Vàng thế giới xuyên thủng mức đỉnh 1.500 USD Vàng thế giới xuyên thủng mức đỉnh 1.500 USD - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Giá vàng thế giới tiếp tục tăng xuyên thủng mức kỷ lục 1.500 USD/ounce, khi các nhà đầu tư mua vàng chống lại nguy cơ lạm phát gia tăng. Phiên châu Á sáng nay (21-4), giá vàng tiếp tục giữ đỉnh 1.500,80 USD/ounce. Giá vàng.. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Vàng thế giới xuyên thủng mức đỉnh 1.500 USD Giá vàng thế giới tiếp tục tăng xuyên thủng mức kỷ lục 1.500 USD/ounce, khi các nhà đầu tư mua vàng chống lại nguy cơ lạm phát gia tăng. Phiên châu Á sáng nay (21-4), giá vàng tiếp tục giữ đỉnh 1.500,80 USD/ounce. Giá vàng.. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng xuyên thủng mức kỷ lục 1.500 USD/ounce, khi các nhà đầu tư mua vàng chống lại nguy cơ lạm phát gia tăng. Phiên châu Á sáng nay (21-4), giá vàng tiếp tục giữ đỉnh 1.500,80 USD/ounce. Giá vàng trong nước hiện đã tăng mạnh lên 37,65 triệu đồng/lượng. Trong phiên New York đêm qua (giờ Việt Nam) đã có lúc vàng giao ngay vọt tăng lên mốc cao nhất mọi thời đại 1.505,70 USD/ounce. Chốt phiên vàng giao ngay đã tăng 0,4% lên mức 1.500,50 USD/ounce, mức tăng gấp 4 % trong 8 ngày qua. Giá vàng liên tiếp được hỗ trợ do những lo lắng về lạm phát gia tăng ở châu Á, đặc biệt tại các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ. Các nước Mỹ Latinh hiện cũng có tình trạng tương tự. Các dấu hiệu của lạm phát trên toàn thế giới đang trở thành nền tảng cho giá vàng. Những đột phá về giá đã vượt qua những dự kiến của nhiều chuyên gia. Tại Barzil, lạm phát đã tăng tốc tới mức nguy hiểm trong tháng 4, trong khi Mexico tỷ lệ lạm phát đã leo lên trên mức mục tiêu của kế hoạch là 3.0%. Ở các quốc gia châu Á vàng được thúc đẩy mua bởi lạm phát cũng gia tăng. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đã báo cáo lạm phát kỳ vọng cao hơn. Trong khi đó, tại Mỹ đồng đô la đã tụt giảm khá mạnh cùng giá cả ngũ cốc, dầu và nhiên liệu. Mối lo ngại lạm phát đã hỗ trợ mạnh cho vàng ở các phiên tại thị trường New York, khi các nhà đầu tư quay sang đổ vốn vào vàng song song cùng với tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu. Theo các nhà phần tích, thời điểm này, chính phủ Mỹ đã không có sự thay đổi sự mất cần bằng tài chính và Cục Dự trữ Liên bang vẫn tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. Giá vàng dự kiến sẽ được củng cố vững chắc từ sự không chắc chắn từ việc Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ sau khi gói nới lỏng tiền tệ lên tới 600 tỷ USD mua trái phiếu chính phủ kết thúc vào tháng 6 tới. Cũng theo giới phân tích dự đoán, nếu S&P cắt giảm xếp hạng tín dụng trong dài hạn đối với Hoa Kỳ, khả năng sẽ là cuộc tăng mạnh của giá vàng. Thị trường vàng trong nước đang có sự sôi động trở lại. Giá vàng trong nước ngay từ chiều qua đã tiếp tục tăng cao hơn so với giá buổi sáng cùng ngày, khi vàng thế giới xuyên thủng mốc 1.500 USD/ounce. Cuối giờ chiều ngày hôm qua, giá vàng SJC giao dịch mua vào bán ra ở mức 37,48 - 37,58 triệu đồng/lượng. Vàng miếng Rồng Thăng Long có mức 37,44 -37,58 triệu đồng/lượng. Mở cửa giao dịch sáng nay (21-4), các thương hiệu vàng đã nhanh chóng tăng thêm gần 100 nghìn đồng/lượng. Vàng miếng Thần Tài của Sacombank mua vào - bán ra ở mức 37,51 -37,64 triệu đồng/lượng. Vàng SJC Hà Nội có giá 37,52 -37,37,61 triệu đồng/lượng. Giá vàng chính thức phá mốc 1.500 USD Giá vàng bất ngờ phi lên 37,5 triệu Theo Đinh Bách (VnMedia) // Vang the gioi xuyen thung muc dinh 1.500 USD Gia vang the gioi tiep tuc tang xuyen thung muc kY luc 1.500 USD/ounce, khi cac nha dau tu mua vang chong lai nguy co lam phat gia tang. Phien chau A sang nay (21-4), gia vang tiep tuc giu dinh 1.500,80 USD/ounce. Gia vang.. Gia vang the gioi tiep tuc tang xuyen thung muc kY luc 1.500 USD/ounce, khi cac nha dau tu mua vang chong lai nguy co lam phat gia tang. Phien chau A sang nay (21-4), gia vang tiep tuc giu dinh 1.500,80 USD/ounce. Gia vang trong nuoc hien da tang manh len 37,65 trieu dong/luong. Trong phien New York dem qua (gio Viet Nam) da co luc vang giao ngay vot tang len moc cao nhat moi thoi dai 1.505,70 USD/ounce. Chot phien vang giao ngay da tang 0,4% len muc 1.500,50 USD/ounce, muc tang gap 4 % trong 8 ngay qua. Gia vang lien tiep duoc ho tro do nhung lo lang ve lam phat gia tang o chau A, dac biet tai cac nen kinh te lon nhu Trung Quoc, An Do. Cac nuoc MY Latinh hien cung co tinh trang tuong tu. Cac dau hieu cua lam phat tren toan the gioi dang tro thanh nen tang cho gia vang. Nhung dot pha ve gia da vuot qua nhung du kien cua nhieu chuyen gia. Tai Barzil, lam phat da tang toc toi muc nguy hiem trong thang 4, trong khi Mexico tY le lam phat da leo len tren muc muc tieu cua ke hoach la 3.0%. O cac quoc gia chau A vang duoc thuc day mua boi lam phat cung gia tang. Ca Trung Quoc va An Do da bao cao lam phat kY vong cao hon. Trong khi do, tai MY dong do la da tut giam kha manh cung gia ca ngu coc, dau va nhien lieu. Moi lo ngai lam phat da ho tro manh cho vang o cac phien tai thi truong New York, khi cac nha dau tu quay sang do von vao vang song song cung voi tai san rui ro hon nhu co phieu. Theo cac nha phan tich, thoi diem nay, chinh phu MY da khong co su thay doi su mat can bang tai chinh va Cuc Du tru Lien bang van tiep tuc duy tri chinh sach tien te noi long. Gia vang du kien se duoc cung co vung chac tu su khong chac chan tu viec Hoa KY se dieu chinh chinh sach tien te sau khi goi noi long tien te len toi 600 tY USD mua trai phieu chinh phu ket thuc vao thang 6 toi. Cung theo gioi phan tich du doan, neu S&P cat giam xep hang tin dung trong dai han doi voi Hoa KY, kha nang se la cuoc tang manh cua gia vang. Thi truong vang trong nuoc dang co su soi dong tro lai. Gia vang trong nuoc ngay tu chieu qua da tiep tuc tang cao hon so voi gia buoi sang cung ngay, khi vang the gioi xuyen thung moc 1.500 USD/ounce. Cuoi gio chieu ngay hom qua, gia vang SJC giao dich mua vao ban ra o muc 37,48 - 37,58 trieu dong/luong. Vang mieng Rong Thang Long co muc 37,44 -37,58 trieu dong/luong. Mo cua giao dich sang nay (21-4), cac thuong hieu vang da nhanh chong tang them gan 100 nghin dong/luong. Vang mieng Than Tai cua Sacombank mua vao - ban ra o muc 37,51 -37,64 trieu dong/luong. Vang SJC Ha Noi co gia 37,52 -37,37,61 trieu dong/luong. Gia vang chinh thuc pha moc 1.500 USD Gia vang bat ngo phi len 37,5 trieu Theo Dinh Bach (VnMedia) //

Vàng thế giới xuyên thủng mức đỉnh 1.500 USD Giá vàng thế giới tiếp tục tăng xuyên thủng mức kỷ lục 1.500 USD/ounce, khi các nhà đầu tư mua vàng chống lại nguy cơ lạm phát gia tăng. Phiên châu Á sáng nay (21-4), giá vàng tiếp tục giữ đỉnh 1.500,80 USD/ounce. Giá vàng.. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng xuyên thủng mức kỷ lục 1.500 USD/ounce, khi các nhà đầu tư mua vàng chống lại nguy cơ lạm phát gia tăng. Phiên châu Á sáng nay (21-4), giá vàng tiếp tục giữ đỉnh 1.500,80 USD/ounce. Giá vàng trong nước hiện đã tăng mạnh lên 37,65 triệu đồng/lượng. Trong phiên New York đêm qua (giờ Việt Nam) đã có lúc vàng giao ngay vọt tăng lên mốc cao nhất mọi thời đại 1.505,70 USD/ounce. Chốt phiên vàng giao ngay đã tăng 0,4% lên mức 1.500,50 USD/ounce, mức tăng gấp 4 % trong 8 ngày qua. Giá vàng liên tiếp được hỗ trợ do những lo lắng về lạm phát gia tăng ở châu Á, đặc biệt tại các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ. Các nước Mỹ Latinh hiện cũng có tình trạng tương tự. Các dấu hiệu của lạm phát trên toàn thế giới đang trở thành nền tảng cho giá vàng. Những đột phá về giá đã vượt qua những dự kiến của nhiều chuyên gia. Tại Barzil, lạm phát đã tăng tốc tới mức nguy hiểm trong tháng 4, trong khi Mexico tỷ lệ lạm phát đã leo lên trên mức mục tiêu của kế hoạch là 3.0%. Ở các quốc gia châu Á vàng được thúc đẩy mua bởi lạm phát cũng gia tăng. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đã báo cáo lạm phát kỳ vọng cao hơn. Trong khi đó, tại Mỹ đồng đô la đã tụt giảm khá mạnh cùng giá cả ngũ cốc, dầu và nhiên liệu. Mối lo ngại lạm phát đã hỗ trợ mạnh cho vàng ở các phiên tại thị trường New York, khi các nhà đầu tư quay sang đổ vốn vào vàng song song cùng với tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu. Theo các nhà phần tích, thời điểm này, chính phủ Mỹ đã không có sự thay đổi sự mất cần bằng tài chính và Cục Dự trữ Liên bang vẫn tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. Giá vàng dự kiến sẽ được củng cố vững chắc từ sự không chắc chắn từ việc Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ sau khi gói nới lỏng tiền tệ lên tới 600 tỷ USD mua trái phiếu chính phủ kết thúc vào tháng 6 tới. Cũng theo giới phân tích dự đoán, nếu S&P cắt giảm xếp hạng tín dụng trong dài hạn đối với Hoa Kỳ, khả năng sẽ là cuộc tăng mạnh của giá vàng. Thị trường vàng trong nước đang có sự sôi động trở lại. Giá vàng trong nước ngay từ chiều qua đã tiếp tục tăng cao hơn so với giá buổi sáng cùng ngày, khi vàng thế giới xuyên thủng mốc 1.500 USD/ounce. Cuối giờ chiều ngày hôm qua, giá vàng SJC giao dịch mua vào bán ra ở mức 37,48 - 37,58 triệu đồng/lượng. Vàng miếng Rồng Thăng Long có mức 37,44 -37,58 triệu đồng/lượng. Mở cửa giao dịch sáng nay (21-4), các thương hiệu vàng đã nhanh chóng tăng thêm gần 100 nghìn đồng/lượng. Vàng miếng Thần Tài của Sacombank mua vào - bán ra ở mức 37,51 -37,64 triệu đồng/lượng. Vàng SJC Hà Nội có giá 37,52 -37,37,61 triệu đồng/lượng. Giá vàng chính thức phá mốc 1.500 USD Giá vàng bất ngờ phi lên 37,5 triệu Theo Đinh Bách (VnMedia) //file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business