Tuyển sinh tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tham gia đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tham gia đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89

Thứ ba, ngày 08/06/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1667/QĐ-BGDĐT ngày 01/06/2021 về danh sách các cơ sở đào tạo tham gia Đề án 89.
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021

Thứ năm, ngày 31/12/2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 với các nội dung sau đây.
 • Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2020

  Thứ sáu, ngày 10/04/2020

 • Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh 2019

  Thứ năm, ngày 22/08/2019

  Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh sau đại học 2019 của Trường, Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo:
 • Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019

  Thứ sáu, ngày 01/03/2019

  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019 với các nội dung như sau: Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được ban hành theo Quyết định số 2435/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/10/2018 của Hiệu trưởng và Đề án thí điểm đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Anh được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 16/08/2017, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019 với các nội dung dưới đây.