Tạm dừng tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2/2021 theo Thông báo tuyển sinh công bố ngày 31/12/2020 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thứ ba, ngày 13/07/2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ theo Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021, có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.


Theo Thông báo tuyển sinh ban hành từ tháng 12/2020, Viện Đào tạo Sau đại học nhận hồ sơ dự tuyển đợt 2/2021 trong tháng 8, tổ chức xét tuyển vào tháng 9, và khai giảng toàn khóa 42 vào cuối tháng 10/2021. Tuy nhiên, Thông tư 18/2021 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/8/2021 khiến nội dung thông báo tuyển sinh này không còn hiệu lực. Do vậy, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tạm dừng tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2/2021, để xây dựng Quy định mới về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường, đáp ứng các quy định của Thông tư 18/2021. Sau khi Quy định mới được ban hành, Nhà trường sẽ ra Thông báo tuyển sinh đợt 2/2021 sớm nhất vào cuối tháng 8/2021, các thời hạn nộp hồ sơ và tổ chức xét tuyển sẽ được công bố theo Thông báo tuyển sinh mới.

Một số điểm lưu ý về điều kiện tuyển sinh khác biệt giữa Thông tư 08/2017Thông tư 18/2021:

Điều 7 khoản 2 Thông tư 18/2021 quy định:
Người dự tuyển phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:
a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;
b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II của Quy chế này còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố.

Phụ lục II của Quy chế:

DANH SÁCH MỘT SỐ CHỨNG CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI MINH CHỨNG CHO TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN

STT Ngôn ngữ Bằng/Chứng chỉ/Chứng nhận Trình độ/Thang điểm
1 Tiếng Anh TOEFL iBT Từ 46 trở lên
IELTS Từ 5.5 trở lên
Cambridge Assessment English B2 First/B2 Business Vantage/Linguaskill
Thang điểm: từ 160 trở lên
2 Tiếng Pháp CIEP/Alliance française diplomas TCF từ 400 trở lên
DELF B2 trở lên
Diplôme de Langue
3 Tiếng Đức Goethe -Institut Goethe- Zertifikat B2 trở lên
The German TestDaF language certificate TestDaF level 4 (TDN 4) trở lên
4 Tiếng Trung Quốc Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level 4 trở lên
5 Tiếng Nhật Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N3 trở lên
6 Tiếng Nga ТРКИ (TORFL - Test of Russian as a Foreign Language) ТРКИ-2 trở lên
7 Các ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác Chứng chỉ đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Từ bậc 4 trở lên

 

 

Các tin khác