Tin tức Hoạt động

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập đoàn Đèo Cả ký kết hợp tác chiến lược về đào tạo giai đoạn 2023 – 2028

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập đoàn Đèo Cả ký kết hợp tác chiến lược về đào tạo giai đoạn 2023 – 2028

Thứ hai, ngày 17/04/2023

Ngày 16/4/2023, tại Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức Lễ tổng kết hợp tác giai đoạn 2019 - 2023 và ký kết hợp tác giai đoạn 2023 - 2028.
Hội nghị tổng kết tuyển sinh và đào tạo Sau đại học năm 2022

Hội nghị tổng kết tuyển sinh và đào tạo Sau đại học năm 2022

Thứ ba, ngày 27/12/2022

Sáng ngày 27/12/2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết tuyển sinh và đào tạo Sau đại học năm 2022.