Tiến sĩ Đại học Lincoln

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (khóa 3)

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (khóa 3)

Thứ sáu, ngày 19/08/2022

Căn cứ các Quyết định số 2996, 2997, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004 và 3005/QĐ-BGDĐT ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ các ngành Tài chính, Quản trị nhân lực, Quản trị logistics, Du lịch, Kế toán, Kinh tế học, Marketing, Quản lý giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Lincoln (University of Lincoln) của Vương quốc Anh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ với các nội dung dưới đây.
Giới thiệu Chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (Vương quốc Anh)

Giới thiệu Chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln (Vương quốc Anh)

Thứ tư, ngày 10/08/2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức buổi Giới thiệu Chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ với Đại học Lincoln (Vương quốc Anh).
Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết với Đại học Lincoln đợt 2/2021

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết với Đại học Lincoln đợt 2/2021

Thứ bảy, ngày 11/09/2021

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid19, Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo về phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2/2021 của Chương trình Liên kết đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lincoln, cụ thể như sau: