Nghiên cứu sinh Phạm Thị Thơm bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 17h30 ngày 05/02/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Thị Thơm, chuyên ngành Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), với đề tài "Phân tích một số nhân tố tác động đến chất lượng giáo dục đại học hệ vừa làm vừa học trong khối ngành kinh tế, quản lý, và quản trị kinh doanh ở Việt Nam".
Thứ sáu, ngày 05/01/2018