Nghiên cứu sinh Lê Văn Bính bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 09/02/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Văn Bính, chuyên ngành Kinh tế Tài chính – Ngân hàng, với đề tài "Phân tích các nhân tố tác động đến giá trị bất động sản trong việc thực hiện chính sách tài chính - nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Thứ ba, ngày 09/01/2018