Tuyển sinh tiến sĩ

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2/2023

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2/2023

Thứ tư, ngày 28/06/2023

Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2/2023 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như sau:
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023 (khóa 44)

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023 (khóa 44)

Thứ sáu, ngày 30/12/2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được ban hành theo Quyết định số 629/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023 với các nội dung dưới đây.
Thông báo: Không tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 2/2023 đối với ngành Kinh tế phát triển

Thông báo: Không tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 2/2023 đối với ngành Kinh tế phát triển

Thứ sáu, ngày 28/07/2023

Căn cứ Thông báo số 2420/TB-ĐHKTQD ngày 30/12/2022 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023; căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2023 ngày 28/7/2023;