Vé khứ hồi tới Đông Nam Á giảm xuống dưới 2 triệu Vé khứ hồi tới Đông Nam Á giảm xuống dưới 2 triệu - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Theo chương trình khuyến mại của Vietnam Airlines dành cho khách hàng đi du lịch quốc tế giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8, giá vé khứ hồi từ Hà Nội hoặc TP.Hồ Chí Minh tới hàng loạt nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan,.. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Vé khứ hồi tới Đông Nam Á giảm xuống dưới 2 triệu Theo chương trình khuyến mại của Vietnam Airlines dành cho khách hàng đi du lịch quốc tế giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8, giá vé khứ hồi từ Hà Nội hoặc TP.Hồ Chí Minh tới hàng loạt nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan,.. - Theo chương trình khuyến mại của Vietnam Airlines dành cho khách hàng đi du lịch quốc tế giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8, giá vé khứ hồi từ Hà Nội hoặc TP.Hồ Chí Minh tới hàng loạt nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore...giảm xuống dưới 2 triệu đồng. Nằm trong khuôn khổ chương trình “Cất cánh dễ dàng hơn với thẻ nội địa”, Vietnam Airlines áp dụng nhiều mức giá ưu đãi trên các đường bay quốc tế dành riêng cho các chủ thẻ đặt mua vé điện tử trên website www.vietnamairlines.com và thực hiện thanh toán trả ngay trên website hoặc thanh toán trả sau trên các kênh giao dịch điện tử ATM, SMS, Internet Banking … của các ngân hàng. Chương trình áp dụng cho khách hàng đặt vé trong giai đoạn từ 22/4 đến 24/4/2011. Mức giá vé và hành trình cụ thể như sau Hành trình từ Hà Nội/TP Hồ Chí Minh Thời gian bay (năm 2011) Giá vé khứ hồi (VNĐ) Đến Băngkok (Thái Lan) 1/5- 31/5 và 16/7-15/8 1.439.000 Đến Kuala Lumpur (Malaysia)/ Singapore 1/5 - 15/8 1.439.000 -1.857.000 Đến Răng-gun (Myanma) 1/5 - 31/7 1,857,000 Đến Bắc Kinh, Quảng Châu, Côn Minh (Trung Quốc) 1/5 - 30/6 1.857.000 -3.942.000 Đến Hồng Kông, Thượng Hải (Trung Quốc) 6/5- 14/6 3.942.000 Được biết các mức giá vé trên chưa bao gồm thuế, lệ phí xuất vé. Vé đã mua không được hoàn lại, đổi ngày bay hay đổi hành trình. Quỳnh Trang // Ve khu hoi toi Dong Nam A giam xuong duoi 2 trieu Theo chuong trinh khuyen mai cua Vietnam Airlines danh cho khach hang di du lich quoc te giai doan tu thang 5 den thang 8, gia ve khu hoi tu Ha Noi hoac TP.Ho Chi Minh toi hang loat nuoc trong khu vuc Dong Nam A nhu Thai Lan,.. - Theo chuong trinh khuyen mai cua Vietnam Airlines danh cho khach hang di du lich quoc te giai doan tu thang 5 den thang 8, gia ve khu hoi tu Ha Noi hoac TP.Ho Chi Minh toi hang loat nuoc trong khu vuc Dong Nam A nhu Thai Lan, Malaysia, Singapore...giam xuong duoi 2 trieu dong. Nam trong khuon kho chuong trinh “Cat canh de dang hon voi the noi dia”, Vietnam Airlines ap dung nhieu muc gia uu dai tren cac duong bay quoc te danh rieng cho cac chu the dat mua ve dien tu tren website www.vietnamairlines.com va thuc hien thanh toan tra ngay tren website hoac thanh toan tra sau tren cac kenh giao dich dien tu ATM, SMS, Internet Banking … cua cac ngan hang. Chuong trinh ap dung cho khach hang dat ve trong giai doan tu 22/4 den 24/4/2011. Muc gia ve va hanh trinh cu the nhu sau Hanh trinh tu Ha Noi/TP Ho Chi Minh Thoi gian bay (nam 2011) Gia ve khu hoi (VND) Den Bangkok (Thai Lan) 1/5- 31/5 va 16/7-15/8 1.439.000 Den Kuala Lumpur (Malaysia)/ Singapore 1/5 - 15/8 1.439.000 -1.857.000 Den Rang-gun (Myanma) 1/5 - 31/7 1,857,000 Den Bac Kinh, Quang Chau, Con Minh (Trung Quoc) 1/5 - 30/6 1.857.000 -3.942.000 Den Hong Kong, Thuong Hai (Trung Quoc) 6/5- 14/6 3.942.000 Duoc biet cac muc gia ve tren chua bao gom thue, le phi xuat ve. Ve da mua khong duoc hoan lai, doi ngay bay hay doi hanh trinh. QuYnh Trang //

Vé khứ hồi tới Đông Nam Á giảm xuống dưới 2 triệu Theo chương trình khuyến mại của Vietnam Airlines dành cho khách hàng đi du lịch quốc tế giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8, giá vé khứ hồi từ Hà Nội hoặc TP.Hồ Chí Minh tới hàng loạt nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan,.. - Theo chương trình khuyến mại của Vietnam Airlines dành cho khách hàng đi du lịch quốc tế giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8, giá vé khứ hồi từ Hà Nội hoặc TP.Hồ Chí Minh tới hàng loạt nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore...giảm xuống dưới 2 triệu đồng. Nằm trong khuôn khổ chương trình “Cất cánh dễ dàng hơn với thẻ nội địa”, Vietnam Airlines áp dụng nhiều mức giá ưu đãi trên các đường bay quốc tế dành riêng cho các chủ thẻ đặt mua vé điện tử trên website www.vietnamairlines.com và thực hiện thanh toán trả ngay trên website hoặc thanh toán trả sau trên các kênh giao dịch điện tử ATM, SMS, Internet Banking … của các ngân hàng. Chương trình áp dụng cho khách hàng đặt vé trong giai đoạn từ 22/4 đến 24/4/2011. Mức giá vé và hành trình cụ thể như sau Hành trình từ Hà Nội/TP Hồ Chí Minh Thời gian bay (năm 2011) Giá vé khứ hồi (VNĐ) Đến Băngkok (Thái Lan) 1/5- 31/5 và 16/7-15/8 1.439.000 Đến Kuala Lumpur (Malaysia)/ Singapore 1/5 - 15/8 1.439.000 -1.857.000 Đến Răng-gun (Myanma) 1/5 - 31/7 1,857,000 Đến Bắc Kinh, Quảng Châu, Côn Minh (Trung Quốc) 1/5 - 30/6 1.857.000 -3.942.000 Đến Hồng Kông, Thượng Hải (Trung Quốc) 6/5- 14/6 3.942.000 Được biết các mức giá vé trên chưa bao gồm thuế, lệ phí xuất vé. Vé đã mua không được hoàn lại, đổi ngày bay hay đổi hành trình. Quỳnh Trang //file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business