STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tuân bảo vệ luận án tiến sĩ Nguyễn Thị Tuân
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
TS. Đinh Thế Hùng, TS. Lê Đình Thăng 01/01/1970
2 Nghiên cứu sinh Dương Thúy Hà bảo vệ luận án tiến sĩ Dương Thúy Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
PGS.TS. Cao Thị Ý Nhi; TS. Ngô Chung 01/01/1970
3 Nghiên cứu sinh Phan Anh Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ Phan Anh Tuấn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Kinh tế bảo hiểm)
PGS.TS. Nguyễn Văn Định 01/01/1970
4 Nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Hà bảo vệ luận án tiến sĩ Vũ Thị Thu Hà
Chuyên ngành: Marketing
PGS.TS. Vũ Trí Dũng 01/01/1970
5 Nghiên cứu sinh Ngô TIến Quý bảo vệ luận án tiến sĩ Ngô TIến Quý
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
PGS.TS Nguyễn Việt Dũng 01/01/1970
6 Nghiên cứu sinh Từ Thảo Hương Giang bảo vệ luận án tiến sĩ Từ Thảo Hương GIang
Chuyên ngành: Quản trị nhân lực
PGS.TS. Nguyễn Nam Phương, TS. Ngô Quỳnh An 01/01/1970
7 Nghiên cứu sinh Vũ Thị Kim Lan bảo vệ luận án tiến sĩ Vũ Thị Kim Lan
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
PGS.TS Nguyễn Thị Đông 01/01/1970
8 Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thu Hiền bảo vệ luận án tiến sĩ Đỗ Thị Thu HIền
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
PGS.TS Nguyễn Hữu Tài 01/01/1970
9 Nghiên cứu sinh Vũ Hồng Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ Vũ Hồng Tuấn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
TS. Nguyễn Quốc Duy; PGS.TS Lê Anh Tuấn 01/01/1970
10 Nghiên cứu sinh Khúc Thế Anh bảo vệ luận án tiến sĩ Khúc Thế Anh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
PGS.TS Phan Thị Thu Hà 21/10/2020
11 Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Cường bảo vệ luận án tiến sĩ Nguyễn Hữu Cường
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh bất động sản
PGS.TS Nguyễn Minh Ngọc 11/10/2020
12 Nghiên cứu sinh Vũ Quảng bảo vệ luận án tiến sĩ Vũ Quảng
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)
PGS.TS Vũ Thành Hưởng 28/09/2020
13 Nghiên cứu sinh Trần Minh Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ Trần Minh Tuấn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
PGS.TS Vũ Duy Hào 01/01/1970
14 Nghiên cứu sinh Kiều Thị Thu Hường bảo vệ luận án tiến sĩ Kiều Thị Hường
Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại (Kinh tế và quản lý thương mại)
GS.TS. Đặng Đình Đào 01/01/1970
15 Nghiên cứu sinh Lê Thị Anh bảo vệ luận án tiến sĩ Lê Thị Anh
Chuyên ngành: Toán kinh tế
PGS.TS Nguyễn Thị Minh 01/01/1970
16 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu bảo vệ luận án tiến sĩ Nguyễn Thị Thu
Chuyên ngành: Quản lý công
GS.TS Nguyễn Đình Hương 01/01/1970
17 Phân bổ không đúng các nguồn lực, tái phân bổ và tăng trưởng năng suất tại các doanh nghiệp ngành chế tác Việt Nam Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương
Kinh tế học
 GS.TS. Nguyễn Khắc Minh 11/07/2020
18 Tác động của tự do hóa thương mại đến kinh tế Việt Nam Nghiên cứu sinh: Lê Thị Kim Chung
Kinh tế học
 PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng 30/06/2020
19 Quyết định lựa chọn sản xuất chè theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (GAP) của hộ nông dân vùng Trung du miền núi phía Bắc Nghiên cứu sinh: Nguyễn Như Trang
Kinh tế nông nghiệp
 PGS.TS. Lê Quang Cảnh 20/06/2020
20 Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin lợi thế thương mại đến giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nghiên cứu sinh: Đoàn Thị Hồng Nhung
Kế toán, kiểm toán và phân tích
 PGS.TS. Nguyễn Thị Đông, PGS.TS. Vũ Đình Hiển 16/06/2020
21 Vai trò của nhà nước đối với phát triển du lịch Việt Nam sau khi hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) Nguyễn Thị Ánh Tuyết
PGS.TS Đào Thị Phương Liên 13/06/2020
22 Các mô hình toán kinh tế đánh giá suất sinh lời của giáo dục và vai trò phát tín hiệu của giáo dục sau phổ thông Việt Nam Nghiên cứu sinh: Lê Thái Sơn
Kinh tế học (Toán kinh tế)
 PGS.TS Nguyễn Thị Minh 05/06/2020
23 Vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam Nghiên cứu sinh: Phan Thị Hoài Vân
 Kinh tế chính trị
 PGS.TS. Tô Đức Hạnh 30/05/2020
24 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM) tại các doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) Việt Nam Nghiên cứu sinh: Vũ Đào Tùng Phương
Quản trị kinh doanh (Viện QTKD)
 TS. Trần Văn Hùng, PGS.TS. Hoàng Thọ Xuân  29/05/2020
25 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến thị trường nợ xấu tại Việt Nam Phạm Thị Trúc Quỳnh
GS.TS. Nguyễn Văn Nam 28/05/2020
26 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến thị trường nợ xấu tại Việt Nam Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Trúc Quỳnh
Tài chính - Ngân hàng
 GS.TS. Nguyễn Văn Nam 28/05/2020
27 Nhân tố hấp dẫn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước Đông Bắc Á vào Việt Nam Nghiên cứu sinh: Phan Thúy Thảo
 Kinh tế đầu tư
 PGS.TS. Tạ Văn Lợi  28/05/2020
28 Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nghiên cứu sinh: Nguyễn Quang Huy
Kinh doanh thương mại (Kinh tế và quản lý thương mại)
 GS.TS Đỗ Đức Bình, PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn 28/05/2020
29 Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng Trung Quốc của người tiêu dùng Việt Nam Nghiên cứu sinh: Lê Thị Hải Hà    
Quản trị kinh doanh (Marketing)
 PGS.TS. Vũ Huy Thông 27/05/2020
30 Nghiên cứu tác động biện pháp phi thuế quan của Việt Nam đối với hàng nông sản nhập khẩu Nghiên cứu sinh: Nguyễn Bích Ngọc
Kinh tế quốc tế
PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Mai 23/05/2020
31 Các nhân tố tác động tới an toàn vốn của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam Nghiên cứu sinh: Trần Thị Lan Anh
Tài chính - Ngân hàng
 PGS.TS. Lê Thanh Tâm 22/05/2020
32 Phân tích ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam Nghiên cứu sinh: Lê Thị Hồng Tâm
Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích)
 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang 18/05/2020
33 Các yếu tố tác động tới quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Hiền
Tài chính - Ngân hàng
 PGS.TS Đàm Văn Huệ  16/05/2020
34 Thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học công lập Việt Nam Nghiên cứu sinh: Nguyễn Bá Nhẫm
Tài chính - Ngân hàng
 PGS.TS. Đàm Văn Huệ, TS. Bạch Ngọc Thắng 16/05/2020
35 Ảnh hưởng của đặc điểm công việc tới sở hữu tâm lý và tác động của sở hữu tâm lý tới thực hiện công việc tại các doanh nghiệp ở Việt Nam Nghiên cứu sinh: Phạm Thu Trang
Quản trị kinh doanh (Viện QTKD)
 TS. Mai Thế Cường; TS. Phạm Thùy Giang 15/05/2020
36 Tác động của xuất khẩu lên năng suất của các doanh nghiệp ở Việt Nam Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ánh Tuyết
Kinh tế học
PGS.TS. Hà Quỳnh Hoa 08/05/2020
37 Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới xuất nhập khẩu ở Việt Nam Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thương
Kinh tế đầu tư
 PGS.TS. Phạm Văn Hùng 08/05/2020
38 Đổi mới sáng tạo sản phẩm và quy trình trong ngành khách sạn tại Việt Nam Nghiên cứu sinh: Nguyễn Vân Hà 
Kinh tế du lịch
 PGS.TS. Phan Thị Thục Anh, TS. Hà Văn Siêu 07/05/2020
39 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến đầu tư tài sản của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tiểu vùng Tây Bắc Nghiên cứu sinh: Đào Thị Vân Anh
Tài chính - Ngân hàng
 TS. Trịnh Mai Vân; TS. Phan Hồng Mai 07/05/2020
40 Nguồn tri thức - nhân tố ảnh hưởng tới đổi mới sáng tạo ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam: Một nghiên cứu thực nghiệm Nghiên cứu sinh: Phùng Minh Thu Thủy
Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý)
 GS.TS. Trần Thọ Đạt 04/05/2020
41 Nghiên cứu sinh Phạm Thị Thanh Giang bảo vệ luận án tiến sĩ Phạm Thị Thanh Giang
Chuyên ngành: Kinh tế bảo hiểm
TS. Nguyễn Thị Hải Đường 18/06/2020
42 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam Nghiên cứu sinh: Mai Thị Hường
Tài chính - Ngân hàng (Kinh tế bảo hiểm)
 TS. Nguyễn Thị Chính, TS. Phạm Trường Giang 31/03/2020
43 Tác động của thanh khoản thị trường tài chính đến thanh khoản ngân hàng thương mại tại Việt Nam Nghiên cứu sinh: Lại Thị Thanh Loan
Tài chính - Ngân hàng
 PGS.TS Đỗ Hoài Linh; PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh 30/03/2020
44 Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn các tỉnh khu vực duyên hải Trung Bộ Nghiên cứu sinh: Phạm Việt Bình
Kinh tế học
 PGS.TS. Đặng Hoàng Linh,    GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn 27/03/2020
45 Nghiên cứu cách tiếp cận kế toán và cách tiếp cận thị trường trong dự báo vỡ nợ của doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu sinh: Đinh Đức Minh
Tài chính - Ngân hàng
PGS.TS Nguyễn Việt Dũng 27/03/2020
46 Nghiên cứu sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các công trình nước sạch tập trung ở nông thôn Việt Nam Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Anh
Kinh tế nông nghiệp
 PGS.TS. Đoàn Thế Lợi,   TS. Nguyễn Hữu Dũng 19/03/2020
47 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng báo cáo tích hợp tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hằng
Kế toán, kiểm toán và phân tích
PGS.TS. Trần Văn Thuận 12/03/2020
48 Nghiên cứu năng lực lãnh đạo cấp trung tại các doanh nghiệp bưu chính viễn thông Việt Nam Nghiên cứu sinh: Lê Văn Thuận
Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)
GS.TS Nguyễn Thành Độ 09/03/2020
49 Các yếu tố tác động đến dự định khởi sự kinh doanh của thanh niên Việt Nam Nghiên cứu sinh: Nguyễn Anh Tuấn
Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý)
PGS.TS. Mai Văn Bưu 22/02/2020
50 Đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông thành phố Hà Nội Nghiên cứu sinh: Vũ Đức Bảo
Kinh tế chính trị
PGS.TS. Đào Thị Phương Liên 19/02/2020
51 Tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở Việt Nam Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoài Thu
Kinh tế học
PGS.TS. Lê Quốc Hội 19/02/2020
52 Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị công ty với hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam Nghiên cứu sinh: Đỗ Tiến Tới
Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)
PGS.TS. Trần Việt Lâm, TS. Đào Văn Tú 10/02/2020
53 Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nghiên cứu sinh: Đỗ Kim Dư
Tài chính - Ngân hàng
PGS.TS Vũ Duy Hào 05/02/2020
54 Những yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng thành thị Việt nam Nghiên cứu sinh: Phan Thành Hưng
Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)
PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai 18/01/2020
55 Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công: Trường hợp dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực xây dựng tại các quận của Hà Nội Nghiên cứu sinh: Cồ Như Dũng
Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý)
PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà 03/01/2020
56 Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ internet của người tiêu dùng - Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội Họ tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thúy Vân
Quản trị kinh doanh (Marketing)
GS.TSKH Lương Xuân Quỳ; PGS.TS. Phạm Thị Huyền 03/01/2020
57 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động ở Việt Nam Nghiên cứu sinh: Bùi Huy Nam
Tài chính – Ngân hàng (Kinh tế bảo hiểm)
TS. Nguyễn Thị Chính 27/12/2019
58 Chính sách nhà nước đối với đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong xây dựng đường bộ Việt Nam Nghiên cứu sinh: Lê Hồng Minh
Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý)
PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền 26/12/2019
59 Nghiên cứu chính sách đãi ngộ đối với công chức hành chính - Trường hợp thành phố Viêng Chăn Họ tên nghiên cứu sinh: Xayyadeth Vichitlasy
Quản lý kinh tế (Quản lý công)
1. GS.TS. Nguyễn Đình Hương 2. PGS.TS. Đào Thị Thanh Lam 26/12/2019
60 Nghiên cứu tác động của tự chủ tài chính đến chất lượng bệnh viện tại các bệnh viện công lập ở Việt Nam Nghiên cứu sinh: Đỗ Đức Kiên
Tài chính - Ngân hàng
GS.TS. Phạm Quang Trung 25/12/2019
61 Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến kết quả hoạt động của tổ chức: Nghiên cứu tại các trường đại học của Việt Nam Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Ánh Tuyết
Quản trị nhân lực
PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân 25/12/2019
62 Các mô hình toán kinh tế trong ước lượng chi phí khám chữa bệnh do bảo hiểm y tế chi trả ở Việt Nam Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hồng Thắm
Kinh tế học (Toán kinh tế)
PGS.TS Giang Thanh Long 25/12/2019
63 Hiện tượng mùa vụ trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nghiên cứu sinh: Phạm Đan Khánh
Tài chính - Ngân hàng
PGS.TS. Đàm Văn Huệ 20/12/2019
64 Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Toàn
Tài chính - Ngân hàng
1. TS. Phan Hữu Nghị; 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên 18/12/2019
65 Tác động của công nghệ thông tin đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội Nghiên cứu sinh: Phùng Tuấn Anh
Quản trị kinh doanh (Viện QTKD)
PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa 18/12/2019
66 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt và các nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại vùng duyên hải Bắc bộ Việt Nam Nghiên cứu sinh: Lê Mạnh Tuyến
Quản lý kinh tế (Quản lý công)
PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 15/12/2019
67 Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Nhâm
Kinh tế học
PGS.TS. Tô Trung Thành, PGS.TS. Trần Trọng Nguyên 12/12/2019
68 Nghiên cứu các nhân tố quản lý ảnh hưởng đến việc áp dụng thẻ điểm cân bằng trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn Việt Nam Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Kim Yến
 Kế toán, kiểm toán và phân tích
PGS. TS. Phạm Đức Cường 11/12/2019
69 Những nhân tố tác động đến quyết định tham dự đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu Nghiên cứu sinh: TRẦN MẠNH LINH
Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)
PGS. TS. Trương Đoàn Thể; TS. Trần Thị Hồng Việt 09/12/2019
70 Chính sách đảm bảo tiếp cận giáo dục cơ bản đối với người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Hưng
Quản lý kinh tế (Quản lý công)
PGS.TS. Mai Văn Bưu, 05/12/2019
71 Tác động của lan toả công nghệ đến hiệu quả của các doanh nghiệp Việt Nam Nghiên cứu sinh: Phùng Mai Lan
Kinh tế học
GS.TS Nguyễn Khắc Minh 05/12/2019
72 Khai thác các công trình hạ tầng trong Chương trình xây dựng nông thôn mới vào phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng. Nghiên cứu sinh: Phùng Tất Hữu
Kinh tế nông nghiệp
PGS.TS Phạm Văn Khôi. 03/12/2019
73 Chính sách phát triển bền vững ngành chăn nuôi lợn: Trường hợp nghiên cứu tỉnh Hưng Yên Nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Minh Nhâm
Quản lý kinh tế
PGS.TS. Đỗ Thị Hải Hà, TS. Tô Liên Thu 29/11/2019
74 Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn
Kinh tế học (Toán kinh tế)
PGS.TS. Ngô Văn Thứ 26/11/2019
75 Chính sách hỗ trợ việc làm đối với lao động nông thôn khu vực Tây Bắc Nghiên cứu sinh: Phạm Hương Thảo
Quản lý kinh tế
PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 23/11/2019
76 Tác động của đặc điểm quản trị công ty đến việc thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Bích Thủy
Kế toán, kiểm toán và phân tích
15/11/2019
77 Nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố kiểm soát nội bộ tới chất lượng giáo dục đại học của các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Phương Thanh
Kế toán
PGS.TS. Phan Trung Kiên; TS. Phan Trung Kiên 12/11/2019
78 Quản lý rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Thúy Vân
Tài chính - Ngân hàng
PGS.TS. Trần Đăng Khâm 12/11/2019
79 Các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức về sự công bằng trong thu nhập của giảng viên các trường đại học công lập trong điều kiện tự chủ tài chính - Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng
Quản trị nhân lực
PGS.TS. Trần Xuân Cầu 12/11/2019
80 Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến cam kết của nhân viên tại các doanh nghiệp Việt Nam Nghiên cứu sinn: Nguyễn Lan Anh
Quản trị kinh doanh
PGS.TS Dương Thị Liễu; TS. Dương Xuân Thao 02/11/2019
81 Phát triển mô hình bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam: Nghiên cứu các mô hình bancassurance tại các ngân hàng thương mại nhà nước Nghiên cứu sinh: Phạm Tiến Hùng
Tài chính - Ngân hàng
TS. Nguyễn Thị Hải Đường 2. TS. Đoàn Phương Thảo 02/11/2019
82 Ứng dụng lý thuyết hành vi có kế hoạch trong nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên đại học tại Việt Nam Nghiên cứu sinh: Dương Công Doanh
Quản trị kinh doanh
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền 01/11/2019
83 Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố phi tài chính đến hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam Nghiên cứu sinh: Đặng Thu Hà
Kế toán
PGS.TS. Phan Trung Kiên 27/10/2019
84 Tác động của cạnh tranh đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Phong
Tài chính - Ngân hàng
PGS.TS Phan Thị Thu Hà 23/10/2019
85 Ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp miền Bắc Việt Nam Nghiên cứu sinh: Thái Anh Tuấn
Kế toán
PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi, TS. Trần Thị Nam Thanh 21/10/2019
86 Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ tới hiệu quả hoạt động và tính tuân thủ các quy định ở các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kim Anh
Kế toán
PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa 18/10/2019
87 Nghiên cứu ảnh hưởng của tính cách thương hiệu điểm đến tới sự tin tưởng thương hiệu và dự định quay trở lại của du khách quốc tế đến Việt Nam Nghiên cứu sinh: Trần Hải Ly
Quản trị kinh doanh
PGS.TS. Vũ Trí Dũng 18/10/2019
88 Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp các tỉnh ven biển Nam Đồng bằng sông Hồng theo hướng phát triển bền vững Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Thanh Huyền
Kinh tế phát triển
GS.TS. Ngô Thắng Lợi 17/10/2019
89 Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp các tỉnh ven biển Nam Đồng bằng sông Hồng theo hướng phát triển bền vững Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Thanh Huyền
Kinh tế phát triển
GS.TS. Ngô Thắng Lợi 17/10/2019
90 Phát triển cây dược liệu tại tỉnh Lào Cai theo hướng bền vững Nghiên cứu sinh: Trần Hữu Phước
Kinh tế phát triển
PGS.TS Vũ Thành Hưởng; TS. Đinh Tiến Dũng 15/10/2019
91 Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp giấy Việt Nam Nghiên cứu sinh: Diệp Tố Uyên
Kế toán
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang, 09/10/2019
92 Các nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế của doanh nghiệp Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Thành phố Hà Nội Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Mỹ Linh
Tài chính - Ngân hàng
PGS.TS Nguyễn Thị Thùy Dương; TS. Hoàng Thị Minh Châu 08/10/2019
93 Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới biến động kinh tế vĩ mô ở Việt Nam Nghiên cứu sinh: Trịnh Quốc Tuy
Kinh tế học
PGS.TS. Lê Quốc Hội, PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng 04/10/2019
94 Nghiên cứu mối quan hệ giữa thay đổi cổ tức và khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nghiên cứu sinh: Trương Thị Thu Hương
Tài chính - Ngân hàng
TS. Lê Thị Hương Lan; 2. TS. Đào Lê Minh 02/10/2019
95 Vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An NCS: Thái Thanh Quý
Kinh tế chính trị
PGS.TS. Trần Việt Tiến, 2. TS Hồ Đức Phớc 29/09/2019
96 Nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Nghiên cứu sinh: Vương Thị Thanh Trì
Quản trị kinh doanh
PGS.TS Vu Thành Hưng 25/09/2019
97 Nghiên cứu sử dụng các phương pháp kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam Nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Hương Thanh
Kế toán
PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc, TS. Phạm Xuân Kiên 24/09/2019
98 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa-trường hợp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu sinh: Hà Thị Thanh Nga
Tài chính - Ngân hàng
PGS.TS Vũ Duy Hào 16/09/2019
99 Nhân tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ thuế trực tuyến của cơ quan thuế - Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thùy Linh
Quản trị kinh doanh
PGS.TS. Lê Thị Lan Hương, TS. Trần Ngọc Thìn 09/09/2019
100 Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo trao quyền, động lực bên trong và sự sáng tạo: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phát điện Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Tùng
Quản trị nhân lực
PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân, TS. Nguyễn Anh Tuấn 14/08/2019