua lặp lại áo sơ mi may sẵn đối với người tiêu dùng đô thị Việt Nam dưới ảnh hưởng bởi sự dính líu và phong cách thời trang Phạm Văn Tuấn
ĐH Kinh tế Quốc dân 
GS.TS Trần Minh Đạo
TS. Nguyễn Ngọc Quang
ĐH Kinh tế Quốc dân 
26/11/2014
9 Hành vi người tiêu dùng và chiến lược marketing hỗn hợp của các doanh nghiệp viễn thông di động tại Việt Nam Chu Tiến Đạt
Công ty Viễn thông số VTC
GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ
PGS.TS. Lưu Văn Nghiêm
ĐH Kinh tế Quốc dân 
03/04/2014
10 Quy tŕnh ứng dụng Internet Marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam Phạm Hồng Hoa
ĐH Kinh tế Quốc dân 
GS.TS. Nguyễn Văn Thường
GS.TS. Nguyễn Viết Lâm
ĐH Kinh tế Quốc dân 
28/03/2014
11 Quản trị quan hệ khách hàng trong kinh doanh bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Nguyễn Hoài Long
ĐH Kinh tế Quốc dân 
GS.TS. Nguyễn Văn Thường
PGS.TS. Vũ Huy Thông
ĐH Kinh tế Quốc dân 
18/03/2014
12 Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh Hồ Chí Dũng
ĐH Kinh tế Quốc dân 
PGS.TS. Trương Đ́nh Chiến
TS. Doăn Hoàng Minh
ĐH Kinh tế Quốc dân 
25/12/2013
13 Chất lượng quan hệ đối tác và sự tác động đối với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam Nguyễn Thị Thu Mai
Viện Khoa học Giáo dục
GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ
PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
ĐH Kinh tế Quốc dân 
18/04/2013
14 Nghiên cứu mức độ hài ḷng của khách hàng trong Marketing trực tuyến loại h́nh C2C tại Việt Nam Nguyễn Hùng Cường
Học viện Phụ nữ Việt Nam
GS.TS. Nguyễn Văn Thường
PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng
ĐH Kinh tế Quốc dân 
16/04/2013
15 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội thành Hà Nội Nguyễn Hải Ninh
ĐH Kinh tế Quốc dân 
PGS.TS. Trương Đ́nh Chiến
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Bùi Quốc Bảo
Văn pḥng Chính phủ
27/12/2012
16 Marketing lănh thổ với việc thu hút đầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên  Phạm Công Toàn
ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên
GS.TS. Trần Minh Đạo
PGS.TS. Vũ Trí Dũng
ĐH Kinh tế Quốc dân 
22/11/2010
17 Quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam  Nguyễn Hoài Nam
ĐH Hải Pḥng
GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ
PGS.TS. Trương Đ́nh Chiến
ĐH Kinh tế Quốc dân
19/06/2010
18 Quản trị marketing của ngân hàng thương mại quốc doanh tại Cộng ḥa Dân chủ Nhân dân Lào  Veunsavanh Sivisay
Ngân hàng Trung ương Lào
GS.TS. Trần Minh Đạo
TS. Vũ Huy Thông
ĐH Kinh tế Quốc dân
29/05/2010
19 Marketing xă hội với việc giảm nghèo bền vững  Bùi Xuân Dự
Viện Khoa học Lao động - Xă hội
PGS.TS. Trương Đ́nh Chiến
TS. Nguyễn Hữu Lai
ĐH Kinh tế Quốc dân
15/03/2010
20 Các giải pháp marketing nhằm tăng sức cạnh tranh trong kinh doanh vận chuyển hành khách của hăng Hàng không Quốc gia Việt Nam  Nguyễn Minh T́nh
Công ty Xuất nhập khẩu Hàng không
PGS.TS. Lưu Văn Nghiêm
GS.TS. Nguyễn Văn Thường
ĐH Kinh tế Quốc dân
05/06/2009
21 Marketing trực tiếp và việc ứng dụng vào Việt Nam Phạm Thị Huyền
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Trần Minh Đạo
PGS.TS. Trương Đ́nh Chiến
ĐH Kinh tế Quốc dân
02/04/2009
22 Phương pháp định tính trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt Nam về sản phẩm xe máy Nguyễn Ngọc Quang
ĐH Kinh tế Quốc dân 
GS.TS.Tăng Văn Bền
PGS.TS.Vũ Trí Dũng
ĐH Kinh tế Quốc dân 
06/02/2009
23 Sử dụng công cụ giá cả để cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp sản xuất xi măng ở Vệt Nam Vũ Minh Đức
ĐH Kinh tế Quốc dân 
PGS.TS. Nguyễn Viết Lâm
GS.TS. Tăng Văn Bền
ĐH Kinh tế Quốc dân 
25/01/2008
24 Chiến lược marketing đối với hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề Việt Nam đến năm 2010 Trần Đoàn Kim
ĐH Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Tăng Văn Bền
PGS.TS. Lưu Văn Nghiêm
ĐH Kinh tế Quốc dân 
05/06/2007
25 Marketing quốc tế phần mềm Việt Nam - Lư luận, thực tiễn và những giải pháp chủ yếu Dương Hoài Bắc
ĐH Kinh tế Quốc dân 
GS.TS. Nguyễn Văn Thường
TS. Lưu Văn Nghiêm
ĐH Kinh tế Quốc dân 
09/06/2006
26 Quản trị nhăn hiệu sản phẩm trong doanh nghiệp Việt Nam Tăng Văn Khánh
ĐH Kinh tế Quốc dân 
GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ
PGS.TS. Nguyễn Viết Lâm
ĐH Kinh tế Quốc dân
26/04/2006
27 Chiến lược và các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường dịch vụ EMS của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam Bùi Minh Hải
Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện Hà Nội
PGS.TS. Trần Minh Đạo
TS. Nguyễn Hữu Lai
ĐH Kinh tế Quốc dân
27/09/2005
28 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp sản phẩm may mặc của Vinatex trong nền kinh tế thị trường Nguyễn Thị Kim Dung GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ
TS. Nguyễn Hữu Lai
ĐH Kinh tế Quốc dân
01/09/2004
29 Nghiên cứu Marketing phục vụ cho quá tŕnh quản trị marketing ở Việt Nam - Lư luận, thực trạng và giải pháp Vũ Huy Thông
ĐH Kinh tế Quốc dân 
GS.TS. Nguyễn Văn Thường
PGS.TS. Nguyễn Viết Lâm
ĐH Kinh tế Quốc dân 
12/03/2004
30 Phương pháp luận điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp Việt Nam. Nguyễn Xuân Lăn
ĐH Đà Nẵng
PGS.TS. Trần Minh Đạo
TS. Lưu Văn Nghiêm
ĐH Kinh tế Quốc dân 
15/01/2004
31 Những giải pháp chủ yếu về Marketing trong phát triển kinh doanh đô thị ở Việt Nam. Hoàng Văn Liêm GS.TS. Nguyễn Văn Thường
GS.TS. Tăng Văn Bền
ĐH Kinh tế Quốc dân 
31/03/2003
32 Các giải pháp Marketing chủ yếu để nâng cao sức cạnh tranh trong lĩnh vực Ngân hàng. Lê Thị Kim Nga
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
PGS.TS. Tăng Văn Bền
PGS.TS. Trần Minh Đạo
ĐH Kinh tế Quốc dân 
03/05/2002
33 Quản trị hoạt động Marketing trong các doanh nghiệp sản xuất nhựa ở Việt Nam. Lê Sỹ Cảnh
Tổng công ty Hàng Không Việt Nam
PGS.TS. Tăng Văn Bền
TS. Nguyễn Viết Lâm
ĐH Kinh tế Quốc dân 
15/07/2001
34 Marketing xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam lư luận và thực tiễn. Vũ Trí Dũng
ĐH Kinh tế Quốc dân 
PGS.TS. Trần Minh Đạo
GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ
ĐH Kinh tế Quốc dân 
14/10/2000
35 Tổ chức và quản lư hệ thống kênh marketing của các doanh nghiệp Việt Nam. Trương Đ́nh Chiến
ĐH Kinh tế Quốc dân 
GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ
PGS.TS. Nguyễn Văn Thường
ĐH Kinh tế Quốc dân 
09/05/2000
36 Phát triển thị trường và chính sách giá cả than ở Việt Nam. Bùi Văn Quyền
UBND Quảng Ninh
PGS.TS. Trần Xuân Giá
Bộ KH&ĐT
PGS.TS. Nguyễn Văn Thường
ĐH Kinh tế Quốc dân
1997
37 Marketing xây dựng và ứng dụng nó trong doanh nghiệp xây dựng. Nghiêm Sỹ Minh
Công Ty Xây dựng số 4
Bộ Xây dựng 
TS. Tăng Văn Bền
TS. Trần Minh Đạo
ĐH Kinh tế Quốc dân
1996
38 Môi trường kinh doanh với chiến lược kinh doanh của công ty, xí nghiệp hiện nay. Nguyễn Xuân Quế
Trường Cao đẳng
Marketing TPHCM
GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ
PGS.TS. Nguyễn Văn Thường
ĐH Kinh tế Quốc dân 
1996
39 Marketing đào tạo và ứng dụng trong việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên thương mại dịch vụ Miền núi phía Bắc. Nguyễn Quốc Tiến
Trường Trung học Thương mại Trung ương 4
GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ
TS. Trần Minh Đạo
ĐH Kinh tế Quốc dân
1996
40 Vận dụng Marketing trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở Việt Nam. Vũ Đ́nh Ngọc
Bộ NN&PTNT
GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ
TS. Tăng Văn Bền
ĐH Kinh tế Quốc dân
1996
41 Tổ chức và quản lư bộ máy quảng cáo của cac doanh nghiệp Việt Nam. Lê Quốc Tuấn
Sở Bưu Điện Hà Nội
GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ
PGS.TS. Nguyễn Văn Thường
ĐH Kinh tế Quốc dân 
1996
42 Những giải pháp thị trường và giá cả đối với việc sản xuất kinh doanh thóc gạo Việt Nam Nguyễn Hữu Lai
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TSKH Phan Văn Tiệm 
Văn Pḥng Chính Phủ
PGS.TS. Trần Hậu Thự
ĐH Kinh tế Quốc dân
1995
43 Sử dụng công cụ giá cả thị trường trong kinh doanh của các xí nghiệp khai thác thuỷ lợi Việt Nam. Nguyễn Đại Lai
Bộ Thuỷ lợi
GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ
PGS.TS. Nguyễn Văn Thường
ĐH Kinh tế Quốc dân 
1993
44 Cơ chế h́nh thành giá xuất khẩu tôm đông lạnh và giá mua tôm nguyên liệu ở nước ta hiện nay.  Đỗ Như Khuê
Uỷ ban Vật giá
GS.TSKH. Phan Văn Tiệm
TS. Trần Hậu Thự
ĐH Kinh tế Quốc dân
1992
45 Phương pháp xây dựng hệ thống giá phục vụ quản lư kinh tế trong công nghiệp quốc pḥng. Lưu Văn Nghiêm
Quân chủng Pḥng không
GS.TSKH. Phan Văn Tiệm
Văn Pḥng Chính Phủ
TS. Trần Hậu Thự
ĐH Kinh tế Quốc dân
1992
46 Các h́nh thức can thiệp của Nhà nước với sự h́nh thành và vận dụng của giá nông sản phẩm ở Việt Nam. Nguyễn Tiến Thoả
Uỷ ban Vật giá
GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ
PGS.TS. Tăng Văn Bền
ĐH Kinh tế Quốc dân
1992
47 Hoàn thiện cơ chế h́nh thành và quản lư giá hàng dệt ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Vũ Thanh Hà
Uỷ ban Vật giá
TSKH. Lương Xuân Quỳ
TS. Nguyễn Thị Phương Nga
ĐH Kinh tế Quốc dân 
1991
48 Một số vấn đề về giá nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Vũ Thị Minh Hiền
Uỷ ban Vật giá
TSKH. Lương Xuân Quỳ
TS. Tăng Văn Bền
ĐH Kinh tế Quốc dân
1991
49 Phương pháp h́nh thành hệ thống giá mía đường ở Việt Nam. Lê Bảo Lâm
ĐH Kinh tế Tp.HCM
TS. Nguyễn Văn Thường
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Thị Hiền
Ủy ban vật giá
1990
50 Những vấn đề về phương pháp xác đ́nh giá mua hải sản khai thác ở VN Thái Đắc Liệt
Uỷ ban Vật giá Kiên Giang
TS. Nguyễn Xuân Ngà
Bộ GD&ĐT
TS. Nguyễn Văn Thường
ĐH Kinh tế Quốc dân
1988
51 Cung cấp hàng hoá giá bán lẻ hàng lương thực thực phẩm ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bùi Văn Hồng
Uỷ ban Vật giá
TS. Trần Hậu Thự
TS. Nguyễn Văn Thường
ĐH Kinh tế Quốc dân
1988
52 Những vấn đề cơ bản về lư luận và phương pháp xác đ́nh giá mua hải sản khai thác ở Việt Nam. Nguyễn Thị Phương Nga
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Trần Xuân Giá
TS. Lương Xuân Quỳ
ĐH Kinh tế Quốc dân
1985
53 (* * * * * * * *  * * * * *) Trần Hậu Thự
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Phan Văn Tiệm
TS. Trần Xuân Giá
ĐH Kinh tế Quốc dân
1980
54 Một số vấn đề phương pháp luận h́nh thành hệ thống giá bán buôn vật liệu xây dựng ở nước ta. Phạm Thanh Hải
Bộ Xây dựng
TS. Dương Văn Long
TS. Trần Hậu Thự
ĐH Kinh tế Quốc dân
1987
55 Những vấn đề cơ bản của phương pháp luận phản ánh giá cả thị trường thế giới vào hệ thống giá trong nước thông qua giá xuất nhập khẩu trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam. Nguyễn Văn Bảy
Uỷ ban Vật giá
TS. Phan Văn Tiệm
TS. Nguyễn Văn Thường
ĐH Kinh tế Quốc dân
1987