USD xuống thấp nhất 16 tháng, vàng vọt qua 1.500 USD/oz USD xuống thấp nhất 16 tháng, vàng vọt qua 1.500 USD/oz - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Giá vàng trong phiên giao dịch đêm qua trên sàn New York tiếp tục tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới và đã chính thức vượt ngưỡng 1.500 USD/ounce do USD xuống mức thấp nhất 16 tháng, khủng hoảng nợ tại châu Âu ngày càng phức tạp.. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

USD xuống thấp nhất 16 tháng, vàng vọt qua 1.500 USD/oz Giá vàng trong phiên giao dịch đêm qua trên sàn New York tiếp tục tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới và đã chính thức vượt ngưỡng 1.500 USD/ounce do USD xuống mức thấp nhất 16 tháng, khủng hoảng nợ tại châu Âu ngày càng phức tạp.. Giá vàng trong phiên giao dịch đêm qua trên sàn New York tiếp tục tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới và đã chính thức vượt ngưỡng 1.500 USD/ounce do USD xuống mức thấp nhất 16 tháng, khủng hoảng nợ tại châu Âu ngày càng phức tạp và bất ổn tại Trung Đông, Bắc Phi chưa có hồi kết. Tới đầu giờ sáng 21/4, vàng trên thị trường châu Á tiếp tục tăng mạnh. Tính tới 8h50 sáng 21/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao tháng 6 tiếp tục tăng thêm 8,6 USD (+0,57%) lên 1.507,5 USD/ounce. Vàng giao ngay tăng 4,6 USD lên 1.506,6 USD/ounce. Tính trong tháng này, giá vàng đã lập kỷ lục 9 lần do đồng USD suy yếu. Bạc đêm qua cũng đã tăng vọt và lần đầu tiên kể từ năm 1980 lên trên ngưỡng 45 USD/ounce. Vàng tăng giá chủ yếu do đồng USD suy yếu mạnh sau khi tổ chức đánh giá tín nhiệm S&P hạ triển vọng nợ của Mỹ từ “ổn định” xuống “tiêu cực”. Đồng USD đêm qua đã giảm 1% so với rổ 6 loại tiền tệ chủ yếu xuống mức thấp nhất trong 16 tháng qua. USD giảm là yếu tố chính kéo vàng lên giá trong suốt hai năm qua. Trong một năm qua, vàng đã tăng 32%, trong khi USD giảm 8,2%. “Đối với đồng USD, tuyên bố của S&P giống như bạn phải nhận thêm một đòn nữa dù đã ngã khụy. Đồng USD đang mất đi vị thế vua của mình, và vàng đang là một lựa chọn thay thế”, Matt Zeman, một chiến lược gia cao cấp của Công ty Kingsview Financial tại Chicago nói. Một điểm đáng lo ngại hơn là Bộ Tài chính Mỹ vừa dự tính rằng chính phủ Mỹ sẽ đạt ngưỡng trần nợ 14,3 nghìn tỷ trong thời gian không quá ngày 16/5 tới và khả năng mất thanh toán sẽ xảy ra vào đầu tháng 7. Hà Linh (Theo BLB) // USD xuong thap nhat 16 thang, vang vot qua 1.500 USD/oz Gia vang trong phien giao dich dem qua tren san New York tiep tuc tang vot len muc cao kY luc moi va da chinh thuc vuot nguong 1.500 USD/ounce do USD xuong muc thap nhat 16 thang, khung hoang no tai chau Au ngay cang phuc tap.. Gia vang trong phien giao dich dem qua tren san New York tiep tuc tang vot len muc cao kY luc moi va da chinh thuc vuot nguong 1.500 USD/ounce do USD xuong muc thap nhat 16 thang, khung hoang no tai chau Au ngay cang phuc tap va bat on tai Trung Dong, Bac Phi chua co hoi ket. Toi dau gio sang 21/4, vang tren thi truong chau A tiep tuc tang manh. Tinh toi 8h50 sang 21/4 (gio Viet Nam), gia vang giao thang 6 tiep tuc tang them 8,6 USD (+0,57%) len 1.507,5 USD/ounce. Vang giao ngay tang 4,6 USD len 1.506,6 USD/ounce. Tinh trong thang nay, gia vang da lap kY luc 9 lan do dong USD suy yeu. Bac dem qua cung da tang vot va lan dau tien ke tu nam 1980 len tren nguong 45 USD/ounce. Vang tang gia chu yeu do dong USD suy yeu manh sau khi to chuc danh gia tin nhiem S&P ha trien vong no cua MY tu “on dinh” xuong “tieu cuc”. Dong USD dem qua da giam 1% so voi ro 6 loai tien te chu yeu xuong muc thap nhat trong 16 thang qua. USD giam la yeu to chinh keo vang len gia trong suot hai nam qua. Trong mot nam qua, vang da tang 32%, trong khi USD giam 8,2%. “Doi voi dong USD, tuyen bo cua S&P giong nhu ban phai nhan them mot don nua du da nga khuy. Dong USD dang mat di vi the vua cua minh, va vang dang la mot lua chon thay the”, Matt Zeman, mot chien luoc gia cao cap cua Cong ty Kingsview Financial tai Chicago noi. Mot diem dang lo ngai hon la Bo Tai chinh MY vua du tinh rang chinh phu MY se dat nguong tran no 14,3 nghin tY trong thoi gian khong qua ngay 16/5 toi va kha nang mat thanh toan se xay ra vao dau thang 7. Ha Linh (Theo BLB) //

USD xuống thấp nhất 16 tháng, vàng vọt qua 1.500 USD/oz Giá vàng trong phiên giao dịch đêm qua trên sàn New York tiếp tục tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới và đã chính thức vượt ngưỡng 1.500 USD/ounce do USD xuống mức thấp nhất 16 tháng, khủng hoảng nợ tại châu Âu ngày càng phức tạp.. Giá vàng trong phiên giao dịch đêm qua trên sàn New York tiếp tục tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới và đã chính thức vượt ngưỡng 1.500 USD/ounce do USD xuống mức thấp nhất 16 tháng, khủng hoảng nợ tại châu Âu ngày càng phức tạp và bất ổn tại Trung Đông, Bắc Phi chưa có hồi kết. Tới đầu giờ sáng 21/4, vàng trên thị trường châu Á tiếp tục tăng mạnh. Tính tới 8h50 sáng 21/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao tháng 6 tiếp tục tăng thêm 8,6 USD (+0,57%) lên 1.507,5 USD/ounce. Vàng giao ngay tăng 4,6 USD lên 1.506,6 USD/ounce. Tính trong tháng này, giá vàng đã lập kỷ lục 9 lần do đồng USD suy yếu. Bạc đêm qua cũng đã tăng vọt và lần đầu tiên kể từ năm 1980 lên trên ngưỡng 45 USD/ounce. Vàng tăng giá chủ yếu do đồng USD suy yếu mạnh sau khi tổ chức đánh giá tín nhiệm S&P hạ triển vọng nợ của Mỹ từ “ổn định” xuống “tiêu cực”. Đồng USD đêm qua đã giảm 1% so với rổ 6 loại tiền tệ chủ yếu xuống mức thấp nhất trong 16 tháng qua. USD giảm là yếu tố chính kéo vàng lên giá trong suốt hai năm qua. Trong một năm qua, vàng đã tăng 32%, trong khi USD giảm 8,2%. “Đối với đồng USD, tuyên bố của S&P giống như bạn phải nhận thêm một đòn nữa dù đã ngã khụy. Đồng USD đang mất đi vị thế vua của mình, và vàng đang là một lựa chọn thay thế”, Matt Zeman, một chiến lược gia cao cấp của Công ty Kingsview Financial tại Chicago nói. Một điểm đáng lo ngại hơn là Bộ Tài chính Mỹ vừa dự tính rằng chính phủ Mỹ sẽ đạt ngưỡng trần nợ 14,3 nghìn tỷ trong thời gian không quá ngày 16/5 tới và khả năng mất thanh toán sẽ xảy ra vào đầu tháng 7. Hà Linh (Theo BLB) //file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business