Vn-Index về sát 480 điểm Vn-Index về sát 480 điểm - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Giao dịch chứng khoán tiếp tục ở mức thấp trong phiên giao dịch sáng nay. Các chỉ số đồng loạt giảm điểm trên cả 2 sàn bất chấp tín hiệu phục hồi le lói đầu phiên. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Vn-Index về sát 480 điểm Giao dịch chứng khoán tiếp tục ở mức thấp trong phiên giao dịch sáng nay. Các chỉ số đồng loạt giảm điểm trên cả 2 sàn bất chấp tín hiệu phục hồi le lói đầu phiên. Giao dịch chứng khoán tiếp tục ở mức thấp trong phiên giao dịch sáng nay. Các chỉ số đồng loạt giảm điểm trên cả 2 sàn bất chấp tín hiệu phục hồi le lói đầu phiên. Sau 4 phiên giao dịch ảm đạm của tuần trước, thị trường chứng khoán dường như chưa tìm lại được động lực tăng điểm trong phiên giao dịch sáng nay, dù Vn-Index đã bật xanh ngay trong đợt khớp lệnh mở cửa. Nhà đầu tư vẫn chưa thực sự hào hứng tham gia thị trường. Ảnh minh họa: Hoàng Hà Với hơn 600.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được chuyển nhượng trong 15 phút đầu phiên, Vn-Index tăng 1,85 điểm, lên 483,71 điểm. Tuy nhiên, giá trị giao dịch chỉ tương đương 15,44 tỷ đồng không thể khiến nhà đầu tư vững tin. PAN, VMD, IJC, REE giao dịch khả quan nhất trên thị trường nhưng vẫn chưa có mã nào chuyển nhượng được trên 100.000 cổ phiếu. Bước sang đợt 2, Vn-Index duy trì được đà tăng điểm trong những phút đầu nhờ mức giá tăng của một số cổ phiếu chủ chốt như BVH, MSN, VIC, VPL… Tuy nhiên, phần lớn các mã niêm yết khác đều giao dịch lình xình khiến đà tăng điểm tỏ ra không vững. Khoảng 9h20, thị trường chính thức quay đầu, trôi vào vùng chỉ báo đỏ. Trên sàn chỉ ghi nhận được hơn 40 mã tăng giá, còn lại đều giảm hoặc giữ tham chiếu. Giá một số blue-chip như FPT, REE, SAM, SSI, STB… điều chỉnh nhẹ. Giao dịch tiếp tục ở mức thấp. Tính đến 10h, giá trị giao dịch toàn thị trường mới đạt khoảng 400 tỷ đồng. Tính đến cuối phiên, SSI và STB trở thành 2 mã có thanh khoản tốt nhất trên sàn với lượng khớp đạt trên 2 triệu chứng khoán. ITA và ITC cũng chuyển nhượng được hơn một triệu cổ phiếu. Vn-Index chốt phiên ở 480,55 điểm, giảm 1,31 điểm sau khi hơn 33,8 triệu cổ phiếu, tương đương 790,37 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm khá mạnh sau ít phút hứng khởi đầu phiên. Chỉ số này vơi mất 2,57 điểm, về 107,47 điểm với hơn 31,4 triệu chứng khoán (tương đương 592,51 tỷ đồng) được chuyển nhượng. Tuy vậy, tín hiệu tốt là khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng trên sàn này và tập trung hầu hết vào các blue-chip như KLS, PVX, PVS… Kết thúc giao dịch buổi sáng, UPCoM-Index giữ nguyên ở tham chiếu 44,72 điểm. Khối lượng giao dịch trên sàn đạt 189.600 cổ phiếu, tương đương 2,87 tỷ đồng. Nhật Minh Việt Báo // Vn-Index ve sat 480 diem Giao dich chung khoan tiep tuc o muc thap trong phien giao dich sang nay. Cac chi so dong loat giam diem tren ca 2 san bat chap tin hieu phuc hoi le loi dau phien. Giao dich chung khoan tiep tuc o muc thap trong phien giao dich sang nay. Cac chi so dong loat giam diem tren ca 2 san bat chap tin hieu phuc hoi le loi dau phien. Sau 4 phien giao dich am dam cua tuan truoc, thi truong chung khoan duong nhu chua tim lai duoc dong luc tang diem trong phien giao dich sang nay, du Vn-Index da bat xanh ngay trong dot khop lenh mo cua. Nha dau tu van chua thuc su hao hung tham gia thi truong. Anh minh hoa: Hoang Ha Voi hon 600.000 co phieu, chung chi quY duoc chuyen nhuong trong 15 phut dau phien, Vn-Index tang 1,85 diem, len 483,71 diem. Tuy nhien, gia tri giao dich chi tuong duong 15,44 tY dong khong the khien nha dau tu vung tin. PAN, VMD, IJC, REE giao dich kha quan nhat tren thi truong nhung van chua co ma nao chuyen nhuong duoc tren 100.000 co phieu. Buoc sang dot 2, Vn-Index duy tri duoc da tang diem trong nhung phut dau nho muc gia tang cua mot so co phieu chu chot nhu BVH, MSN, VIC, VPL… Tuy nhien, phan lon cac ma niem yet khac deu giao dich linh xinh khien da tang diem to ra khong vung. Khoang 9h20, thi truong chinh thuc quay dau, troi vao vung chi bao do. Tren san chi ghi nhan duoc hon 40 ma tang gia, con lai deu giam hoac giu tham chieu. Gia mot so blue-chip nhu FPT, REE, SAM, SSI, STB… dieu chinh nhe. Giao dich tiep tuc o muc thap. Tinh den 10h, gia tri giao dich toan thi truong moi dat khoang 400 tY dong. Tinh den cuoi phien, SSI va STB tro thanh 2 ma co thanh khoan tot nhat tren san voi luong khop dat tren 2 trieu chung khoan. ITA va ITC cung chuyen nhuong duoc hon mot trieu co phieu. Vn-Index chot phien o 480,55 diem, giam 1,31 diem sau khi hon 33,8 trieu co phieu, tuong duong 790,37 tY dong. Tren san Ha Noi, HNX-Index giam kha manh sau it phut hung khoi dau phien. Chi so nay voi mat 2,57 diem, ve 107,47 diem voi hon 31,4 trieu chung khoan (tuong duong 592,51 tY dong) duoc chuyen nhuong. Tuy vay, tin hieu tot la khoi ngoai van tiep tuc mua rong tren san nay va tap trung hau het vao cac blue-chip nhu KLS, PVX, PVS… Ket thuc giao dich buoi sang, UPCoM-Index giu nguyen o tham chieu 44,72 diem. Khoi luong giao dich tren san dat 189.600 co phieu, tuong duong 2,87 tY dong. Nhat Minh Viet Bao //

Vn-Index về sát 480 điểm Giao dịch chứng khoán tiếp tục ở mức thấp trong phiên giao dịch sáng nay. Các chỉ số đồng loạt giảm điểm trên cả 2 sàn bất chấp tín hiệu phục hồi le lói đầu phiên. Giao dịch chứng khoán tiếp tục ở mức thấp trong phiên giao dịch sáng nay. Các chỉ số đồng loạt giảm điểm trên cả 2 sàn bất chấp tín hiệu phục hồi le lói đầu phiên. Sau 4 phiên giao dịch ảm đạm của tuần trước, thị trường chứng khoán dường như chưa tìm lại được động lực tăng điểm trong phiên giao dịch sáng nay, dù Vn-Index đã bật xanh ngay trong đợt khớp lệnh mở cửa. Nhà đầu tư vẫn chưa thực sự hào hứng tham gia thị trường. Ảnh minh họa: Hoàng Hà Với hơn 600.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được chuyển nhượng trong 15 phút đầu phiên, Vn-Index tăng 1,85 điểm, lên 483,71 điểm. Tuy nhiên, giá trị giao dịch chỉ tương đương 15,44 tỷ đồng không thể khiến nhà đầu tư vững tin. PAN, VMD, IJC, REE giao dịch khả quan nhất trên thị trường nhưng vẫn chưa có mã nào chuyển nhượng được trên 100.000 cổ phiếu. Bước sang đợt 2, Vn-Index duy trì được đà tăng điểm trong những phút đầu nhờ mức giá tăng của một số cổ phiếu chủ chốt như BVH, MSN, VIC, VPL… Tuy nhiên, phần lớn các mã niêm yết khác đều giao dịch lình xình khiến đà tăng điểm tỏ ra không vững. Khoảng 9h20, thị trường chính thức quay đầu, trôi vào vùng chỉ báo đỏ. Trên sàn chỉ ghi nhận được hơn 40 mã tăng giá, còn lại đều giảm hoặc giữ tham chiếu. Giá một số blue-chip như FPT, REE, SAM, SSI, STB… điều chỉnh nhẹ. Giao dịch tiếp tục ở mức thấp. Tính đến 10h, giá trị giao dịch toàn thị trường mới đạt khoảng 400 tỷ đồng. Tính đến cuối phiên, SSI và STB trở thành 2 mã có thanh khoản tốt nhất trên sàn với lượng khớp đạt trên 2 triệu chứng khoán. ITA và ITC cũng chuyển nhượng được hơn một triệu cổ phiếu. Vn-Index chốt phiên ở 480,55 điểm, giảm 1,31 điểm sau khi hơn 33,8 triệu cổ phiếu, tương đương 790,37 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm khá mạnh sau ít phút hứng khởi đầu phiên. Chỉ số này vơi mất 2,57 điểm, về 107,47 điểm với hơn 31,4 triệu chứng khoán (tương đương 592,51 tỷ đồng) được chuyển nhượng. Tuy vậy, tín hiệu tốt là khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng trên sàn này và tập trung hầu hết vào các blue-chip như KLS, PVX, PVS… Kết thúc giao dịch buổi sáng, UPCoM-Index giữ nguyên ở tham chiếu 44,72 điểm. Khối lượng giao dịch trên sàn đạt 189.600 cổ phiếu, tương đương 2,87 tỷ đồng. Nhật Minh Việt Báo //file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business