Tiến sĩ Đại học Lincoln

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết với Đại học Lincoln đợt 2/2021

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết với Đại học Lincoln đợt 2/2021

Thứ bảy, ngày 11/09/2021

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid19, Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo về phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2/2021 của Chương trình Liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln, cụ thể như sau:
Phương thức và thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết với Đại học Lincoln đợt 1/2021

Phương thức và thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết với Đại học Lincoln đợt 1/2021

Thứ sáu, ngày 28/05/2021

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid19, Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo về phương thức và thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1/2021 của Chương trình Liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln, cụ thể như sau:
Giới thiệu Thông tin tuyển sinh khóa 2 Chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (Vương quốc Anh)

Giới thiệu Thông tin tuyển sinh khóa 2 Chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (Vương quốc Anh)

Thứ tư, ngày 28/04/2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức buổi Giới thiệu Thông tin tuyển sinh khóa 2 Chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ với Đại học Lincoln (Vương quốc Anh).