Các quy trình và mẫu giấy tờ của cao học tiêu chuẩn

Thứ năm, ngày 10/09/2020

* Hoãn thi / Thi ghép

Quy trình hoãn thi: Trước ngày thi tối thiểu 3 ngày, học viên làm đơn theo mẫu, gửi cho cán bộ quản lý lớp học phần qua email.

Quy trình thi ghép: Trước ngày thi tối thiểu 3 ngày, học viên làm đơn theo mẫu, gửi cho cán bộ chủ nhiệm lớp chuyên ngành qua email.

Mẫu đơn download tại đây.

* Học ghép / Học lại

Quy trình học ghép/học lại: Trước ngày học tối thiếu 3 ngày, học viên làm đơn theo mẫu, gửi cho cán bộ chủ nhiệm lớp chuyên ngành qua email. Học viên có trách nhiệm hoàn thiện nghĩa vụ học phí học lại, chuyển khoản theo thông tin sau:

Ngân hàng: TMCP Hàng Hải Việt Nam (MaritimeBank), chi nhánh Nam Hà Nội
Chủ tài khoản: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Số tài khoản: 03501 0166 88989
Nội dung chuyển khoản: “CH280xxx  nop hoc phi hoc lai hoc phan .........”

Mẫu đơn download tại đây.

* Tạm dừng học / Bảo lưu kết quả học tập

Quy trình: Học viên làm đơn theo mẫu, gửi cho cán bộ chủ nhiệm lớp chuyên ngành. Sau 1 tuần làm việc, học viên liên hệ lại với cán bộ chủ nhiệm lớp chuyên ngành để nhận quyết định.

Mẫu đơn download tại đây.

* Gia hạn thời gian bảo vệ luận văn

Quy trình: Học viên làm đơn theo mẫu, gửi cho cán bộ chủ nhiệm lớp chuyên ngành. Sau 1 tuần làm việc, học viên liên hệ lại với cán bộ chủ nhiệm lớp chuyên ngành để nhận quyết định.

Mẫu đơn donwload tại đây.

Các tin khác