Tuyển sinh tiến sĩ

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2/2022

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2/2022

Thứ năm, ngày 21/07/2022

Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2/2022 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như sau:
Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1/2022

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1/2022

Thứ hai, ngày 04/04/2022

Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo phương thức nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1/2022 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như sau:
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022 (khóa 43)

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022 (khóa 43)

Thứ năm, ngày 30/12/2021

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được ban hành theo Quyết định số 629/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022 với các nội dung dưới đây.