Vn-Index lùi sát mốc 480 điểm Vn-Index lùi sát mốc 480 điểm - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hôm nay, 10/1, Vn-Index và HNX-Index tiếp tục để mất điểm. Nguyên nhân do cả Vn-Index và HNX-Index để tuột mất điểm ở phiên giao dịch cuối tuần trước đã tác động không nhỏ đến tâm lý của các nhà đầu tư (NĐT). Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Vn-Index lùi sát mốc 480 điểm Hôm nay, 10/1, Vn-Index và HNX-Index tiếp tục để mất điểm. Nguyên nhân do cả Vn-Index và HNX-Index để tuột mất điểm ở phiên giao dịch cuối tuần trước đã tác động không nhỏ đến tâm lý của các nhà đầu tư (NĐT). Hôm nay, 10/1, Vn-Index và HNX-Index tiếp tục để mất điểm. Nguyên nhân do cả Vn-Index và HNX-Index để tuột mất điểm ở phiên giao dịch cuối tuần trước đã tác động không nhỏ đến tâm lý của các nhà đầu tư (NĐT). Mở phiên, dù Vn-Index tăng thêm 1,85 điểm (0,38%), lên mức 483,71 điểm, tuy nhiên, giao dịch trên toàn thị trường diễn ra khá trầm lắng. Chỉ có 781 giao dịch được thực hiện với 624.187 cổ phiếu khớp lệnh tương ứng với 15,443 tỉ đồng giá trị cổ phiếu khớp lệnh. Đây là mức thấp nhất kể từ phiên giao dịch đầu năm 2011. Kết thúc đợt 1, thị trường có 37 mã cổ phiếu tăng giá, 35 mã đứng giá và cũng chỉ có 56 mã cổ phiếu giảm giá. Tâm lý chờ đợi thông tin báo cáo quý IV của doanh nghiệp khiến NĐT thận trọng hơn trong giao dịch (Ảnh minh họa) Sang đợt giao dịch tiếp theo, tâm lý chờ đợi xuất hiện rõ rệt, thị trường chứng khoán bắt đầu đi xuống. Vn-Index mất 1,37 điểm (0,28%), còn 480,49 điểm, với 17,8 triệu cổ phiếu khớp lệnh tương đương 608,7 tỉ đồng. Ở đợt giao dịch này, các mã cổ phiếu đồng loạt giảm giá, có tới 184 mã giảm giá. Những nỗ lực để đẩy giá lên cũng chỉ làm tăng thêm 4 mã cổ phiếu tăng giá, đưa tổng số cổ phiếu tăng giá ở đợt 2 lên con số 41 mã. Đóng cửa thị trường, Vn-Index ở mức 480,55 điểm, mất 1,31 điểm (0,27%) so với lúc mở phiên. Có 22.332 giao dịch được thực hiện với trên 33,8 triệu cổ phiếu giao dịch tương đương với hơn 790 tỉ đồng. Trong khi hoạt động giao dịch của NĐT trong nước diễn ra thận trọng với tâm lý chờ đợi thông tin thì giao dịch của NĐT với các cổ phiếu ngoại lại tăng mạnh lên gần 4,377 triệu cổ phiếu tương đương 155,6 tỉ đồng so với 3,1 triệu cổ phiếu được giao dịch ở phiên giao dịch cuối tuần trước. Là khối lượng giao dịch lớn nhất trong những phiên gần đây. Toàn phiên có 50 mã cổ phiếu tăng giá, 27 mã đứng giá và gần 200 mã giảm giá. Dẫn đầu top 5 nhóm cổ phiểu tăng giá nhiều nhất toàn phiên là cổ phiếu mang mã HAI, tăng 4,94% so với giá mở cửa. Đây cũng là cổ phiếu nằm đã xuất hiện trong nhóm cổ phiếu giảm giá nhiều nhất của phiên trước đó. Các cổ phiếu của PAN, VPL, SRC vẫn tiếp tục trụ lại, ngoài ra còn có sự xuất hiện của mã cổ phiếu HVX trong top 5 của nhóm này. Nhóm các cổ phiếu giảm giá nhiều nhất ngoài MHC là mã đã nằm trong nhóm này ở phiên trước, 4 mã còn lại đều là mã cổ phiếu mới, đó là CTI, TS4, DLG và CAD. Sàn giao dịch trầm lắng hơn (Ảnh minh họa) Nhóm cổ phiếu có khối lượng và giá trị khớp lệnh nhiều nhất vẫn là các mã của những doanh nghiệp có tiếng trên thị trường, một sự khác biệt duy nhất ở hai nhóm này là các mã cổ phiếu thay nhau chiếm lĩnh vị trí đứng đầu. Trong đó, cổ phiếu mang mã STB là cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh lớn nhất với 2,4 triệu cổ phiếu, chiếm 7,51% tỷ trọng khớp lệnh. Mã cổ phiếu SSI tiếp tục đứng đầu nhóm cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn nhất với trên 2,1 triệu cổ phiếu tương đương 65 tỉ đồng, chiếm 8.84% giá trị khớp lệnh. Vẫn là sắc đỏ bao trùm bảng giao dịch của sàn HNX, chỉ số HNX-Index lùi xuống còn 107,47 điểm, mất 2,57 điểm (2,34%) so với mở phiên. Tổng khối lượng giao dịch trên 31,4 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch toàn phiên ở mức 592,5 tỉ đồng. Trong đó, khối lượng cổ phiếu khớp lệnh liên tục đạt 31.032,6 nghìn cổ phiếu, khối lượng thỏa thuận 408.556 cổ phiếu, tương đương với trên 10,878 tỉ đồng. Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất ở phiên giao dịch này mang mã HTB, tăng 3,8% so với giá mở cửa, tiếp đó là các mã WCS, NBC, VC2, KTS. Và giảm nhiều nhất là các mã cổ phiếu MIC, DAC, MKV, VBH, SVI. Việt Báo (Theo ANTĐ) Vn-Index lui sat moc 480 diem Hom nay, 10/1, Vn-Index va HNX-Index tiep tuc de mat diem. Nguyen nhan do ca Vn-Index va HNX-Index de tuot mat diem o phien giao dich cuoi tuan truoc da tac dong khong nho den tam lY cua cac nha dau tu (NDT). Hom nay, 10/1, Vn-Index va HNX-Index tiep tuc de mat diem. Nguyen nhan do ca Vn-Index va HNX-Index de tuot mat diem o phien giao dich cuoi tuan truoc da tac dong khong nho den tam lY cua cac nha dau tu (NDT). Mo phien, du Vn-Index tang them 1,85 diem (0,38%), len muc 483,71 diem, tuy nhien, giao dich tren toan thi truong dien ra kha tram lang. Chi co 781 giao dich duoc thuc hien voi 624.187 co phieu khop lenh tuong ung voi 15,443 ti dong gia tri co phieu khop lenh. Day la muc thap nhat ke tu phien giao dich dau nam 2011. Ket thuc dot 1, thi truong co 37 ma co phieu tang gia, 35 ma dung gia va cung chi co 56 ma co phieu giam gia. Tam lY cho doi thong tin bao cao quY IV cua doanh nghiep khien NDT than trong hon trong giao dich (Anh minh hoa) Sang dot giao dich tiep theo, tam lY cho doi xuat hien ro ret, thi truong chung khoan bat dau di xuong. Vn-Index mat 1,37 diem (0,28%), con 480,49 diem, voi 17,8 trieu co phieu khop lenh tuong duong 608,7 ti dong. O dot giao dich nay, cac ma co phieu dong loat giam gia, co toi 184 ma giam gia. Nhung no luc de day gia len cung chi lam tang them 4 ma co phieu tang gia, dua tong so co phieu tang gia o dot 2 len con so 41 ma. Dong cua thi truong, Vn-Index o muc 480,55 diem, mat 1,31 diem (0,27%) so voi luc mo phien. Co 22.332 giao dich duoc thuc hien voi tren 33,8 trieu co phieu giao dich tuong duong voi hon 790 ti dong. Trong khi hoat dong giao dich cua NDT trong nuoc dien ra than trong voi tam lY cho doi thong tin thi giao dich cua NDT voi cac co phieu ngoai lai tang manh len gan 4,377 trieu co phieu tuong duong 155,6 ti dong so voi 3,1 trieu co phieu duoc giao dich o phien giao dich cuoi tuan truoc. La khoi luong giao dich lon nhat trong nhung phien gan day. Toan phien co 50 ma co phieu tang gia, 27 ma dung gia va gan 200 ma giam gia. Dan dau top 5 nhom co phieu tang gia nhieu nhat toan phien la co phieu mang ma HAI, tang 4,94% so voi gia mo cua. Day cung la co phieu nam da xuat hien trong nhom co phieu giam gia nhieu nhat cua phien truoc do. Cac co phieu cua PAN, VPL, SRC van tiep tuc tru lai, ngoai ra con co su xuat hien cua ma co phieu HVX trong top 5 cua nhom nay. Nhom cac co phieu giam gia nhieu nhat ngoai MHC la ma da nam trong nhom nay o phien truoc, 4 ma con lai deu la ma co phieu moi, do la CTI, TS4, DLG va CAD. San giao dich tram lang hon (Anh minh hoa) Nhom co phieu co khoi luong va gia tri khop lenh nhieu nhat van la cac ma cua nhung doanh nghiep co tieng tren thi truong, mot su khac biet duy nhat o hai nhom nay la cac ma co phieu thay nhau chiem linh vi tri dung dau. Trong do, co phieu mang ma STB la co phieu co khoi luong khop lenh lon nhat voi 2,4 trieu co phieu, chiem 7,51% tY trong khop lenh. Ma co phieu SSI tiep tuc dung dau nhom co phieu co gia tri khop lenh lon nhat voi tren 2,1 trieu co phieu tuong duong 65 ti dong, chiem 8.84% gia tri khop lenh. Van la sac do bao trum bang giao dich cua san HNX, chi so HNX-Index lui xuong con 107,47 diem, mat 2,57 diem (2,34%) so voi mo phien. Tong khoi luong giao dich tren 31,4 trieu co phieu, gia tri giao dich toan phien o muc 592,5 ti dong. Trong do, khoi luong co phieu khop lenh lien tuc dat 31.032,6 nghin co phieu, khoi luong thoa thuan 408.556 co phieu, tuong duong voi tren 10,878 ti dong. Co phieu tang gia nhieu nhat o phien giao dich nay mang ma HTB, tang 3,8% so voi gia mo cua, tiep do la cac ma WCS, NBC, VC2, KTS. Va giam nhieu nhat la cac ma co phieu MIC, DAC, MKV, VBH, SVI. Viet Bao (Theo ANTD)

Vn-Index lùi sát mốc 480 điểm Hôm nay, 10/1, Vn-Index và HNX-Index tiếp tục để mất điểm. Nguyên nhân do cả Vn-Index và HNX-Index để tuột mất điểm ở phiên giao dịch cuối tuần trước đã tác động không nhỏ đến tâm lý của các nhà đầu tư (NĐT). Hôm nay, 10/1, Vn-Index và HNX-Index tiếp tục để mất điểm. Nguyên nhân do cả Vn-Index và HNX-Index để tuột mất điểm ở phiên giao dịch cuối tuần trước đã tác động không nhỏ đến tâm lý của các nhà đầu tư (NĐT). Mở phiên, dù Vn-Index tăng thêm 1,85 điểm (0,38%), lên mức 483,71 điểm, tuy nhiên, giao dịch trên toàn thị trường diễn ra khá trầm lắng. Chỉ có 781 giao dịch được thực hiện với 624.187 cổ phiếu khớp lệnh tương ứng với 15,443 tỉ đồng giá trị cổ phiếu khớp lệnh. Đây là mức thấp nhất kể từ phiên giao dịch đầu năm 2011. Kết thúc đợt 1, thị trường có 37 mã cổ phiếu tăng giá, 35 mã đứng giá và cũng chỉ có 56 mã cổ phiếu giảm giá. Tâm lý chờ đợi thông tin báo cáo quý IV của doanh nghiệp khiến NĐT thận trọng hơn trong giao dịch (Ảnh minh họa) Sang đợt giao dịch tiếp theo, tâm lý chờ đợi xuất hiện rõ rệt, thị trường chứng khoán bắt đầu đi xuống. Vn-Index mất 1,37 điểm (0,28%), còn 480,49 điểm, với 17,8 triệu cổ phiếu khớp lệnh tương đương 608,7 tỉ đồng. Ở đợt giao dịch này, các mã cổ phiếu đồng loạt giảm giá, có tới 184 mã giảm giá. Những nỗ lực để đẩy giá lên cũng chỉ làm tăng thêm 4 mã cổ phiếu tăng giá, đưa tổng số cổ phiếu tăng giá ở đợt 2 lên con số 41 mã. Đóng cửa thị trường, Vn-Index ở mức 480,55 điểm, mất 1,31 điểm (0,27%) so với lúc mở phiên. Có 22.332 giao dịch được thực hiện với trên 33,8 triệu cổ phiếu giao dịch tương đương với hơn 790 tỉ đồng. Trong khi hoạt động giao dịch của NĐT trong nước diễn ra thận trọng với tâm lý chờ đợi thông tin thì giao dịch của NĐT với các cổ phiếu ngoại lại tăng mạnh lên gần 4,377 triệu cổ phiếu tương đương 155,6 tỉ đồng so với 3,1 triệu cổ phiếu được giao dịch ở phiên giao dịch cuối tuần trước. Là khối lượng giao dịch lớn nhất trong những phiên gần đây. Toàn phiên có 50 mã cổ phiếu tăng giá, 27 mã đứng giá và gần 200 mã giảm giá. Dẫn đầu top 5 nhóm cổ phiểu tăng giá nhiều nhất toàn phiên là cổ phiếu mang mã HAI, tăng 4,94% so với giá mở cửa. Đây cũng là cổ phiếu nằm đã xuất hiện trong nhóm cổ phiếu giảm giá nhiều nhất của phiên trước đó. Các cổ phiếu của PAN, VPL, SRC vẫn tiếp tục trụ lại, ngoài ra còn có sự xuất hiện của mã cổ phiếu HVX trong top 5 của nhóm này. Nhóm các cổ phiếu giảm giá nhiều nhất ngoài MHC là mã đã nằm trong nhóm này ở phiên trước, 4 mã còn lại đều là mã cổ phiếu mới, đó là CTI, TS4, DLG và CAD. Sàn giao dịch trầm lắng hơn (Ảnh minh họa) Nhóm cổ phiếu có khối lượng và giá trị khớp lệnh nhiều nhất vẫn là các mã của những doanh nghiệp có tiếng trên thị trường, một sự khác biệt duy nhất ở hai nhóm này là các mã cổ phiếu thay nhau chiếm lĩnh vị trí đứng đầu. Trong đó, cổ phiếu mang mã STB là cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh lớn nhất với 2,4 triệu cổ phiếu, chiếm 7,51% tỷ trọng khớp lệnh. Mã cổ phiếu SSI tiếp tục đứng đầu nhóm cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn nhất với trên 2,1 triệu cổ phiếu tương đương 65 tỉ đồng, chiếm 8.84% giá trị khớp lệnh. Vẫn là sắc đỏ bao trùm bảng giao dịch của sàn HNX, chỉ số HNX-Index lùi xuống còn 107,47 điểm, mất 2,57 điểm (2,34%) so với mở phiên. Tổng khối lượng giao dịch trên 31,4 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch toàn phiên ở mức 592,5 tỉ đồng. Trong đó, khối lượng cổ phiếu khớp lệnh liên tục đạt 31.032,6 nghìn cổ phiếu, khối lượng thỏa thuận 408.556 cổ phiếu, tương đương với trên 10,878 tỉ đồng. Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất ở phiên giao dịch này mang mã HTB, tăng 3,8% so với giá mở cửa, tiếp đó là các mã WCS, NBC, VC2, KTS. Và giảm nhiều nhất là các mã cổ phiếu MIC, DAC, MKV, VBH, SVI. Việt Báo (Theo ANTĐ)file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business