Tuyển sinh tiến sĩ

Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh 2019

Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh 2019

Thứ năm, ngày 22/08/2019

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh sau đại học 2019 của Trường, Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo:
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019

Thứ sáu, ngày 01/03/2019

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019 với các nội dung như sau: Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được ban hành theo Quyết định số 2435/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/10/2018 của Hiệu trưởng và Đề án thí điểm đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Anh được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 16/08/2017, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019 với các nội dung dưới đây.